Petr Hájek o vývoji produktů: Máme EXKLUZIVní produkt pro svědomité a zodpovědné klienty.


			Petr Hájek o vývoji produktů: Máme EXKLUZIVní produkt pro svědomité a zodpovědné klienty.
16.9.2015 Rozhovory

O pojištění stavby a domácnosti jsme si povídali s Petrem Hájkem, vedoucím vývoje produktů v pojišťovně Wüstenrot. Jak se pojištění domácnosti adaptuje na nové technologie, jak probíhá vývoj nového produktu a jaké jsou nejčastější pojistné události v domácnosti?

 

Jak dlouho trvá vývoj nového produktu jako je pojištění domácnosti a jakými fázemi musí produkt projít?

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že většina pojišťoven a stejně tak i my, má své produkty již nastavené. Pokud se vytváří nový produkt, jedná se tak spíše o inovaci již existujícího produktu. A to samozřejmě determinuje, jakou časovou kapacitu je na vývoj potřeba vyšetřit. Z vlastní zkušenosti mi vyplývá, že má-li být produkt úspěšný a reflektovat na aktuální situaci na trhu, je třeba rychle reagovat. Proto vývoj produktu by se měl odehrávat v délce tří až šesti měsíců. U menších pojišťoven jako je naše by tato doba měla být ještě o něco kratší, abychom dokázali rychle reagovat na poptávku trhu.

Proces vývoje produktu a jeho délka je přímo závislá na rozsahu změn, které je nutné v novém produktu zahrnout.  Pokud jde o změny většího charakteru, jako je např. nasazení nových připojištění, rozšíření rozsahu pojištění, které vyžaduje úpravy v IT systému, v takovém případě je nutno počítat s delší dobou.

Samotný proces vývoje produktu začíná sledováním trhu, důkladnou analýzou aktuálně prodávaných produktů ve vlastním portfoliu, monitorování vlivu škod a vlivu jejich dopadu do profitability produktu. V případě nutnosti reakce nastává samotná fáze vývoje produktu, která by se dala stručně charakterizovat jako fáze od zjišťování potřeb, a identifikace konkrétního námětu pro produktovou změnu, rozpracování této idey do konkrétního produktového záměru, stanovení cen, kalkulace nákladů na implementaci nového produktu, jeho dopadů a přínosů pro společnost, až po schválení nasazení změny produktu. Poté nastává implementační fáze, ve které se kumuluje činnost několika odpovědných útvarů. Tato fáze je především o vzájemně dobře časově a organizačně sladěných aktivitách, aby ve výsledku byl produkt v požadovaném rozsahu, kvalitě a včas nasazen. V této fázi tak jde o naprogramování v IT systémech dle předloženého zadání produktu, testování nasazených změn, zároveň je třeba připravit a zpracovat smluvní podmínky, podklady pro obchodní sítě až po samotné nasazení produktu do produkce včetně využití marketingových nástrojů. Poté nastává fáze sledování a vyhodnocení dopadů do obchodních výsledků společnosti. Tím se kruh uzavírá. 

Připravujete v současné době nějaký nový produkt?

Nový typ produktu jsme zavedli před velice krátkou dobou, konkrétně 21. srpna.  Pojištění bydlení ProDomov jsme rozšířili o variantu EXKLUZIV. S trochou nadsázky bych mohl říci, že se jedná o all-riskové pojištění. EXKLUZIV nabízí klientům nejen vyšší limity v základním balíčku, ale nabízí nově pojištění některých rizik jako pojištění škod způsobených srážkovou vodou, pojištění škod způsobených ptáky a hlodavci na omítkách a fasádách, etc. Nově jsme zavedli také IT Asistenci, ve které nabízíme pomoc klientům s ovládáním moderních komunikačních zařízení, ať už je to mobilní telefon, PC, notebook, tiskárna, digitální fotoaparát, smart TV apod, při instalacích různých softwarů a v případě potřeby též pro obnovu dat při poškození disku.  Nově nabízíme i pojištění rekreačních domácností

Čeho přesně se týká pojištění rekreačních staveb?

Upřesním, že je třeba rozlišovat pojištění rekreačních staveb a rekreačních domácností. Rekreační nemovitosti tedy trvale neobydlené objekty jako chaty a chalupy pojišťujeme od začátku naší činnosti. Nově jsme zavedli pojištění rekreačních domácností, kde je riziko vzhledem k trvalé neobydlenosti vyšší, neboť škody zde mohou dosáhnout většího rozsahu. Když například v neobydleném objektu praskne trubka vodovodního potrubí a vyplaví nemovitost, tak než na to majitel přijde, může být rozsah škod nepoměrně větší než v bytě nebo domě, kde majitel trvale bydlí.  A podobné je to u rizika krádeže a vloupání.

Ve stále více domácnostech se začínají objevovat různá chytrá zařízení a technologie propojené s mobilem. Jak vidíte budoucnost chytrých domácností. Mluvím teď o kontrole spotřeby, otevírání dveří, zavírání oken, alarmy apod.  

V posledních 20 letech je patrný značný vývoj domácích technologií, a to ať už z pohledu samotného technologického pokroku, tak jejich schopností pomáhat zabezpečovat domácnosti a snižovat tak riziko vzniku škod. To samozřejmě umožňuje nabídnout klientům výhodnější podmínky pojištění. Trh se bude touto cestou vydávat dále, očekáváme vývoj zařízení, nových technologií a softwarů zmírňujících dopad škod, budeme monitorovat, jak jsou klienty zařízení využívána a tyto efekty zohledňovat v cenotvorbě. Všechna tato zařízení navíc spadají do vybavení dané domácnosti a stávají se tak předmětem pojištění. Proto by měla být také pojištěna. Jde především o pojištění tzv. elektronických rizik, jako např. škody způsobené přepětím, indukcí, poruchami v dodávce elektrické energie apod.

Při sjednávání pojištění se klade důraz i na kvalitu zámků. Jak se díváte na použití digitálních zámků, otevíraných mobilním telefonem?

S tím nemáme problém. U těchto nových zařízení je důležité, jakou garanci bezpečnosti udává výrobce, jaká je prolomitelnost kódu a jaký stupeň zabezpečení zařízení má.

Vaše pojištění zahrnuje i ubytování klientů v případě neobyvatelnosti postižené stavby. Jak probíhá výběr hotelu?

Těchto případů zatím nebylo mnoho, ale když taková situace nastane, řešíme ji s klientem individuálně. Domlouváme s ním, jaké možnosti se nabízí v té dané lokalitě. Pokud klientovi daný hotel potvrdíme, může v něm po omezenou dobu být.

Jaké jsou 3 nejčastější pojistné události u rodinných domů, u bytů a u staveb?

Zdaleka nejčastější příčinou je voda, tedy škody vzniklé s vytopením například vlivem prasklého potrubí, nefunkčního kohoutku, protékajícího záchodu, nebo třeba poškozené hadice od pračky.  Na druhém místě mezi riziky je vloupání do bytu či domu spojené s odcizením movitých věcí. Právě v letních měsících, kdy lidé opouštějí své domovy a míří na dovolené, počet vykradených domácností přibývá. Třetí nejčastější událostí je poškození nemovitosti přírodní událostí jako je vichřice, povodeň, záplava, v zimních měsících tíha sněhu nebo námraza, pád stromu

Na co by pojistní zprostředkovatelé měli klást větší důraz než doposud?

Pro zprostředkování pojištění platí stále stejné dobré pravidlo, a to vědět, jaký je pojistný zájem klienta. To znamená dobře pochopit, co chce klient pojistit, nabídnout mu správné pojištění a seznámit ho s tím, na jaká rizika je pojištěn. Existuje-li výčet nebezpečí, které pojistná smlouva nekryje, je také dobré klientovi vysvětlit jejich rozsah, aby při případné pojistné události nedošlo k nedorozumění. Dalším pravidlem je věnovat pozornost hodnotě majetku, tak aby se klient vyvaroval riziku podpojištění. Výše pojistné částky by měla odpovídat reálné hodnotě pojištěné nemovitosti, resp. pojištěné domácnosti. Setkáváme se s tím především u pojištění domácnosti, tedy movitých věcí, u kterého není vždy pojištění sjednáno dostatečně kvalitně, protože není dobře nastavená pojistná částka. Hodnotu domácnosti nezvyšují vždy jen významnější investice jako je nákup nábytku a koberců, šperků či elektroniky, ale může to být i oblečení, sportovního vybavení apod.  U pojištění staveb to pak jsou různé stavební úpravy, půdní vestavby, markýzy a podobně.

Hodnota stavby tedy často stoupá, jsou podle vás zprostředkovatelé v dostatečném kontaktu s klientem a dbají na to, aby nedošlo k podpojištění?

V kontaktu s klientem jsou především pojišťovací zprostředkovatelé, poskytují jim odbornou péči, jsou jejich poradci. Jsem přesvědčen, že zprostředkovatelé, kteří mají snahu zajistit klientovi maximální péči, to dělají pečlivě a s klientem v kontaktu jsou. Takoví pak dbají na to, aby se klient riziku podpojištění vyvaroval, a při svých schůzkách s klientem na toto riziko upozorňují. Pro mě je příznivým indikátorem skutečnost, že zavedení nového produktu ihned vyvolá poptávku našich poradců po tom, jak nový produkt zabezpečuje stávající klienty a zda je možné toto pojištění nabídnout stávajícím klientům. Z toho mám vždycky radost.

Dřevostavby jsou během stavby mnohem náchylnější k požárům než běžné silikátové domy. Liší se nějak výše pojištění stavby dřevostavby od klasické silikátové stavby? Přihlíží se při sjednávání smlouvy i na typ konstrukce?

To, z jakých materiálů je nemovitost stavěna, je při sjednávání pojištění jeden ze základních parametrů. Je nasnadě, že dřevostavby vykazují zvýšenou rizikovost požáru. Už ze samého stavebního plánu je jasné, z čeho se stavba staví a pokud se jedná o dřevostavbu, míra rizikovosti odpovídá použitým stavebním materiálům a tomu odpovídá i cena.

Naše tradiční otázka na konec. Proti čemu jste vy osobně pojištěn?

V pojištění domácnosti a stavby jsem pojištěn na všechno. Vždy jsem inklinoval k tomu, mít co nejméně starostí s tím, co je a co není definované ve smlouvě. Mým cílem vždy bylo mít podchycena veškerá rizika, a na to je nejlepší pojištění typu exkluziv. Ať jsme doma předělávali cokoliv, dovybavovali, či zařizovali nové věci, dbal jsem na to, abychom měli vše pojištěné.  

Mám uzavřenou řadu smluv - standardně povinného ručení, havarijního pojištění, úrazové pojištění, několik smluv životního pojištění, pojištění odpovědnosti a cestovního pojištění na celý rok. Z tohoto pohledu si myslím, že jsem pro pojišťovnu ideálním klientem.

Děkujeme za rozhovor.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články