AIG představuje vylepšené D&O - pojištění odpovědnosti manažerů


			AIG představuje vylepšené D&O - pojištění odpovědnosti manažerů
17.12.2015 Produkty

AIG výrazně vylepšilo pojistné podmínky u svého D&O produktu. Inovovaná verze nese název NEWCorporateGuard a nabízí mnoho novinek a to nejen v ČR, ale i v ostatních zemích Evropy.

Novinky v pojistných podmínkách AIG produktu NEWCorporateGuard

 • Automatická obnova limitu pojistného plnění = v případě nahlášení samostatného nároku pojistitel poskytne pojistné plnění do výše plného limitu i na další oznámené nároky
 • Automatická obnova pojistné smlouvy na další pojistné období (12 měsíců), pokud není jednou ze stran vypovězena
 • Odpovědnost za daňové nedoplatky
 • Nová rozšiřující definice Zaměstnance a Transakce (nově upravená definice Transakce nezahrnuje úpadek společnosti)
 • Náklady insolvenčního řízení
 • Náklady na zmenšení újmy, náklady na poradce, náklady v souvislosti s předběžným opatřením
 • Náklady v souvislosti s prověřením požadavku společníka
 • Náklady v souvislosti s krizovou situací vynaložené společností (společnosti s obchodovatelnými CP)
 • Rozšíření definice nákladů na zachování pověsti; nově se vztahuje i na zmírnění dopadů negativních prohlášení učiněných v průběhu pojistné doby v jakémkoli veřejném prohlášení
 • V případě transakce má pojistník nárok na dodatečnou lhůtu pro zjištění a oznámení nároků v délce 72 měsíců (za dodatečné pojistné)
 • Osobní a rodinné výdaje až do výše 20 milionů (nově budou hrazeny již ode dne nabytí právní moci úředního rozhodnutí)

Pojištění odpovědnosti manažerů: NEWCorporateGuard

Pojištění D&O (Directors & Officers Liability Insurance - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti) je standardní pojistný produkt, který kryje osobní odpovědnost členů orgánů společnosti, vyplývající z výkonu jejich funkce pro případ uplatnění nároku na náhradu škody.

AIG, jako jeden ze světových lídrů v D&O pojištění, představuje jasně a stručně formulované pojistné podmínky NEWCorporateGuard, poskytující široké krytí a obsahující minimální množství výluk. Tento produkt je ve spojení s profesionálním úpisem, osvědčenou kvalitou likvidace škod vysokými limity pojistného plnění a zárukou kvalitní pojistné ochrany díky finanční síle naší společnosti.

 

Významné aspekty pojištění

Mezi významné aspekty nového D&O pojištění spadá například automatické pojištění dceřiných společností, pojištění pokut a penále uplatněných vůči manažerům, pojištění nákladů na obranu v souvislosti se škodami na životním prostředí, pojištění škod v důsledku neoprávněných kroků vůči zaměstnancům („EPL“), dodatečný pojistný limit pro členy dozorčí rady a další nevýkonné členy orgánů i doživotní lhůta pro zjištění a nahlášení nároků pro bývalé manažery. Tyto výhody nejsou omezeny svým rozsahem a lze je využít všude na světě.

Maximální rozsah pojištěných nákladů v rámci standardu

 • Náklady na právní zastoupení
 • Náklady na šetření
 • Náklady na kauci (tzv. Bail Bond and Civil Bond Premium)
 • Náklady na zachování dobré pověsti
 • Náklady v řízení proti majetku a osobní svobodě
 • Náklady v souvislosti s extradičním řízením
 • Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu
 • Náklady na obranu ve vztahu ke škodám na zdraví a na majetku
 • Náklady na osobní a rodinné výdaje

 AIG_graf_D&O

AIG může vám i vašemu klientovi nabídnout rozsáhlou zkušenost při likvidaci a to jak v rámci jednoho státu, tak i v rámci mezinárodních škod. Jen v Evropě nabízí AIG 39 vlastních likvidátorů s průměrnou délkou zkušeností v oboru 11 let a po celém světě poskytuje 78 lokálních kanceláří, zaměřených jen na D&O likvidace.

Zdroj: AIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články