Letos můžeme očekávat další zvyšování cen povinného ručení


			Letos můžeme očekávat další zvyšování cen povinného ručení
23.7.2014 Rozhovory

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) získala v letošní anketě Pojišťovna roku celkem čtyři ocenění. V kategorii pojištění průmyslu a podnikatelů obsadila 3. místo a pomyslnou bronzovou medaili získala také v kategorii autopojištění a v pojištění občanů. Ve vysoce konkurenční kategorii životního pojištění získala tato pojišťovna 4. místo. Náš rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Jaroslavem Besperátem umožňuje čtenářům blíže nahlédnout nejen na tyto úspěchy, ale i na prostředí, v němž Česká podnikatelská pojišťovna podniká.

Kterého ocenění si v anketě Pojišťovna roku nejvíc považujete?

Nejvíce si považuji toho, že ocenění jsme získali téměř ve všech vyhlašovaných kategoriích. Když se podíváte do minulosti, tak to bylo vždy autopojištění, které u ČPP makléři oceňovali. Dnes jsme v kategorii pojištění průmyslu a podnikatelů a v životním pojištění předběhli pojišťovny, které jsou v objemu předepsaného pojistného mnohdy před námi. A to platí také o třetím místě v občanském majetkovém pojištění. Jsme na úspěch v anketě Pojišťovna roku skutečně hrdí. O výsledcích ankety rozhodují svým hlasováním samotní makléři, kteří nehodnotí pouze produkt, ale také servis, který pojišťovny poskytují jim a jejich klientům. Navíc posuzují produkty komplexně. Nejde jen o cenu produktu, ale jak jsem již zmiňoval také o příslušný servis včetně likvidace. Naše umístění potvrzuje, že svou práci dlouhodobě děláme dobře, a to je důležité.

ČPP je s milionem aut trojkou na trhu povinného ručení. Čím přesvědčujete klienty, aby si vybrali Vaši pojišťovnu?

Pokud chceme být úspěšní, musíme umět oslovit své klienty a nabídnout jim produkt, který přesně odpovídá jejich potřebám. Do ČPP jsem nastoupil v roce 2002, v té době jsme měli pojištěno nějakých 200 000 vozů, současný milion je výsledek dlouhodobé koncepční práce. Jsem přesvědčen, že naše klienty oslovujeme nejen kvalitním produktem, dobrým servisem v podobě špičkových asistenčních služeb, ale také velice dobrým renomé v oblasti likvidací pojistných událostí. Naši základní strategii neměníme, a tak si nás zákazníci mohou zapamatovat snáze, než při neustálých změnách. Věřím, že i proto u ČPP pojišťují své vozy státní instituce či velké firmy. 

A jak to vypadá se sazbami  povinného ručení? A zrušily již pojišťovny tzv. otevřené flotily?

Začnu od konce. Co se týče otevřených flotil, ty už nevedou ani malé pojišťovny. Žádná nová vozidla v rámci otevřených flotil do pojištění již nevstupují. Pokud se týče ceny povinného ručení, tak ta v posledních letech trvale klesala. Ve srovnání s tím, celkový objem škod dlouhodobě rostl, zejména u škod na zdraví. Situace už byla neudržitelná, sazby bylo nutné zvýšit. Dalším důvodem byla také rekodifikace občanského zákoníku, dále povinnost hradit výjezdy hasičů k nehodám a také povinnost odvádět část vybraného pojistného do Fondu zábrany škod. Od ledna tak již došlo k některým úpravám v sazbách, které jsme konkrétně našim klientům kompenzovali formou širší nabídky služeb a benefitů. Na jaře jsme se v rámci mediální kampaně soustředili na pojištění občanské odpovědnosti, které jsme nabízeli k povinnému ručení zdarma. Mimochodem, v odborných marketingových titulech byl náš spot na toto téma vyhodnocen mezi nejlepšími za měsíc duben. Nabídkou pojištění obecné odpovědnosti zdarma k povinnému ručení jsme reagovali na změnu související se zavedením nového občanského zákoníku.

Většina občanů si ani neuvědomuje, že tento zákon se přímo dotýká každého z nás. Jak hodnotíte situaci vy - z hlediska dopadů v oblasti pojišťovnictví?

Nový občanský zákoník po mnoha desítkách let zásadně změnil zaběhnuté právní prostředí a přinesl mimo jiné řadu změn i do oblasti pojišťovnictví. A teď mám na mysli právě posuzování kompenzací u škod hrazených z odpovědnostních typů pojištění. Mediálně se nejvíce věnovala pozornost jeho dopadu především v povinném ručení, ale musíme si uvědomit, že ještě více nás může překvapit v pojištění odpovědnosti občanů a podnikatelů. Možná si to neuvědomujeme, ale zavedením nového občanského zákoníku jsme vstoupili do právního prostředí, které je běžné například v Americe. Jsem zvědav, jak k tomu budou přistupovat soudy. Bude strašně těžké posoudit, jaká je rozumná výše náhrady za to, že člověk něco závažného způsobí. V běžném životě ale opravdu stačí chvíle nepozornosti a druhému způsobíte zranění nebo třeba majetkovou škodu. Zejména v případech, kdy se jedná o zdraví, zvláště s trvalými následky, se může jednat i o statisíce, nově i v řádech milionů korun, což přináší nová metodika odškodnění nemajetkových újem při Nejvyšším soudu ČR. Můžete tak přijít nejen o velké peníze, ale v některých případech dokonce i o majetek. Přitom za pojištění s nejnižším limitem u nás zaplatíte na ročním pojistném pouhou pětistovku. Způsobíte-li někomu jinému zdravotní újmu, pojišťovna za vás zaplatí až dva miliony, za škodu na majetku milion korun. Samostatnou kapitolou je pak pojištění odpovědnosti podnikatelů.  

Vrátím se ještě znovu k povinnému ručení. Je již v černých číslech?

Do černých čísel se povinné ručení ještě dlouho nedostane. Je pravda, že se podařilo propad trhu zmírnit. Za letošní první čtvrtletí můžeme říci, že poprvé po několika letech došlo u povinného ručení k navýšení předpisu. Nově sjednávané smlouvy rostou o 10 až 12 %, ale zdaleka to nepokrývá zvýšené náklady, které jsou s tímto typem pojištění spojené. Navíc stále narůstají ceny plechových škod a již dlouho rostou újmy na zdraví. A k tomu také ještě rostou zahraniční škody. Množství cest do zahraničí totiž každoročně přibývá, navíc řada zahraničních cest se přesouvá i do zemí tzv. západní Evropy, kde náklady na odškodnění jsou výrazně vyšší než náklady v zemích bývalé východní Evropy.

 Zmínil jste náklady s tímto typem pojištění spojené. Měl jste na mysli peníze určené hasičům a do Fondu zábrany škod?

Pojišťovny mají od loňského podzimu povinnost odvádět 3 % z přijatého povinného ručení do Fondu zábrany škod a novým způsobem také hradit výjezdy hasičů k nehodám. Podle Nařízení vlády byla určena paušální náhrada ve výši 5 600 korun za každou započatou hodinu zásahu. Když zásah trval například hodinu a pět minut, účtují se náklady jako za dvě celé hodiny. Po této legislativní úpravě jsme hasičským záchranným sborům už za pouhé první čtvrtletí za jejich výjezdy zaplatili zhruba 8 milionů korun, přičemž stejnou částku jsme zaplatili za celý loňský rok. A do Fondu zábrany škod jsme jen za první čtvrtletí odvedli dalších 15 milionů korun. Ale nejde jen o hasiče a Fond zábrany škod. S ohledem na nový občanský zákoník budou největší nákladovou položkou, která velmi významně naroste proti minulosti, újmy na zdraví. Vyšší náhrady poškozeným v přímé úměře povedou k vyšším nárokům na rezervy pojišťoven, řádově o desítky milionů. Dopady nového „občana“ se projeví zhruba v druhé polovině letošního roku a v roce 2015. Podle odhadů tak lze očekávat další zvyšování povinného ručení jak v letošním roce, tak i v dalších letech.

Na závěr pojďme změnit téma. Hodně se hovoří o tom, že uzavření smlouvy životního pojištění bývá výhodné jen pro zprostředkovatele. V současné době provize dosahují až 200 procent ročního pojistného. Jak by se měl v této souvislosti změnit zákon 38?

Něco se udělat musí. Stále probíhá diskuze k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích mezi AFIZ, USF, ČAP a pojišťovnami o klíčových bodech návrhu, včetně postoje trhu k regulaci distribučních nákladů. Je tu velký tlak jednak na snížení provize a na druhé straně na změnu doby storna. Diskutuje se o tom, kam až snížit provize a jak moc prodloužit stornodobu.

Pevně věřím, že společně najdeme konečné řešení, které bude přijatelné pro všechny strany.

Děkuji vám za rozhovor.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS