QBE: Hledáme řešení tam, kde ostatní vidí problémy


			QBE: Hledáme řešení tam, kde ostatní vidí problémy
13.4.2011 Rozhovory

Společnost QBE vede své lidi k tomu, aby hledali řešení i tam, kde jiné pojišťovny mohou vidět problémy. Operations manager Petr Mareš potvrdil, že QBE umí pojistit i speciální rizika. A  z následujícího rozhovoru se rovněž dozvíte, co všechno QBE nabízí makléřům pro retailové zákazníky.


Jak dlouho působí QBE na světovém pojistném trhu?


Kořeny společnosti QBE sahají až do 19. století, kdy v australské Sydney vznikl její původní základ a společnost, která ve svých počátcích pojišťovala plavidla, se pomalu přes Asii a Australii rozšířila i na evropský a americký kontinent. Svou první kancelář otevřela v Londýně již v roce 1904 a QBE pod svým současným jménem působí od roku 1973.

Na českém trhu QBE působí již od roku 2004, nicméně až od 1. 1. 2008 ve své stávající formě organizační složky QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED. Důležitým krokem byla akvizice společnosti Carlife v roce 2009, čímž byl ve střední Evropě vytvořen základ současné divize Product Protection, která se zaměřuje na doplňkové pojistné produkty pro automobilový a finanční sektor.


Jaké jsou aktuální výsledky QBE Insurance Group za rok 2010?


Stabilitu a sílu QBE dokládají nejen její samotné finanční výsledky za rok 2010, ale i fakt, že výsledky stabilně meziročně stoupají.


Zde jsou výsledky za rok 2010:

  • Hrubé předepsané pojistné* 10 263 mil. eur
  • Čisté zasloužené pojistné* 8 556 mil. eur
  • Kombinovaný výsledek 89,7%
  • Akcionářské fondy**  706 mil. eur
  • Zisk z pojištění* 1 282 mil. eur

* založeno na průměrných měnových kursech leden – prosinec 2010 US$ vůči euru

** založeno na měnových kursech US$ vůči euru počínaje 31.prosincem 2010


Nahlížíte na pojištění podle svých vlastních slov odlišně. V čem konkrétně se váš pohled na pojištění liší?


Naše společnost má zdravou chuť riskovat a naši lidé jsou vedeni k tomu, aby pro naše zprostředkovatele hledali řešení i u rizik, které se jiným pojišťovacím společnostem jeví jako problémové. Nemyslíme si, že na všechno platí stejný metr, a proto jsme vždy ochotni zvážit speciální rizika.


Tvrdíte, že QBE vede své lidi k tomu, aby byli ochotni a schopni najit pro klienta řešení. Řečeno ještě jinak, hledáte řešení tam, kde ostatní vidí problémy... Platí to i pro Českou republiku? A jak to funguje v praxi?


Ano, samozřejmě ani pobočka QBE v České republice není v tomto ohledu výjimkou. Na jedné straně máme na trhu zavedené standardizované produkty, které byly navrženy tak, aby vyhovovaly širokému spektru našich retailových zákazníků, na straně druhé jsme ochotni a schopni “ušít” našim korporátním partnerům na míru individuální produkty, které budou plnit potřeby jejich klientů. Jde pouze o správné nastavení rovnováhy mezi rizikem, které musíme jako pojistitel nést, a přínosem pro všechny strany.


Makléře zajímají především produkty a provize (tedy když to zjednoduším). Co QBE makléřům konkrétně může v této oblasti nabídnout?


Divize Product Protection naší společnosti se na českém trhu zaměřila především na doplňkové pojistné produkty pro automobilový a finanční sektor. Vlajkovým produktem je EuroGAP – pojištění investice do vozidla (zjednodušeně pořizovací ceny vozidla), následuje ho LeaseGAP, který klienta chrání proti dluhu při splátkovém financování vozidla. Kromě produktů GAP nabízíme i pojištění mechanických a elektrických poruch vozidel známé pod pojmem „prodloužené záruky, které (pokud nejde o větší flotily) jsou nabízeny a zprostředkovány přímo v místě prodeje vozidel.

Provize za zprostředkování jsou fixní, a v závislosti na sazbě pojištění se pohybují zhruba od 7% do 33% v případě pojištění EuroGAP, a od 6% do 34% v případě pojištění LeaseGAP.


Vysvětlete, jak funguje pojištění EuroGAP. Na tři roky má majitel nového vozu jistotu, že v případě krádeže nebo totální škody dostane své peníze zpět. Ale kolik za to ročně zaplatí?


Naše společnost nabízí pojištění EuroGAP v několika variantách. Jedná se o základní tříletou variantu – EuroGAP Classic, ve které může být vozidlo pojištěné skutečně až do výše jeho pořizovací ceny, dále pětiletou variantu – EuroGAP Smart , kde je pojistné krytí v čase lineárně klesá až do 50-ti procent sjednané částky, a nakonec pětiletou variantu EuroGAP Premium, která je kombinací obou předešlých, tedy první tři roky se chová jako varianta Classic a v posledních dvou letech jako varianta Smart. U každé varianty si může navíc klient zvolit, zda si připojistí i náhradu odečtené spoluúčasti z havarijního pojištění.

V případě pojistné události, kterou je totální škoda na vozidle (v důsledku odcizení, havárie nebo živelní události), vyplatí primární pojistitel pojistné plnění zpravidla do výše obecné (tržní) ceny vozidla v den pojistné události. EuroGAP Classic, který naši klienti sjednávají nejvíce, pak kryje rozdíl mezi obecnou (tržní) cenou vozidla v době pojistné události a sjednanou pojistnou částkou, kterou je nejčastěji pořizovací cena vozidla. V případě sjednaného připojištění náhrady spoluúčasti z havarijního pojištění získá klient i sumu, o kterou primární pojistitel své pojistné plnění snížil.

Sazby pojištění EuroGAP závisí na pořizovací hodnotě vozidla a pojistné je splatné jednorázově za celé pojistné období. Pokud bychom ovšem hovořili o ročních částkách, pro nejlevnější kategorii vozů do 200.000 Kč to představuje pojistné ve výši jen 3.000 Kč ve variantě Classic bez připojištění spoluúčasti. Nejvíce vozidel ovšem pojišťujeme v kategorii do 600.000 Kč, a zde zákazníci většinou požadují i náhradu spoluúčasti. Tato kombinace pak představuje částku ročního pojistného zhruba 5.400 Kč.


Na kolik přijde pojištění LeaseGAP?


Pojištění LeaseGAP je principiálně shodné s pojištěním EuroGAP, je to však levnější varianta pro klienty, kteří své vozidlo pořizují na splátky (finanční i operativní leasing, úvěr apod.) a mají obavu z dluhu vůči leasingové společnosti nebo bance. LeaseGAP kryje rozdíl mezi zbývajícím závazkem (dluhem) u finanční společnosti a obecnou (tržní) cenou vozidla v době pojistné události.

Opět i pojištění LeaseGAP lze volitelně sjednat s připojištěním náhrady spoluúčasti z havarijního pojištění.

Pokud danou jednorázovou sazbu pojistného rozdělíme na roční sumy, pak v závislosti na ceně vozidla a době pojištění hovoříme o pojistném ve výši 1.100 Kč pro kategorii vozidel do 400.000 Kč v základní variantě bez připojištění náhrady spoluúčasti.


Jak se připravujete na zavedení Solvency II?


Přípravu na Solvency II má plně v rukou naše mateřská společnost a její implementace bude řízena z londýnské centrály.

V letošním roce QBE připravila sérii školení týkající se přímo Solvency II, která byla vytvořena pro zaměstnance všech evropských poboček. Tato školení jsou nástrojem k tomu, aby příslušní zaměstnanci plně porozuměli strategii a jednotlivým změnám, ke kterým má dojít se zavedením Solvency II, a následně tyto změny pomohli úspěšně implementovat.


Děkuji vám za rozhovor.

Dagmar Šístková
Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS