Zájem o pojištění a vztah k němu je obrazem úrovně zemědělství


			Zájem o pojištění a vztah k němu je obrazem úrovně zemědělství
23.10.2013 Rozhovory

Rozhovor s ředitelem Agra pojišťovny Ing. Markem Hrubým je zasvěceným pohledem do světa zemědělců. Dozvíte se z něj, jaké plodiny si zemědělci pojišťují, ale i to, proč stále existují ti, kteří pojištění považují za vyhozené peníze.


*Jak dlouho působí Agra Pojišťovna v České republice?

Činnost Agra pojišťovny na českém trhu byla zahájena v roce 2006. Z počátku byla zaregistrována pod jménem své mateřské společnosti, rakouské pojišťovny Österreichische Hagelversicherung. Od roku 2008 pak v nezměněném statutu, jako organizační složka, začala používat jméno Agra pojišťovna.

*A jak dlouho podniká v Rakousku pod názvem Die Österreichische Hagelversicherung?

Rakouská krupobitní pojišťovna, tedy Die Österreichische Hagelversicherung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, jak zní celý název, vznikla v roce 1947 z iniciativy osmi pojistitelů, kteří rozpoznali, že trh zemědělského pojištění není srovnatelný s trhem majetkového pojištění, a že si zaslouží odpovědný přístup bez konkurenčního boje. Byl založen vzájemnostní pojišťovací spolek. Takové pojišťovací spolky fungovaly úspěšně i v Československu, a to až do r. 1948. Zakladatelské pojišťovny se však nestaly akcionáři, těmi jsou, v určitém smyslu slova, jen a jen pojištění. Reprezentanti zakladatelů jsou pouze trvalými členy dozorčí rady. Dozorčí rada bdí nad dodržováním zvláštního ustanovení, které stanoví, že případný vytvořený zisk musí být využit ve prospěch členů spolku.

To se děje zaváděním nových zajímavých produktů, organizováním odborných seminářů pro pojištěné a samozřejmě i snižováním sazeb pojistného. I vstup pojišťovny do České republiky lze považovat za takový krok.

Rozprostřením rizika se zvyšuje stabilita pojišťovny a jistota pojištěných. Jako specializovaná pojišťovna nemůže naše mateřská společnost přelévat „zemědělské“ peníze do „nezemědělských“ pojistných odvětví, žádná totiž neprovozuje.

*Jaké produkty zemědělcům nabízíte?

Největší škála produktů se vztahuje k polním plodinám. Naše produkty pod jmény Agrar Paušál, Agrar Univerzál a Agrar Speciál mohou vyhovět různým představám zemědělců. Dále nabízíme pojištění formou specializovaných produktů, a to pro ovoce, chmel, mák a cukrovku. Poměrně velmi specifickými jsou produkty pro pojištění vinné révy.

Od roku 2008 nabízíme i pojištění hospodářských zvířat. V této oblasti máme trochu náskok před mateřskou společností – vyhověli jsme poptávce našich zemědělců.

*Myslí čeští zemědělci na pojištění nebo raději riskují, že o úrodu nebo její část přijdou? A pojišťují se u nás zemědělci jen v případě, že jde o produkty, které jsou státem dotované?

Zájem o pojištění a vztah k němu je obrazem úrovně zemědělství. Samozřejmě stále jsou zemědělci, kteří na pojistné buď skutečně nemají nebo jim pojištění připadá jako luxus, ale naprostá většina našich zemědělců se chová zodpovědně – a pojišťuje výsledky své práce.

Dokázali si spočítat, že pojistné je nákladová položka, která v „dobrých“ letech jejich rozpočet nijak nezatíží, a v případě vzniku škody se jim dostane rychlé a spravedlivé pomoci. Co se výběru pojišťovaných plodin týká, jsou na prvním místě zájmu drahé plodiny jako ovoce, zelenina či chmel; méně jsou pojišťovány krmné plodiny.

Dotace pojistného státem cestou PGRLF je určitě zajímavá, ale není rozhodující. V současné době výše dotace klesá, zájem o pojištění však nikoli.

*Jak v ČR prodáváte, když nemáte vlastní obchodní síť?

Opravdu nemáme vlastní prodejní síť. Zdražovalo by to naši službu. Máme šest regionálních vedoucích, kteří pečují o stávající klienty a současně získávají nové kontakty. Rovněž koordinují činnost nevelkého počtu poradců a hlavně regionálních makléřů. To jsou naše hlavní cesty k zemědělci.

Nejenže nemáme k dispozici vlastní prodejní síť; nevlastníme ani profesionální likvidátory. Našimi likvidátory jsou naši klienti, sami aktivní zemědělci. Vedle pravidelného vzdělávání se každoročně účastní jak teoretických, tak i praktických školení přímo na reálných škodách, a tím si prohlubují své znalosti a dále se seznamují s novými metodikami. Do akce jdou vždy dva, což je zárukou maximální objektivity.

*Jak vidíte budoucnost českého zemědělství?

Věříme, že naše zemědělství se bude stabilizovat. Postupně zaniknou podniky, žijící zejména díky státním dotacím. Výrobu převezmou zodpovědní a ti se budou pojišťovat. A my uděláme vše proto, abychom jim nabídli zajímavé, cenově příznivé produkty s transparentními likvidačními postupy.

Naše mateřská společnost rozšiřuje svou činnost i do dalších zemí (Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko) a zvyšuje tak svou stabilitu. Již nyní je největším specializovaným pojistitelem v centrální Evropě. Velikost portfolia také příznivě ovlivňuje vztahy se zajistiteli, kteří nesou část našeho rizika. Jsme a nadále chceme být partnery zemědělců.


Děkuji vám za rozhovor.

Dagmar Šístková

 

Agra pojišťovna

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

likvidátoři

Marek Bizoň,  4. 11. 2013

Vše je popsané výše. Využíváme makléře a naše oblastní vedoucí (regionální mamnažery), co se týče obchodu. Likvidace provádí pravidelně proškolovaní zemědělci, jejichž máme dosatečný počet ve všech regionech.

RSS

Související články