AIG: Až 66% procent evropských společností podceňuje environmentální rizika


			AIG: Až 66% procent evropských společností podceňuje environmentální rizika
7.10.2013 Produkty

Podle průzkumu AIG Europe Limited až dvě třetiny firem v Evropě neznají míru environmentálního rizika spojeného s vlastním podnikáním a tím pádem neklade dostatečný důraz na odpovědnostza škody na životním prostředí. Důvodem tohoto nedůsledného jednání evropských firem je především úspora finančních prostředků, která je často spojena s neznalostí rizik či možných následků, které mohou v případě větší ekologické havárie vzniknout. Ty však pro danou firmu mívají často až likvidační charakter.

Firem, které neznají environmentální rizika spojená s vlastním byznysem, je na trhu naprostá většina. Přesto se podařilo prokázat relativně vysokou schopnost firem odhadnout rozsah přímých nákladů ovlivňujících hospodaření firmy. Podle zjištěnípojišťovny AIG Europe Limited totiž více než tři čtvrtiny společností vyčíslilo s vysokou přesností negativní dopad na zisk své firmy.

Pokud se zaměříme na Českou republiku, tak zde i přes legislativní změny v posledních dvou letech zůstává pojištění environmentálních rizik v České republice jedním z nejméně rozšířených pojištění. V některých státech Evropské unie (např. na Slovensku) je sjednání tohoto pojištění na rozdíl od  České republiky nařízeno zákonem. Z tohoto důvodu mnoho českých společností dosud odkládá nebo podceňuje sjednání tohoto typu pojištění. Jen v minulém roce udělila Česká inspekce životního prostředí celkem 2 289 pokut, přičemž nejvyšší z nich dosáhla výše 16 709 550 Kč. Dále padlo 366 rozhodnutí o opatření k nápravě a 36 rozhodnutí o zastavení, či omezení provozu.

I přesto, že v této oblasti Česká republika pokulhává za zahraničím, situace se v posledních měsících výrazně zlepšila. Oproti minulému roku stoupl zájem o pojištění škod na životním prostředí o celých 40%, ale stále nemůžeme hovořit o dostatečné propojištěnosti. Pozitivním je zájem o sjednání pojištění na straně obcí a společností, které poskytují pro samosprávu řadu činností např. v oblasti nakládání s odpady nebo čištění odpadních vod,“ sdělil Libor Zych, vedoucí úpisu odpovědnostních rizik AIG Europe Limited.

Toto pojištění nabízí v Čechách pouze několik málo pojišťoven, přičemž AIG Europe Limited byla mezi prvními na trhu.

Pojištění environmentálních rizik EnviroPro aktivně nabízíme již od roku 2008 a připravili jsme pro něj i specializované webové stránky. Jako pojišťovna s rozsáhlým mezinárodním působením se snažíme sledovat trendy v zahraničí a přinášet inovace na český trh. V rámci střední a východní Evropy je prevence škod na životním prostředí prioritou až pro 75% firem. Musíme však konstatovat, že zahraniční firmy jsou k životnímu prostředí zodpovědnější než společnosti u nás v České republice. V AIG pevně věříme, že se to v nejbližších letech změní a jsme rozhodnuti pro to udělat maximum,“ dodává Zdeněk Prchlík, tiskový mluvčí AIG Europe Limited.

Environmentální pojištění EnviroPro: jedná se o specifický druh pojištění, který je vhodný pro každou společnost, která by při své činnosti mohla negativně ovlivnit některou ze složek životního prostředí a v případě provozního incidentu může zásadně ochránit nejen pojistný zájem klienta, ale profinancovat a účelově pomoci nahradit újmu na životním prostředí samotném.

AIG

Zdroj: AIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články