Makléři musí usilovat o to, aby nedošlo k jejich pozvolné likvidaci


			Makléři musí usilovat o to, aby nedošlo k jejich pozvolné likvidaci
3.2.2014 Rozhovory

Seriál Jak se žije makléřům pokračuje rozhovorem s jednatelem makléřské firmy YSAT PLZEŇ, s.r.o. Ing Gustavem Vackem. Stejně jak společnost Respect je také YSAT PLZEŇ členem Asociace pojišťovacích makléřů.

Firma považuje za jeden ze svých úspěchů skutečnost, že se jí podařilo vytvořit komplexní pojistný program pro organizace veřejné správy. Zapomenout nelze ani na úspěšně vymožený doplatek pojistného plnění v majetkovém pojištění.

-Jaký pro vás byl ten uplynulý rok?

Loňský rok nebyl příjemný. Do druhého čtení ve Sněmovně totiž prošla novela zákona č. 38/2004 Sb. Ta by způsobila nedůvodné velké administrativní a finanční zatížení všech pojišťovacích zprostředkovatelů. Naštěstí došlo k rozpuštění Sněmovny a novela zákona skončila tam, kam patřila. Tedy: konec dobrý – všechno dobré.

-Prospěla makléřům novela zákona o veřejné soutěži?

Novela zákona makléřům prospěla tím, že vrátila nazpět změny, které provedly minulé novely. Psaní zákonů stylem „odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil“, sice nepovažuji za velký úspěch, ale přesto je zákon po novele lepší, než před novelou.

Určitě stojí za úvahu, čemu zákon o veřejných zakázkách slouží. Často se mu přikládá (neexistující) poslání chránit veřejný rozpočet před nevýhodným zadáváním veřejných zakázek. Tak to ale není. Účelem zákona je „Stanovení postupů při zadávání veřejných zakázek“, viz §1, písm. a) zákona.

Stížnosti na případné porušení zákona se podávají Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jehož působnost je daná zákonem č. 273/1996 Sb., §1:“… je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování“. Tedy ochrana hospodářské soutěže, nikoliv veřejných peněz.

Uvedu příklad: veřejný zadavatel si chce pořídit automobil. Zadá parametry – výkon, barvu, výbavu, … a hodnotící kritérium – cenu. Ozvou se mu tři prodejci, jejichž vozidla parametry splňují. Nejlevnější nabídku označme jako 100%, druhá v pořadí je nabídka za 110%, třetí v pořadí je nabídka za 120%. První nabídka však musí být při otevírání obálek vyřazena, protože došla 3 minuty po stanoveném termínu. I druhou nabídku v pořadí je nutno vyloučit, protože obálka, ve které došla, nebyla zalepena, ale sešita sponkovačkou. Zbyde třetí, nejdražší nabídka, která bude přijata. To je důkaz, že zákonu o veřejných zakázkách nejde o úsporu prostředků z veřejného rozpočtu. Myslím, že kdyby podobným způsobem kupoval auto soukromý podnikatel, bylo by to na zbavení svéprávnosti. Zato ve veřejné správě je takový postup považován za (jediný) správný, což mi připadá jak v Andersenově pohádce Císařovy nové šaty.

Pro úplnost dodávám, že pro kontrolu nad hospodařením se státním majetkem, je zřízen Nejvyšší kontrolní úřad, viz zákon č. 166/1993 Sb., §3.

-Co dělá obecně makléřům vrásky?

Nemám pověření mluvit obecně za pojišťovací makléře, odpovím tedy za sebe a tak, jak jsme ve shodě s makléři, s kterými o problémech diskutujeme. Makléřský trh čelí útokům, jak už jsem odpovídal v otázce č. 1. Tyto útoky mají svá opodstatnění. Především proto, že si je makléřský trh nechává líbit. Druhým důvodem je skutečnost, že veřejnost (a nejen ta) nerozlišuje mezi makléřem a těmi, kdo prodávají to úžasné daňově odpočitatelné životní pojištění, které zajistí bezstarostný život (pojišťovně, resp. zprostředkovateli J). A tak vzniklo tažení ze strany MF a ČNB proti všem zprostředkovatelům. Prostudoval jsem závěry ze všech  kontrol, kde ČNB udělila sankci. Víte, kolik zprostředkovatelů bylo sankcionováno za to, že zprostředkovali klientovi nevýhodnou smlouvu, ze které (by) pojišťovna neposkytla pojistné plnění nebo ho krátila? Odpověď na tuto otázku vyjadřuje můj názor na přínos těchto kontrol a je důvodem k vráskám na čele makléřů. Třetím důvodem, který nám přidělává vrásky, je fakt, že se MF a ČNB vyjadřují o pojišťovacích zprostředkovatelích jako o přemnožených hlodavcích, které je třeba vyhubit. Navrhovaný postup – všichni znovu přeregistrovat, všichni znovu složit blíže neurčené zkoušky, všichni platit pravidelný roční poplatek za nic, …, ukazuje (přinejmenším) na zmatenost navrhovatele. Zpoplatněním všeho i ničeho a zdesateronásobením administrativy se zprostředkování pojištění určitě nezlepší.

Ale jsem založením optimista a věřím, že se avizovaná rekonstrukce státu nevyhne ani pojišťovnictví. Očekávám návrat zdravého rozumu do regulace a dohledu a osobně se tomu snažím ze všech sil pomoci a získat pro tuto snahu další zprostředkovatele.

-Jak vnímají pojištění malé a střední firmy? A využívají v případě, že se chtějí pojistit, služeb makléře?

Malé a střední firmy vnímají pojištění jako nutné zlo. Nutné proto, že jsou k pojištění donuceni úvěrující bankou nebo leasingovou společností; zlo kvůli tomu, že často, v případě škody, nedostanou to, co očekávali. V případě, že se pojišťují, využívají služeb pojišťovacích zprostředkovatelů bez dalšího příliš velkého rozlišování.

-A co velké firmy? Chovají se stejně?

Velké firmy mají zpravidla jasnou představu o nutnosti pojištění a užitku, které jim pojištění může přinést. V souladu s tím mají vyšší nároky na práci pojišťovacího zprostředkovatele a nespokojí se jen s výběrem nejlevnějšího pojištění. Z toho pak přirozeně vyplývá, že nejvíce využívají práci pojišťovacích makléřů právě velké firmy.

-Co si slibujete od nového občanského zákoníku?

Od nového občanského zákoníku si neslibuji nic. Je dobré, že řeší problematiku přerušení pojištění, to v zákoně o pojistné smlouvě chybělo. Na druhé straně mnoho věcí zatemňuje, např. pojištění cizího pojistného nebezpečí. Chybí výklady pojmů (nutno přiznat, že některé byly v zákoně o pojistné smlouvě hodně zavádějící, ale alespoň byly). Až se vymaníme z humorného vysvětlování pojmů staročeštiny (sňatečný obřad, výprosa, služebnost a ještě asi stovky dalších), obávám se „trojských koní“, které v novém občanském zákoníku jsou a na které dosud neznáme „antiviry“.

-Bude pro makléře rok 2014 úspěšný?

To bude záležet především na samotných makléřích. Často diskutuji s makléřskými firmami o problémech jejich klientů. Vidím snahu a houževnatost makléřů, s jakou se snaží dosáhnout úspěchu svých klientů. To je ale podle mého názoru málo. V roce 2014 se budou muset makléři starat také o prosazení svých oprávněných zájmů, aby nedošlo k jejich pozvolné likvidaci tak, jak to bylo naplánováno loni, v novele zákona č. 38/2004 Sb.

Věřím, že se při rekonstrukci státu dostane i na pojištění a jeho zprostředkování. Věřím, že se shodneme s MF a ČNB na modelu zprostředkování pojištění, který odpovídá rozumným požadavkům, nárokům a očekávání zprostředkovatelů i klientů. Když se o to budeme všichni společně a důsledně snažit, bude rok 2014 úspěšný jak pro pojišťovací makléře, tak i pro jejich klienty.

Děkuji vám za odpovědi.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články