Besperát: Pojišťovny začnou striktně uplatňovat bonusy a malusy


			Besperát: Pojišťovny začnou striktně uplatňovat bonusy a malusy
19.6.2012 Rozhovory

Pojišťovny musí řešit nepříznivý vývoj cen v povinném ručení. Poprvé veřejnosti sdělily, že musí přehodnotit svoji cenovou politiku. Navíc lze předpokládat, že náklady na škody budou neustále růst. Škody na zdraví jsou navíc odškodňovány daleko vyššími částkami, než tomu bylo v minulosti. O povinném ručení (a nejen o něm) je náš rozhovor s generálním ředitelem České podnikatelské pojišťovny Ing. Jaroslavem Besperátem.

 

*Jak se vyvíjí pojistný trh, viděný očima odborníka?


Každý rok je těžší než ten předcházející. Akcionáři očekávají alespoň udržení svých zisků, ale situace tomu moc nenahrává, protože i výnosy z investic jsou horší než v minulých letech. Pokud jde o pojištění vozidel a pojištění majetku, rostoucí konkurence způsobila pokles cen, což se týká především povinného ručení a pojištění průmyslu a podnikatelů. Navíc nám neklesá objem výplat pojistných událostí. Snažíme se snižovat náklady, ale to také nejde do nekonečna. Z ekonomického pohledu bude letošní rok pro všechny pojišťovny obtížný. Zejména v povinném ručení se ceny zjevně dostaly na dno, dál už klesat nemohou. Některé pojišťovny mohou mít již s povinným ručením problémy.


*Jak si pojišťovny poradí s povinným ručením, když už jsou blízko červeným číslům?


Rozhodně lze očekávat úpravy cen, i když zřejmě nepůjde o plošné navýšení. Ceny se mohou navýšit v některých segmentech. Určitě se budou striktně dodržovat bonusy a malusy a nebude se to obcházet.

Očekávám, že někteří klienti, ať už jde o mladé řidiče nebo řidiče z velkých měst, budou mít povinné ručení dražší. Ze statistik vidíme, jak se která skupina chová a je na nás, jak si s tím poradíme. Jsem přesvědčen, že základem bude dodržování pravidel.


*Jak se navzájem pojišťovny domluví, aby postupovaly jednotně? Doposud byla praxe taková, že „hříšník“ s malusem přešel do jiné pojišťovny a obratem získal bonus.


V tomto případě již dnes lze využívat databáze škod České kanceláře pojistitelů. Na nich vidíme, jak se který řidič chová. Jinými slovy, možnosti, které databáze škod poskytuje, umožní pojišťovnám mnohem precizněji dodržovat bonusovou politiku, a to i ve svém vlastním zájmu.

Podstatné ale bude i hospodaření jednotlivých pojišťoven. Bude důležité, aby dozorový orgán důsledněji kontroloval pojišťovny, aby se nedostávaly do kritických situací a dokázaly dostát svým závazkům.

Nakonec i díky Solvency 2 vznikne další tlak na pojišťovny, které budou muset vytvářet dostatečně vysoké rezervy. To vše se nepochybně musí promítnout do koncové ceny pro spotřebitele.


*V úloze regulátora je Česká národní banka. Dokázala by v případě, že by to bylo nutné, profesionálně zasáhnout?


Jsem přesvědčen, že kvalita pracovníků dohledu se zlepšila. Dnes mají dobré matematiky i analytiky a další specialisty, kteří hodnotí výsledky hospodaření pojišťoven. Kontrolní mechanismus se určitě zpřísnil. A jsem si jist, že případný zásah by nebyl jen profesionální ale i citlivý zároveň, a to je důležité i pro případné klienty takové pojišťovny. Připomínám pouze, že v novodobé historii pojistného průmyslu tady již jeden bankrot byl a týkal se pojišťovny Morava. A myslím, že i tehdy se to nakonec zvládlo bez závažných problémů pro samotné klienty.


*Již dnes se ví o menších společnostech, které by se mohly dostat do potíží. Měla by tak velká pojišťovna, jako je ČPP, zájem některou malou pojišťovnu koupit?


Akviziční aktivity tohoto druhu rozhoduje holding Viena Insurance Group (VIG). Nasvědčuje tomu i trvalá expanze VIG ve střední a východní Evropě.


*Je veřejným tajemstvím, že nejproblematičtější z pohledu škod jdou bezesporu flotily. Těm zdraží povinné ručení plošně?


Je pravdou, že flotily vždy představovaly pro pojišťovnu spíše zajímavý obchod týkající se velkého objemu předepsaného pojistného, avšak škodní průběh býval na hraně únosnosti. Zcela jistě lze očekávat, že flotilám bude pojistný trh věnovat v budoucnu mnohem více pozornosti, a to i bez ohledu na konkurenci.


Děkuji vám za rozhovor.

Dagmar Šístková


Zdroj: ČPP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články