Peter Socha: Zvyšování kvality v pojištění je jediná cesta do budoucna


			Peter Socha: Zvyšování kvality v pojištění je jediná cesta do budoucna
9.10.2014 Rozhovory

Dnešní rozhovor s ředitelem životního pojištění a spoření AXA v ČR/SR, Petrem Sochou je nejen o samoregulačních opatřeních, ale i o zvyšování kvality směrem ke klientům...

Jak byste momentálně hodnotil trh s životním pojištěním?

V posledním období trh životního pojištění stagnuje. Tento vývoj je primárně tažen segmentem jednorázově placených smluv, který je významně ovlivněn nízkou úrovní tržních úrokových sazeb. Co se týče běžně placených smluv, tak tento trh je relativně stabilní. Při srovnání s ukazateli vyspělých ekonomik, vidíme další růstový potenciál trhu životního pojištění do budoucna. V tomto směru bude samozřejmě velmi záležet na dalším vývoji české ekonomiky.

Co se týče jiných než makroekonomických faktorů ovlivňujících trh životního pojištění, tak bych zmínil dva klíčové. Za prvé je to cesta postupného zvyšování kvality služeb poskytovaných klientům. Jde nejen o kvalitní vyhodnocení potřeb klienta a výběr správného produktu ze strany pojišťovacího poradce, ale i o služby poskytované pojišťovnou po celou dobu trvání smlouvy (např. on-line přístup ke smlouvě 7/24, zjednodušená/rychlá likvidace…)

Druhým významným faktorem jsou rozhodně legislativní změny, které významně ovlivňují logiku a nastavení produktů životního pojištění. Aktuální (a rozhodně ne poslední) je změna podmínek daňového zvýhodnění smluv životního pojištění platná od roku 2015.

NOZ od nového roku klade důraz na lepší informovanost a ochranu klienta? Co v této oblasti už AXA udělala?

My jsme v červnu letošního roku představili naší společnou iniciativu s Delloite, tzv. standard kvality, kterým jsme se jednoznačně k potřebě zvyšování kvality v pojišťovnictví přihlásili, protože věříme, že je to jediná cesta do budoucna. Naše společnost však už roku 2012 postupně přijala řadu opatření směřujících ke kvalitě. Tento rok jsme např. uvedli na trh novou generaci produktu IŽP Kumulativ MAX s počátečními náklady hrazenými poplatkem v prvních dvou letech trvání smlouvy namísto systému počátečních jednotek. K produktům investičního životního pojištění jsme také vytvořili dokument Informace pro klienta, které obsahují klíčové informace o produktu. Jde o informace, které musí být pojistníkovi oznámeny / odevzdány před uzavřením smlouvy. Cílem je umožnit klientovi správně pochopit nejen výhody, ale i rizika spojená se smlouvou. Všechny tyto kroky vedly k tomu, že např. počet stížností se oproti minulému roku snížil o 70 % (srovnání 1. pololetí 2013 a 2014). Storna celkově se snížila ze 17 % v roce 2013 na současných 15,5 %. Tato čísla bezpochyby dokazují, že jdeme správným směrem.

S tím souvisí i další otázka. Od 1. 1. 2015 budou pojišťovny zavádět samoregulační opatření. Můžete čtenářů přiblížit, o jaké kroky se jedná?

Jde vlastně o čtyři první vlaštovky usnadnění orientace v nabídce pojistných produktů pro klienty. Je to rozšíření rozsahu tzv. předsmluvních informací. Jak už jsem zmínil výše, jde o klíčové informace, které klientovi pomůžou nejen pochopit výhody produktu, ale upozornit ho také na úskalí produktu, např. na výluky produkty, rizika spojená s předčasným ukončením smlouvy atd. Klient si tak bude moct podle jasných parametrů porovnat produkty na trhu a vybrat si pro sebe ten nejlepší. Dále se jedná o dva standardy, které mu s výběrem rovněž mohou pomoci a to je modelace vývoje pojištění. Klient tak například už při uzavření smlouvy uvidí, jaká částka mu bude vyplacena, pokud by smlouvu kdykoliv v průběhu pojištění zrušil. Tomu pomůže i grafické znázornění zhodnocení. Druhým je pak informace o klíčových nákladech IŽP, tzv. ukazatel nákladovosti, aby klient věděl, kolik v rámci svého pojistného zaplatí na poplatcích a odměnách a jak velká částka se bude zhodnocovat v investiční složce. Sjednocen bude také rozsah informací uváděných ve výročních dopisech, jejichž součástí bude i rekapitulace stavu pojistné smlouvy.

Jaké možnosti mají klienti, pokud se rozhodnou sjednat životní pojištění u AXY?

Klienti by se měli především rozhodnout, jestli mají zájem jen o krytí rizik a úrazů nebo si zároveň chtějí vytvářet finanční rezervu do budoucnosti. AXA  nabízí celou řadu produktů, kromě rizikového a investičního životního pojištění také jednorázové investiční pojištění a dětské investiční pojištění. Nastavit správně pojistnou ochranu podle všech aktuálních potřeb rodiny však není úplně jednoduché. S tím jim ale můžou poradit naši poradci, na které se můžou obrátit na kterékoliv obchodní místo, kterých máme v ČR téměř 125 nebo můžou vyplnit kontaktní formulář na webových stránkách AXA a náš poradce je bude obratem kontaktovat.

Chystáte nějaké produktové novinky?

V oblasti životního pojištění jsme letos už uvedli na trh novinku, novou generaci investičního životního pojištění. Jak jsem zmínil výše, je to investiční životní pojištění Kumulativ MAX, s počátečními náklady hrazenými poplatkem v prvních dvou letech trvání smlouvy namísto systému počátečních jednotek. Toto pojištění nabízí téměř 30 připojištění a umožňuje také velkou variabilitu provádění změn na smlouvě. Další novinkou je pak Extra bonus, který se vypočte z hodnoty běžných podílových jednotek a připisuje se na podílový účet každých 5 let.

Máte na starosti i spoření. Jak se díváte na momentální změny v penzijním připojištění? Co z toho pro AXU vyplývá?

Vývoj v této oblasti samozřejmě průběžně sledujeme. Vzhledem k tomu, že jde o trh dlouhodobého spoření na stáří, je zásadní důvěryhodnost, konzistentnost a kontinuita celého systému. Klíčové v tomto směru budou závěry/výstupy Odborné komise pro důchodovou reformu, která v letošním roce zahájila svoji na základě koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády

Je nějaká oblast, kde by se AXA chtěla angažovat?

Určitě bychom chtěli navázat na naše úspěchy v oblasti „Protection“, tzn. dále rozvíjet naši nabídku krytí životních, nemocenských a úrazových rizik.  V dalším období chceme více zohlednit potřeby různých cílových skupin zákazníků/segmentů trhů a těm přizpůsobit (ušít na míru) pojistnou ochranu. Máme ale také další oblast, ve které se chceme velmi angažovat a to je téma kvality v pojišťovnictví. V tomto roce jsme jí věnovali hodně pozornosti, máme připravený nový interní standard kvality a detailní akční plán, jak jej naplnit. Samozřejmě jsme připraveni naše zkušenosti diskutovat a sdílet s každým, kdo bude mít zájem. Naším jediným cílem je stálé zvyšování kvality a hodnoty pro klienta a čím víc nás na tom bude pracovat, tím lépe.

AXA

Zdroj: AXA pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články