AIG nabízí unikátní pojištění únosu, vydírání a krizových situací


			AIG nabízí unikátní pojištění únosu, vydírání a krizových situací
14.4.2014 Produkty

Každoročně řeší Policie ČR kolem 1500 případů vydírání a 10 případů únosů*. Pojišťovna AIG však přichází s pojištěním Crisis, které je na českém trhu unikátním produktem a jehož primárním účelem je krýt veškeré výdaje na výkupné, vyjednavače, ztrátu příjmu, lékařské služby a další.

„S pojištěním Crisis přicházíme především v přímé reakci na expanzi českého obchodu s rozvojovými zeměmi,“ říká Ing. Jan Beníšek, PhD., upisovatel finančních rizik ze společnosti AIG. V souladu s koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky pro období 2010 – 2017 český export a import každoročně stoupá, přičemž země, jako jsou Pákistán, Jemen, Etiopie nebo Afghánistán patří na seznam nejrizikovějších zemí z hlediska únosu a vydírání. „Toto pojištění se však samozřejmě vztahuje i na území ČR. Ani zde totiž nejsou případy únosu a vydírání ojedinělé,“ dodává Jan Beníšek.

Ačkoliv by se mohlo krytí únosu pro výkupné jevit jako klíčový aspekt tohoto pojištění, produkt poskytuje i ochranu proti dalším hrozbám namířeným proti společnostem, jejich zaměstnancům, rodinným příslušníkům, případně dalším pojištěným osobám - těmi mohou být např. vydírání s hrozbou způsobení fyzické či materiální újmy, zavlečení počítačového viru do systémů pojištěného a další. V rodinné variaci produktu je kryté i zmizení osob. V případě pojistné události jsou pak kryté jak samotné výkupné, tak také vyjednávací konzultanti, tlumočníci, náklady na komunikaci, elektronický monitoring, ušlá mzda, náklady na zvýšenou ostrahu nebo i zdravotnické služby oběti pojistné události a další, při realizaci nejhoršího scénáře je zde i plnění pro případ smrti a závažného trvalého tělesného poškození – toto vše ve standardní formě krytí.

Zmiňovaná rizika jsou příznačná zejména pro oblasti s vysokými rozdíly životní úrovně a bohatství obyvatel, s vysokou kriminalitou, existencí teroristických skupin či nedostatečně vyvinutým právním systémem a vysokou úrovní korupce. Pojištění Crisis je tudíž vhodné pro každého, kdo cestuje do rizikových zemí. „Těmi přitom nejsou jen zmíněné rozvojové země, ale v posledních měsících evidujeme bezpečnostní rizika také ve státech, jako jsou Velká Británie, Francie, Německo, Nový Zéland a USA“, upozorňuje Jan Beníšek a doplňuje, že cílem únosů se mnohdy stávají i jednotlivci, kteří nejsou zástupci významných korporací a ani nepatří mezi majetné osoby. „Bohatství je totiž především v rozvojových zemích velmi relativním pojmem a kdo u nás patří do nižší střední třídy, může být ve třetím světě vnímán jako velmi bohatá osoba.“

Co je předmětem krytí v rámci pojištění Crisis?

  • Úhrada výkupného v případě únosu nebo vydírání
  • Úhrada výkupného v případě únosu dopravního prostředku
  • Související náklady, jako jsou vyjednavač, tlumočník, ztráta příjmu a osobní finanční ztráta, zdravotnické služby, náklady na detekci a odstranění štěnic a elektronického odposlouchávacího zařízení v prostorách užívaných pojištěnou osobou, náklady na zvýšený elektronický monitoring, forenzní analýza v důsledku pojistné události, public relations, odměna informátorovi atd.
  • Smrt následkem úrazu a trvalá invalidita

*Policie ČR - Statistické přehledy kriminality

AIG


Zdroj: AIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články