Starý: Nejvíc si ceníme dlouhodobé důvěry našich klientů


			Starý: Nejvíc si ceníme dlouhodobé důvěry našich klientů
17.3.2014 Rozhovory

Volný seriál Jak se žije makléřům dnes pokračuje rozhovorem s Janem Starým ze společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř.

Firma zajišťuje komplexní služby v oblasti pojištění a likvidace pojistných událostí mateřské společnosti ČSOB Leasing, a.s., ale také zákazníkům mateřské společnosti i vlastním zákazníkům. Společnost nabízí kompletní nabídku pojistných produktů od všech významných pojišťoven, zahrnující všechny druhy komplexního autopojištění včetně doplňkových připojištění, strojního pojištění a možnosti sjednání produktů pojištění schopnosti splácet. „Naším cílem je nabídka výhodných podmínek pojištění a kvalitních doprovodných služeb,“zdůraznil úvodem Jan Starý. Že se to daří, dokazuje tabulka TOP 30 makléřů, kterou zveřejnil loni náš web oPojištění. V ní obsadil ČSOB Leasing pojišťovací makléř třetí místo.

 

-Kdy byla společnost ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. založena? Jak byste popsal stručně obchodní vývoj společnosti? 

Naplno jsme rozjeli naši činnost dne 1. 8. 2004. Jako každý správný obchodní začátek, bylo to intenzivní a dynamické období. Poměrně rychle se nám podařilo dostat mezi klíčové hráče na trhu. Z makléře poskytujícího služby výhradně své mateřské leasingové společnostmi jsme se postupně rozvinuli ve standardního makléře poskytující všestranné komplexní služby. Vzhledem k našemu zaměření se logicky specializujeme na oblast neživotní pojištění.

 

-Takže vaše služby jdou daleko nad rámec služeb, jež nabízejí leasingové společnosti. Pojišťujete i velká rizika?

Samozřejmě, jak jsem řekl dříve, jsme v dnešní době již univerzální pojišťovací makléř, umíme, a to velmi kvalitně, zajistit našim klientům sjednání řady dalších pojistných produktů pro krytí pojistných rizik, která se nevztahují přímo k oblasti financování. Nabízenými produkty pro Vaši představu jsou např. zejména: pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelských subjektů, pojištění větších rizik, stavebně-montážní pojištění, pojištění přepravy, cestovní pojištění, apod. a dále služby spojené s likvidací pojistných událostí.

 

-Co považujete za největší úspěch za dobu vašeho působení na trhu?

Standardně bych odpověděl: dlouhodobé výsledky, postavení na trhu, zajímavé produkty, ale v dnešní době, kdy je všechno hodně pomíjivé a relativní, si nejvíce ceníme dlouhodobé důvěry našich klientů. Když se na náš úspěch podívám očima druhých, tak vidím: zajištění stabilní pozice na trhu, spokojenost našich klientů, dlouhodobý výnos pro skupinu, rozšiřování nabídky služeb a rozvoj oblastí mimo primární leasingové pojištění: tzn. oblasti pojištění po ukončení finanční služby, oblasti pojištění majetku a podnikatelů a v neposlední řadě dynamický rozvoj oblasti komplexní nabídky pojištění pro vozidla nefinancovanými ze strany naší mateřské společnosti.

 

-S kolika pojistiteli spolupracujete?

V současné době spolupracuje společnost ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. se všemi významnými pojistiteli na českém trhu, a to jak v oblasti pojištění v rámci financování, tak v oblastech mimo leasingové pojištění. Díky této široké spolupráci dokážeme zajistit komplexní nabídku pojistných produktů a služeb spojených s likvidacemi pojistných událostí dle individuálního přání a potřeb každého klienta.

 

-V tabulce, kterou loni zveřejnil web oPojištění, jsou makléři seřazeni podle výše tržeb. Vaše firma vykázala 237 439 tis. Kč za rok 2012. Je to podle vás dostatečně vypovídající údaj?

Ano, ve Vašem žebříčku jste pracovali s veřejnými údaji, které má povinnost dle zákona společnost našeho typu zveřejnit ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Samozřejmě je možné porovnávat makléře i podle jiných ukazatelů.

 

-Jak se mění v průběhu doby způsob komunikace s klienty? Co všechno již řešíte elektronicky?

Nástup generace zákazníků, tzv. „digitálů“, vnímáme a postupně pracujeme na elektronizaci našich služeb tam, kde to má pro zákazníka přidanou hodnotu.

 

-Jaké očekáváte změny v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku?

V oblasti pojištění nečekáme žádnou revoluci. Za nás se nám velmi líbí, že nový občanský zákoník je postaven na velké autonomii smluvních stran, tedy že dává prostor sjednat se zákazníky smluvní vztahy podle individuálních potřeb zákazníků – tedy celkově méně zákazů, větší prostor pro uplatnění svobodné vůle smluvních stran.

 

-Co očekáváte od roku 2014?

Rádi bychom rozšířili nabídku pojistných produktů a zavedli některé další systémové novinky, které přispějí ke spokojenosti našich klientů a širší nabídce služeb ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Za odpovědi děkuje

Dagmar Šístková – Jelínková, oPojištění.cz

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články