Daňhel: Negativní fáze konkurenčního boje je snad již u konce


			Daňhel: Negativní fáze konkurenčního boje je snad již u konce
23.5.2013 Rozhovory

Osobností pojistného trhu, jehož zvolili makléři v rámci Pojišťovny roku, se letos zaslouženě stal Prof. Ing. Jaroslav Daňhel,CSc. V pojistném světě ho není třeba představovat. Začínal jako likvidátor pojistných událostí, po roce 1989 pracoval ve vedoucích funkcích v České pojišťovně. Učí na VŠE i na VŠFS a je stále členem dozorčí rady České podnikatelské pojišťovny.

 

V oboru pojišťovnictví se pohybujete mnoho let. Byl jste i ve vedení České pojišťovny. Co se nejvíce změnilo v průběhu let v tomto oboru?

Více se vyostřila konkurence, přispěla k tomu krize, nejistota vede obyvatelstvo k opatrnosti při vydávání finančních prostředků, pojistný trh se tomu přizpůsoboval snižováním tarifů někdy až pod hranici postačitelnosti, zejména v pojištění motorových vozidel, tato negativní fáze konkurenčního boje je snad už u konce a pojistný trh se zase bude zvedat

 

V souvislosti se vstupem do EU budou muset pojišťovny plnit náročné (možná lze říci stále náročnější) požadavky Solvency 2. Přináší to sebou velké náklady i personální nároky. Je toto opatření nezbytně nutné?

Osobně nejsem příznivec příliš extenzivní regulace, moje názory na téma Solvency jsou známé, pro mne je dobrá zpráva, že se implementace opět odkládá nejméně do roku 2016

 

Jak se díváte na povinné odvody, které pojišťovny budou poskytovat hasičům?

Nepovažuji toto rozhodnutí za šťastné, argumentace, která běžela i v poslanecké sněmovně, ohledně rozdílu mezi pojistným a výplatami běžného roku je zcela nesprávná, pojišťovnám z běžného pojistného v budoucnosti vzniknou další náklady, zejména rostoucí trend má odškodňování trvalých následků dopravních úrazů, je nutné mít rezervy na výplatu budoucí rent, atd., v příštím roce k tomu přibudou důsledky odškodňování podle nového občanského zákoníku

 

Pomáhá pojišťovnám internet?

Nepochybně, internet je moderní medium a zejména pro mladší generace je nezbytnou formou styku s pojišťovnou. Na druhé straně vidím jistý problém v internetových cenových srovnávačích, myslím, že v jisté době svou měrou přispěly k vyhrocení cenové války na trhu pojištění motorových vozidel

 

Jste členem katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE v Praze a členem katedry financí VŠFS. Jak si vedou studenti těchto oborů a mají šanci získat zaměstnání u některé pojišťovny?

Studenti mají o obor pojišťovnictví zájem, je to patrné zejména na vysokém počtu bakalářů a magistrů, kteří píší závěrečnou práci na téma pojišťovnictví, pojišťovny, nebo například ČNB mají o absolventy zájem, často ale studenti musejí projít konkurzem a tak tu nejzajímavější práci dostanou jen ti nejlepší

 

Jak trávíte volný čas? Co dcery – šly ve Vašich stopách a pracují v pojišťovnictví? A co vnoučata? Kolik jich máte a stihnete se jim věnovat?

Dcery v mých šlépějích úplně nešly, v současnosti je jejich hlavní náplní péče o mé vnoučky, jsou to dohromady tři kluci a jedna slečna, právě uplynulý víkend jsem s nimi trávil na chalupě a hráli jsme fotbal. Výborně jej hraje i Klára, jinak baletka.

Děkuji vám za rozhovor.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články