Dětské pojištění Kamarád nabízí zajímavé benefity pro děti i dospělé


			Dětské pojištění Kamarád nabízí zajímavé benefity pro děti i dospělé
16.4.2014 Rozhovory

Pojišťovna MetLife spojila před více než rokem pojišťovny Aviva a Amcico. Mezi nejvýznaměší projekty společnosti MetLife patří v roce 2014 nové dětské pojištění Kamarád, které se prodává od ledna 2014.

Na otázky, týkající se dětského pojištění Kamarád, odpovídá produktová manažerka MetLife pojišťovny Ivana Gerliczy:

Z jakého důvodu vzniklo pojištění Kamarád?

Pojištění Kamarád je součástí mezinárodné iniciativy společnosti MetLife. Jejím hlavním cílem bylo zaměření se na pojistnou ochranu dětí. Kromě České republiky se do této iniciativy zapojily i další společnosti Metlife v zahraničí (např. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Španělsko nebo Portugalsko). Samozřejmě v České republice není pojištění dětí novinkou, podobně jako ostatní pojišťovny i my jsme měli v produktovém portfoliu dětské produkty. V rámci této iniciativy jsme se proto zaměřili na přípravu dětského produktu, který by co nejvíce odpovídal požadavkům našich klientů. Kamarád je tak výsledkem úzké spolupráce s našimi klienty, poradci, ale i zahraničními kolegy.

Proč by měli rodiče děti pojistit?

Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší. Žádné pojištění neochrání Vaše dítě před úrazy nebo závažnými nemocemi, ale může výrazně ovlivnit jejich dopad. Z pojistného plnění se tak může uhradit nastandardní pokoj, pobyt rodiče s dítětem v nemocnici, nastandardní zdravotní pomůcky či léky. Zdravotní problémy dětí jsou stresující i tak, tak proč k tomu přidávat i stres z dodatečných výdajů či výpadků příjmů. Pojištění tak nejčastěji kryje právě riziko úrazu či závažného onemocnění dítěte. Kromě toho mnoho klientů řeší i otázku vzdělání dítěte. Chtějí mít jistotu, že v případě, že by sami nebyli schopni poskytnout dítěti vzdělání, bude mít dítě i přesto možnost studovat.

Co všechno jde na Kamarádovi u dítěte pojistit?

Kamarád je flexibilní produkt, dá se sjednat v čistě v rizikové variantě, druhou možností je investiční varianta, ve které je kromě pojistné ochrany pro dítě i dospělého zahrnuta i možnost investice. Pojistná ochrana dětí u Kamaráda kryje riziko úrazu, a to jak trvalých následků úrazu, tak i méně vážných úrazů bez trvalých následků a dále pak riziko závažných onemocnění, chirurgického zákroku, hospitalizace a potřebu následného domácího ošetřování.

Pro klienty jsme připravili 4 balíčky pojistné ochrany pro dítě se zajímavou slevou. Samozřejmostí je však možnost individuálního nastavení smlouvy podle preferencí klienta, pokud si z připravených balíčků nevybere. Z naší zkušenosti však více než ¾ klientů volí jeden z předpřipravených balíčků.

Jak je to s dvojnásobným plněním v období prázdnin?

Podle statistik se v období prázdnin pravidelně objevuje i zvýšené riziko úrazů. Dvojnásobné plnění v období prazdnin je unikatní rys produktu Kamarád a týká se jak trvalých následků úrazů, tak i méně vážných úrazů. Tento bonus se věkově nerozlišuje a vztahuje se na všechny pojištěné děti, tedy nejen na školáky, ale i na předškoláky, či vysokoškoláky. Za období prázdnin považujeme všechny prázdniny vyhlášené Ministerstvem školství, tedy nejen letní prázdniny, ale i zimní, jarní nebo velikonoční.

Jak je to s pojištěním dospělého?

I když je pojištění Kamarád dětský produkt, je možné společně s dítětem pojistit až 2 dospělé. Na výběr mají 3 balíčky, které můžou obsahovat krytí zabezpečující, že při smrti dospělého pokračuje v placení pojistného pojišťovna. Zejména v případě investiční složky pak pojišťovna vytváří finanční rezervu pro další život dítě.

Pojištění dospělých je zajímavé také tím, že v případě, že k žádné pojistné události nedojde, tak dítěti vyplatíme bonus ve výši 10% zaplaceného pojistného za pojištění dospělých.

S tím souvisí i novinka vyplácení stipendia.

Přesně tak, součástí balíčku pro dospělého může být i stipendium, které v případě smrti dospělého vyplácíme dítěti každý rok až do konce sjednané doby pojištění (většinou do věku 18 nebo 25 let). První rok je vyplaceno 50 000 Kč a každý další rok se vyplacená částka navyšuje o 3%.

Klienti si také mohou vybrat ze třech bonusů. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Musím říct, že původně jsme do produktu zvažovali pouze jeden bonus. Nicméně, když jsme se klientů ptali, který ze zvažovaných bonusů považují za atraktivní, zjistili jsme, že každý klient má ohledně bonusu trošku jiné preference. Nakonec jsme proto vybrali 3 nejoblíbenější (Start do života, Šťastná pětka, Kotva) a z těch si každý klient může vybrat, který se mu nejvíc líbí.

V čem spočívá výhoda asistenční služby, kterou rovněž nově ke Kamarádovi nabízíte?

Asistenční služby již neznamenají pouze doktora na telefonu. V pojištění Kamarád nabízíme rozšířené asistenční služby, které budou pro klienta pozitivním překvapením. Kromě dalšího zahrnují například zabezpečení hlídání dítěte v případě hospitalizace rodiče nebo úklid domácnosti či dovoz potravin nebo léků.

S Novým občanským zákoník museli pojišťovny měnit i své pojistné podmínky. Jak se změnily ty Vaše?

U nás to bylo trochu náročnější. Projekt nových pojistných podmínek v sobě kromě přispůsobení na nový občanský zákoník zahrnoval i kompletní sjednocení pojistných podmínek dvou sloučených pojišťoven. Zároveň jsme toho využili, aby byly pojistné podmínky pro klienty srozumitelnější a transparentnější. Zvětšili jsme a zpřehlednili text, zjednodušili jsme jazyk, použili krátké věty a přidali Snoopyho na vysvětlení, aby se klient v pojistných podmínkách lépe orientoval. Zatím máme na nové pojistné podmínky od poradců i klientů jen pozitivní reakce . Konec konců, ani pojistné podmínky nemusí být jen nudný text.

Metlife

Zdroj: Metlife

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články