Aleš Borovan: S otázkou finanční gramotnost by se mělo začít už od základní školy


			Aleš Borovan: S otázkou finanční gramotnost by se mělo začít už od základní školy
22.6.2015 Rozhovory

Rozhovor s Alešem Borovanem, předsedou Iniciativy pro finanční gramotnost. Tématem rozhovoru je založení spolku, aktuální téma týkající se novely 38 a finanční gramotnost celkově.

Nové občanské sdružení Iniciativa pro finanční gramotnost se chce zaměřit především na boj proti nekalým praktikám některých finančních zprostředkovatelů. Sdružení v těchto dnech podává žádost o registraci na příslušný rejstříkový soud. Předsedovi spolku Alešovi Borovanovi jsme položili několik otázek.

Kdo jsou členové vašeho sdružení?

Zakládajícím členem spolku jsem já plus pár známých. Známe se přes své přátele a čirou náhodou jsme dospěli k tomu, že máme podobné názory na některé věci, které nejsou úplně ok, včetně situace kolem životního pojištění. Několikrát jsme se spíše náhodně setkali a při hovoru jsme narazili také na příběhy lidí z našeho okolí, kteří uzavřeli životní pojištění a později zjistili, jak nevýhodné jsou podmínky, nebo jak moc budou tratit při brzkém ukončení smlouvy.

Jak je sdružení financováno?

Z vlastních prostředků, je to hlavně můj projekt. Ale zatím to nejsou žádné vysoké náklady, nejde o nějaké velké peníze – založení spolku, komunikace, web, emaily atd. Hlavní investicí je především čas.

Jakým způsobem chce sdružení informovat veřejnost o nekalých praktikách?

Dva kanály jsem již zmínil. V příštích dnech bude spuštěn web Iniciativy, kde chceme přinášet všechny informace, ke kterým se dostaneme nebo které by mohly lidi zajímat. A nepůjde jen o nekalé praktiky, to je jen jeden ze záběrů naší činnosti. Chceme také radit, vzdělávat, informovat.  Naším obecným cílem je zlepšení informovanosti veřejnosti.

Dalším kanálem budou některé drobné akce, do kterých se pokusíme zapojit odborníky. Přirozenou součástí toho, jak dostat informace k veřejnosti, jsou dnes sociální média. Budeme tedy komunikovat také na Facebooku a Twitteru.

Jak vnímáte vývoj současné novely 38, která má nekalé praktiky omezit?

Osobně ji vítám. Rozhodně ji chceme podpořit, protože v této oblasti je určitá rozumná regulace, myslím, nezbytná. Co mě ale zaráží, je právě aktuální vývoj v rámci koaličních jednání o novele. Doufám, že se diskuze o novele povedou věcně a hlavně, že se rozhodne ve prospěch normálních lidí.

Když hovoříte o nekalých praktikách v ŽP, máte nejspíš na mysli přetáčení smluv. Myslíte si, že je vůbec možné nějakou legislativní změnou spotřebitele ochránit?

Neexistuje žádná stoprocentní ochrana. Vždy bude záležet do jisté míry na lidech. Jaké mají vzdělání, obecný přehled o podmínkách nabídky finančních produktů, jaká je jejich sociální situace a tak dále. Ale vždy se dá těmto věcem předcházet, minimalizovat. A to se dá udělat tak, že nastavíte podmínky, které co nejvíce eliminují motivaci zprostředkovatelů k přetáčení smluv a zúží prostor pro nekalé praktiky.

To, jak jsou dnes zákon a podmínky pro zprostředkovatele životních pojistek nastaveny, prostě naopak nahrává tomu, aby se nehledělo na prospěch lidí, ale na prospěch toho, kdo pojistku uzavírá. Tím nechci říct, že to takto funguje vždy. To určitě není pravda, věřím, že většina finančních poradců je poctivá a záleží jim na tom, aby byl jejich klient spokojen. Ale podmínky pro ty, kdo smýšlejí jinak, jsou dnes bohužel ideální. Pokud zprostředkovatelé vědí, že vše, co klient zaplatí za první dva roky trvání smlouvy, jde do jejich kapsy, prostá logika těm méně poctivým velí, aby své klienty vedli k rušení starých a zakládání nových pojistek klidně už po těch dvou letech.  Ostatně, napsala se o tom řada článků.

Vidíte nějaké konkrétní řešení?

Tak, jak to navrhuje ve své novele poslanec Šincl, by mohlo vést ke zlepšení situace. Zastropovat odměny pro zprostředkovatele na výši 150 procent ročního pojistného, a navíc vyplácet tuto odměnu po dobu 5 let, je rozumný návrh. Druhou věcí, o kterou se chceme také snažit, je zlepšení finanční gramotnosti lidí. Jako sdružení se nám ještě víc líbil návrh ČNB, aby se provize vyplácely ročně, vždy po 20 procentech z ročního pojistného, ale nebyl zde strop…

Vždy bude v naprosté většině případů záviset na finanční gramotnosti klienta a hlavně na jeho zájmu o informace. Plánujete prosazovat zavedení speciálních předmětů i do našeho vzdělávacího systému?

Ano, otázka finanční gramotnosti není jen otázkou pro jeden ministerský resort, nebo pro jednoho poslance. Dokonce ani pro jeden spolek. Není to ani otázka jednoho zákona nebo vyhlášky. A začít se musí už od základní školy. Postupně učit děti, jak hospodařit s penězi, jaké nástrahy dnešní svět finančních produktů skrývá a na co si je potřeba dávat pozor.

Ve své tiskové zprávě přirovnáváte finanční poradce k prodejcům předražených produktů seniorům. Tzv „šmejdům“, to je velmi silné slovo. Můžete uvést nějaké reálné praktiky finančních poradců, které se mohou rovnat nátlakovým strategiím zmíněných „šmejdů“?

Počkejte, to není úplně přesné. Napsali jsme „někteří zprostředkovatelé“. Je pravda, že ne všechny nekalé praktiky zprostředkovatelů životního pojištění jsou vyloženě nátlakové. Co jsme měli na mysli, je uvádění v omyl nebo zamlčování důležitých informací. To pak vede k nemilému překvapení klienta například ve chvíli, kdy chce po roce vypovědět svou smlouvu, a nedostane zpět ani korunu. Jsou ale také případy, kdy už praktiky finančních poradců opravdu připomínají jednání takzvaných šmejdů. Typickým příkladem jsou zprostředkovatelé, kteří oslovují lidi na Úřadu práce a nabízejí jim zaměstnání, jehož podmínkou je uzavření životního pojištění.

Jakou má iniciativa dlouhodobou vizi? Kde vidíte toto sdružení a jeho výsledky za 2 roky?

To je příliš dlouhá doba, netroufám si nic odhadovat. Jsme na začátku. Osobně bych byl rád, kdyby odpovědní do té doby přijali takové opatření, které by zlepšilo postavení lidí při nákupu finančních produktů. Abychom se stali pro veřejnost zdrojem relevantních informací, které jim usnadní rozhodování ohledně finančních produktů. A třeba i ušetří peníze. Stejně tak bych rád, abychom se stali partnerem do diskuze pro politiky i odbornou veřejnost.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články