Bude Fond nepojistitelných rizik pojistit zemědělce?


			Bude Fond nepojistitelných rizik pojistit zemědělce?
13.8.2015 Produkty

Ministerstvo zemědělství začne do konce srpna projednávat vznik Fondu nepojistitelných rizik, které by mělo zemědělce ochránit před extrémními výkyvy počasí.

Ministerstvo zemědělství začne do konce srpna projednávat návrh materiálů, podle kterých by měl vzniknout tzv. Fond nepojistitelných rizik. Tento fond by měl sloužit k částečné ochraně zemědělců před hospodářskými ztrátami způsobenými nadměrným suchem, nebo srážkami v období sklizně.

„Materiál se zaměřuje na sucho nebo nadměrné srážky v období sklizně, které způsobí škodu. Novým prvkem pro sledování uvedených klimatických jevů je využití Integrovaného systému pro sledování rizik v zemědělství," uvedl Hynek Jordán, ministr zemědělství. Princip fungování fondu podle něj spočívá v průběžně plánovaném naplňování fondu penězi od zemědělských podnikatelů i státu.

Tento systém však může fungovat až ve chvíli, kdy dojde ke změně zákonů, které umožní potřebnou podporu tomuto pojištění, jež poskytuje Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF), současně s případnými státními podporami. Dále bude muset být notifikován v Evropské komisi.

Už letos se však již na trhu objevuje pilotní projekt pojištění proti suchu, který nabízí Agra pojišťovna. Ředitel obchodu a likvidace pojišťovny, Marek Bizoň, se vyjádřil, že mají k pilotnímu produktu vybrané tři plodiny – kukuřici, sóju a slunečnici. Podle dat Agra pojišťovny, se zatím žádný zemědělec proti suchu nepojistil. I přesto pojišťovna plánuje další rozšíření tohoto pojištění.

Magistra Petra Martínková, asistentka koordinátorka Agra pojišťovny pro ČR a Vídeň situaci okomentovala takto: Problém pojištění těchto „nepojistitelných“ rizik je jasný – pokud se pojištění nastaví tak, že i při menší škodě suchem bude mít klient nárok na plnění, bude pojištění tak drahé, že se nikdo nepojistí. Pokud se naopak nastaví tak, že pouze zabrání drastickým dopadům velkého sucha na podnik klienta, jak je tomu v našem případě, je pojištění sice levné, ale pro zájemce málo atraktivní, pravděpodobnost takové škody je v jeho očích malá.

Na tomto a dalších problémech zatím troskotaly i dosavadní opakované snahy o zřízení fondu – kdo do něj bude přispívat? Na katastrofy jakého druhu? Povinně či dobrovolně? Kolik? Kdo bude pak prostředky přerozdělovat?“

V zahraničí je systém pojištění proti suchu běžný. PGRLF sice v současné době hradí část pojistného při pojištění plodin, nebo zvířat, ale o vytvoření fondu se v Česku zatím jen hovoří.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS