Bonusové zvýhodnění u produktu ELÁN životní pojištění


			Bonusové zvýhodnění u produktu ELÁN životní pojištění
27.11.2015 Produkty

V souvislosti s 20. výročím založení společnosti, připravila Komerční pojišťovna, a. s., bonus pro klienty u produktu ELÁN životní pojištění. Produkt ELÁN životní pojištění je prodáván prostřednictvím externích distributorů spolupracujících s Komerční pojišťovnou.

 

Externí partneři tak mají jedinečnou příležitost klientům při sepsání nové pojistné smlouvy nabídnout rozšířené krytí bez změny ceny produktu. Toto rozšířené krytí je platné po celou dobu trvání pojistné smlouvy. Jedinou podmínkou je sjednat s klientem pojistnou smlouvu v termínu konání této kampaně, a sice od 1. 10. do 31. 12. 2015.

Bonusové krytí je na smlouvách v následujícím rozsahu:

 • Invalidita úrazem 3. stupně - dvojnásobek sjednané pojistné částky
 • Vyjmenovaná závažná onemocnění - dvojnásobek sjednané pojistné částky
  • Infarkt
  • mozková mrtvice
  • selhání ledvin
  • revmatická horečka
  • aplastická anemie
  • Creutzfeld-Jakobova nemoc
  • tetanus
 • Progresivní plnění u hospitalizace
  • 1 – 30 dní hospitalizace = jednonásobek denní dávky
  • 31 – 90 dní hospitalizace = dvojnásobek denní dávky
  • 91 – 180 dní hospitalizace = trojnásobek denní dávky
  • 181 a více dní hospitalizace = čtyřnásobek denní dávky

Standardně ELÁN životní pojištění nabízí klientovi vysokou variabilitu a možnosti kombinace klesajících a konstantních pojistných částek. Kryje tak riziko smrti z jakýchkoliv příčin bez čekacích dob. Klient má navíc možnost zvolit si připojištění pro případ zdravotních omezení, a to ať už z důvodu invalidity 2., nebo 3. stupně.

V případě krátkodobějšího výpadku příjmu z důvodu pracovní neschopnosti – příčinou nemoci či úrazu - trvající více než 28 dní, proplácí Komerční pojišťovna klientovi sjednanou denní dávku, a to zpětně od prvního dne, a navíc klient je zároveň zproštěn od placení kompletně celé pojistné smlouvy až do jeho uschopnění; maximálně však po dobu 12 měsíců.

Další nespornou výhodu pro klienty je vyšší krytí při vícenásobných úrazech. V produktu ELÁN životní pojištění je krytí úrazů řešené výplatou procenta z pojistné částky a tím pádem pokud klient utrpí více úrazů při jedné škodné události, jsou mu zaplaceny všechny.

Martin Jirásek

Zdroj: Komerční pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články