Martin Vogl: Kvalita a inovace pomáhají společnosti AXA růst i v době stagnace


			Martin Vogl: Kvalita a inovace pomáhají společnosti AXA růst i v době stagnace
15.6.2015 Rozhovory

V rámci tiskové konference finanční skupiny AXA jsme měli možnost vyzpovídat jejího generálního ředitele pro Českou a Slovenskou republiku, Martina Vogla. Jaký je jeho recept na prosperující společnost v době stagnace?

Jaký máte pocit z dnešní tiskové konference?

Musím říct, že skvělý. Minulý rok byl pro AXA velmi dobrý a mohli jsme tak prezentovat vynikající výsledky. Ovšem to není ani tak důležité jako to, že klienti chápou a zajímají se o naši cestu směrem k tomu, abychom jim mohli nabídnout unikátní zákaznickou zkušenost. Jdeme cestou budování multikanálového přístupu, aby si klient sám mohl vybrat způsob, jakým si pořídí produkt nebo službu a jak s námi komunikovat, aby to pro něj bylo co nepohodlnější. Navíc, jsem velmi spokojený, s dnešními otázkami ohledně investic do digitalizace, které jsme prezentovali vloni. I v roce 2014 jsme se totiž digitalizaci a kvalitě intenzivně věnovali, proto se tohoto tématu týkala velká část naší prezentace.

Ve vaší výroční zprávě je uvedeno, že stornovost smluv investičního životního pojištění u AXA klesla za poslední 2 roky o 70%. Storna jsou nyní spolu s novelou 38 velké téma. Jaký je Váš recept na úspěch ve snižování stornovosti?

Vím, že je to významné číslo. Před dvěma lety, když jsme se začali soustředit na kvalitu, řekli jsme „zbavme se nekvalitních zprostředkovatelů“. Takže zjednodušeně, to co zapříčinilo pokles storen v roce 2013 o 40 %, bylo ukončení spolupráce se zprostředkovateli a makléři, kteří nesplňovali naše představy o kvalitě. V loňském roce se správnost tohoto kroku potvrdila, když stornovost klesla o dalších 30 % ve srovnání s rokem 2012. Takže receptem je určitě spolupráce jen s kvalitními zprostředkovateli a makléři. A my máme nástroje, jak kvalitu ověřit už na začátku spolupráce a dále ji průběžně kontrolovat.

Dám Vám příklad. Než začneme spolupracovat s makléřem, tak si ho prověříme. Jaký je jeho obchodní model, jak vyhledává klienty, jak s nimi komunikuje, co a jak prodává, jaké jsou jeho zkušenosti a v některých oblastech hovoříme i s klienty. Pak teprve s ním navážeme spolupráci. Stejně tak s agenty.

V současné době se s novelou 38 navrhuje prodloužit lhůtu pro storno na 5 let. V souvislosti s tím roste obava o přepojišťovací vlnu před začátkem platnosti zákona. Myslíte, že to může případně ovlivnit stornovost v příštím roce?

V tuto chvíli je velmi obtížné posoudit, jaké konkrétní dopady tato změna přinese. V konečném důsledku by však tento návrh měl mít kladný dopad hlavně na klienty. V dlouhodobém výhledu se totiž sníží riziko přepojišťování a klient bude mít zároveň možnost získat produkt životního pojištění se stejným pojistným krytím, avšak za nižší cenu. Na půdě ČAP jsme minulý rok hovořili hodně o závazku ke kvalitativním kritériím. Výsledkem jsou například samoregulační opatření uvedená do praxe na začátku tohoto roku. O důležitosti kvality jsme bytostně přesvědčeni a neustále hledáme cesty, jak ji zlepšovat.

Před několika dny byl oznámen odchod Tomáše Síkory z postu výkonného ředitele ČAP a to ve chvíli, kdy vrcholí diskuse týkající se nových zákonů o pojišťovnictví v ČR. Jak vnímáte tuto náhlou změnu?

Toto rozhodnutí nemohu nijak komentovat, nejsem obeznámen s plány Tomáše Síkory. Vždy, když jsme spolu hovořili, působil na mě velmi konstruktivně a otevřeně.

Ale chtěl bych říct, že český pojišťovací byznys prochází velkou transformací. Mění se přístup ke klientům, k produktům, regulace je stále větší. Myslím si však, že pro český pojišťovací trh je to nezbytné a samotné pojišťovny by v tom měly vidět příležitost. Český trh má velký potenciál, pokud budeme mít zájmy klienta na prvním místě.

A naše poslední otázka. Proti čemu všemu jste vy osobně pojištěn?

Musím říct, že já jsem velký fanda pojištění. Bohužel nepocházím z tak bohaté rodiny, abych nemusel myslet na zajištění sebe a své rodiny. Vím, že v životě mohou přijít mnohé nečekané události. Mám proto životní pojištění pro případ dožití, ale i smrti, aby byla moje žena a obě děti případně zajištěny. Mám také nemocenské a rizikové životní pojištění, a připojištění invalidity. Co se majetku týče, mám samozřejmě od AXA pojištění AUTO a pojištění DOMOV, které kromě všech druhů rizik spojené s bydlením nabízí například i právní ochranu rodiny včetně Safe online, které nabízí pomoc při zneužití platebních prostředků třetí osobou a škodách způsobených neseriózností provozovatele e-shopu.


Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články