Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků


			Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků
26.9.2013 Rozhovory

Generálním ředitelem České pojišťovny (ČP) se od 1. června 2013 stal Jaroslav Mlynář, jehož hlavním úkolem je navázat na tradici dlouhodobého lídra pojistného trhu. V rozhovoru pro Pojistný obzor nový generální ředitel prozradil, jaká bude strategie pojišťovny ve střednědobém horizontu nebo co si myslí o současné politické situaci. A to není zdaleka vše.

Mohl byste popsat změny, kterými prochází Česká pojišťovna jako lídr pojišťovacího trhu v České republice?

Česká pojišťovna v minulosti fungovala jako samostatná společnost, přestože již byla součástí jednoho velkého koncernu. V těchto dnech začíná být postupně více začleňována do mezinárodní skupiny Generali, což asi představuje nejvýznamnější změnu. Cílem samozřejmě je, aby Česká pojišťovna do skupiny nejen něco přinášela, ale aby z příslušnosti k jedné z největších světových pojišťoven také prostřednictvím sdílení know-how a zkušeností významně profitovala.

Předchozí období byla ze strany ČP ve znamení „honby“ za ztracenými pozicemi v kontextu tržního podílu a snahy o navyšování objemu předepsaného pojistného. Bude se tato strategie ve střednědobém horizontu měnit?

Požadavek akcionářů formulovaný vystoupením generálního ředitele skupiny Generali Maria Greca je jasný. Měli bychom být schopni dlouhodobě generovat významný zisk hlavně v technické oblasti, což souvisí zejména s poklesem úrokových sazeb v celé Evropě. Upřímně řečeno, nejsem velkým příznivcem vyzdvihování předepsaného pojistného jako jediného významného indikátoru úspěšnosti pojišťovny. Jasně říkám, že nemáme zájem pojišťovat rizika, která jsou na, nebo dokonce za hranicí profitability. Jde například o oblast flotilového pojištění, kde v současné době cíleně čistíme naše portfolio od ztrátových flotil motorových vozidel. To se příznivě projevuje v ziskovosti společnosti. Podobně je tomu i v retailovém pojištění vozidel, kde se snažíme cenově zvýhodnit ty motoristy, u nichž je pravděpodobnost výskytu škody nižší. A u těch, kteří v minulosti měli škody opakovaně, sazby naopak adekvátně navyšujeme, což mnohdy vede k tomu, že nakonec dají přednost nabídce konkurenční pojišťovny. Tato opatření v konečném důsledku vedou k nižší sumě předepsaného pojistného, ale také k výrazně zdravějšímu portfoliu.

Netajíte se tím, že plánujete v rámci společnosti významné úspory. Čeho se dotknou?

Možná bych začal tím, na čem určitě šetřit nechceme. Máme zájem dál rozšiřovat, zkvalitňovat a prohlubovat jak interní distribuční kanály, tak současně využít potenciálu, který v České republice představují externí distribuční kanály. Určitě také budeme i nadále investovat do nových technologií, řešení a inovativních způsobů komunikace, na které je dnes zejména mladá generace zvyklá. Abychom na investice do uvedených oblastí mohli přesměrovat dostatek prostředků, je logické, že budeme muset jinde šetřit.

Bude se politika škrtů dotýkat take personální stránky? A pokud ano, do jakých „pater“ společnosti budete cílit?

Řídicí struktura České pojišťovny byla historicky velmi široká, což určitě není z dlouhodobého hlediska udržitelné. Pokud bychom se bavili o nejnižších pozicích, tak zde byl potenciál pro úspory v personální oblasti v minulosti již prakticky vyčerpán. Zdroje dodatečných úspor musíme tedy hledat někde jinde.

Zůstanou na českém trhu zachovány značky Generali a Česka pojišťovna jako dvě samostatné entity s rozdílnou cílovou skupinou klientů, nebo připravujete určité sbližováni obou společnosti patřících jednomu majiteli?

Určitě chceme značku Česká pojišťovna dlouhodobě zachovat, už jenom proto, že stále existuje významná část populace, pro kterou má adjektivum „česká“ mimořádnou hodnotu. Na trhu se tak budou čeští zákazníci dále setkávat jak s Českou pojišťovnou, tak s Generali Pojišťovnou. Není to nic neobvyklého, skupina Generali provozuje kromě České republiky multibrandovou strategii také v Itálii nebo Německu. Jsem přesvědčen o tom, že přes dvoje dveře k nám vstoupí daleko více návštěvníků než jenom přes jedny. Na druhou stranu fakt, že místnost má dvoje dveře, nemusí nutně znamenat, že potřebuje i dva různé stoly, dva sety židlí, dvě pohovky a skříně. Budeme tedy usilovně pracovat na tom, abychom sdružili například oblast back-office a dokázali pokrýt potřeby všech společností skupiny v ČR.


Zmínil jste se, že budete nadále investovat do moderních technologií, co si myslíte o jejich roli v současném, ale i budoucím pojišťovnictví?

Jsme si vědomi, že je to téma zejména pro mladou generaci. Snažíme se tedy držet krok s inovacemi a dát jednotlivými projekty v oblasti informačních technologií jasně najevo, že máme ambice být vyhledávaným a atraktivním partnerem i pro mladé zákazníky. Ostatně na setkání vedení skupiny Generali s analytiky na počátku letošního roku byla ze strany generálního ředitele Maria Greca vyslovena ambice pro Generali stát se v příštích letech lídrem v oblasti industrializace pojištění jako takového. To je bezesporu zajímavý úkol nejenom pro Generali, ale i pro Českou pojišťovnu a máme určitě velký zájem na těchto projektech aktivně participovat.

Po kratší odmlce jste se opět stal členem prezidia ČAP, plni podle vás asociace svoji roli v rámci českého pojišťovnictví dobře, případně co byste z pozice viceprezidenta zlepšil?

Členem prezidia České asociace pojišťoven jsem byl od roku 2004. V březnu 2012 jsem své členství ukončil, abych se v květnu letošního roku opět vrátil. P o dlouhou dobu jsem tedy měl široké možnosti na životě a směřování asociace participovat. Zároveň jsem mohl, vzhledem ke své předcházející funkci finančního ředitele Generali PP F Holdingu, vnímat a hodnotit činnost podobných asociací v mnoha dalších středoevropských a východoevropských zemích. Na základě těchto mezinárodních zkušeností se domnívám, že Češi mohou být s činností České asociace pojišťoven spokojeni a že ČAP může sloužit i jako příklad pro některé naše sousedy na východě nebo na jihu. Ptáte-li se ale na možná zlepšení, pak mne například napadá stávající podoba statistiky, která je asociací veřejnosti poskytována. Ta bohužel nyní nezohledňuje nic víc než několik objemových parametrů. Vzorem pro mne je statistika německé asociace Gesamtverband der DeutschenVersicherungswirtschaft, jež má daleko detailnější obsah a kde mohu například nalézt i informaci o tom, jak vypadá kombinovaný poměr v pojištění motorových vozidel u jednotlivých pojistitelů.

Co je největším problémem českého pojišťovnictví?

První věc, která mě při znění této otázky napadá, je určitý přetlak na straně nabídky. Na českém trhu působí v současné době mnoho pojišťoven a možná ještě větším problémem je velký počet pojišťovacích zprostředkovatelů. Nerovnováha nabídky a poptávky se projevuje zejména v tzv. přetáčení smluv životního pojištění. Výskyt přetáčení má z dlouhodobého pohledu velmi negativní dopad a ohrožuje i budoucí vývoj životního pojištění v České republice.

Jak vnímáte projekty typu Solvency II nebo IMD2 a jak se obecně díváte na regulatorní snahy EU?

Česká pojišťovna je součástí velké mezinárodní skupiny a v přípravě na Solvency II jsme vzhledem k tomuto faktu relativně daleko v porovnání s jinými subjekty na českém pojistném trhu. Co se týká regulace jako takové, současným trendem je bezesporu neustále rostoucí objem požadavků, směrnic a kontrol. Nejsem zrovna šťastný z toho, že tyto mechanizmy jsou převážně formální a nesoustředí se na to, na co by se měly koncentrovat v první řadě, tj. na schopnost pojišťoven v dlouhodobém horizontu dostát svým závazkům vůči klientům. Regulatorní požadavky navíc přinášejí velkou pracnost, zvyšují nákladovost pojišťoven a konzumují kapacity, které by měly být věnovány spíše zákazníkům.

Česka republika zažila politicky velmi turbulentní léto, jaký máte názor na změny, které se udály?

Tato otázka by měla směřovat spíše na politologa než na ředitele pojišťovny. Co ale mohu říci je, že v tento okamžik zatím nevidím žádná významná konkrétní rizika, která by v důsledku politických změn měla dopadnout na oblast pojišťovnictví.

S politikou souvisí také otázka týkající se nového občanského zákoníku. Co se podle vás stane, pokud se nestihnou schválit doprovodné zákony a jaký je váš pohled na tento novy kodex obecně?

Nový občanský zákoník přináší jako každá změna celou řadu zlepšení a současně i určité problémy. Je na každé z členských pojišťoven, jak se s tím dokáže vypořádat. Řada našich procesů a činností již dlouho směřuje k přípravám na tuto novou normu. Odložení platnosti by bylo samozřejmě jistou komplikací, ale i s tímto bychom se stejně jako kdykoli v minulosti dokázali vypořádat.

Léto bylo take spojeno s povodněmi a záplavami. Jak si s živelními událostmi Česká pojišťovna poradila a je na místě zavést v České republice něco na způsob jednotného systému pojištění pro případ živelních událostí?

Je poměrně krátce po povodni, a tak podobně jako po roce 2002 je asi ta nejvhodnější doba otevřít téma jednotného systému pojištění pro případ živelních událostí. Co ale k řešení této otázky určitě potřebujeme, je minimálně střednědobá politická stabilita a vláda, která bude mít zájem tuto oblast řešit. Smutným faktem je, že na majetek a zdraví klientů útočí přírodní živly stále častěji. Česká pojišťovna je na tyto situace velmi dobře připravena. Máme řadu historických zkušeností s likvidací kalamit katastrofického rozsahu, a můžeme tak klientům rychle pomoci. Likvidace povodňových škod byla letos naší nejvyšší prioritou. V rámci speciálního kalamitního režimu měla Česká pojišťovna v terénu stovky zaměstnanců, nejvíce v celé její moderní historii. Týmy mobilních techniků jsme posílili pracovníky z ostatních částí republiky, jež nebyly velkou vodou zasaženy. K dispozici měli rovněž vozidla z flotily náhradních automobilů, které jsme dočasně stáhli od smluvních partnerů, aby bylo možné ještě efektivněji provádět prohlídky u klientů, rychleji likvidovat škody a vyplácet pojistná plnění. Navýšili jsme také počet operátorů na klientské lince a klientům vyšli vstříc i mimořádným víkendovým provozem vybraných poboček. Mohu být oprávněně velmi hrdý na své kolegy. Díky jejich enormnímu nasazení a vysoké profesionalitě byla do jednoho měsíce od výskytu povodně naprostá většina nahlášených pojistných událostí prohlédnuta. Česká pojišťovna přitom musela řešit více než 20 000 škod z velké vody, zdaleka nejvíce z tuzemských pojišťoven.

Na závěr si neodpustím otázku, jak Jaroslav Mlynář tráví svůj volny čas, jaký je váš největší koníček?

Moc rád jsem na horách, takže je to turistika, zejména pak vysokohorská turistika.


Děkuji vám za rozhovor.

Mgr. Jan Cigánik , šéfredaktor, Pojistný Obzor

 

Plné znění naleznete v časopise Pojistný obzor, který si můžete objednat na www.pojistnyobzor.cz. Přehled článků vycházejících v aktuálním čísle najdete ZDE

 Pojistný obzor 

 

 

 Zdroj: Pojistný Obzor,ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články