Chartis: Nový pojistný program určený pro klienty s neobvyklými nebo nadstandardními riziky


			Chartis: Nový pojistný program určený pro klienty s neobvyklými nebo nadstandardními riziky
25.10.2011 Produkty

Společnost Chartis dnes představila inovativní a flexibilní přístup při uzavírání úrazového a cestovního pojištění. Pojistný program SPECIALTYsolutions je především určený pro zájmové organizace a sdružení, vzdělávací instituce, organizátory akcí, společnosti s velkým počtěm zákazníků či navštěvníků, samosprávní úřady a organizace s vysokou mírou rizika.


Tyto společnosti se potýkají s rostoucím konkurenčním tlakem ve svém oboru, a proto je pro ně stále důležitější udržet si své stávající zákazníky nebo členy a získat nové, prostřednictvím atraktivních výhod a benefitů. Pojistný program SPECIALTYsolutions pomáhá pojistníkům dosáhnout těchto cílů a současně chrání jejich dobré jméno a značku v případě pojistné události.


Pojistný program SPECIALTYsolutions představuje především úrazové pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí, které lze doplnit o další krytí, splňující specifické požadavky klientů z nejrůznějších oblastí, např.:

  • Zájmové organizace a sdružení: pro sportovní organizace, profesní organizace, zájmové organizace, nevládní organizace a jiná sdružení v rámci kterých poskytujeme pojištění pro jejich členy a dobrovolníky

  • Vzdělávácí instituce: pro školy, centra denní péče, univerzity, včetně jejich cestujících/ pracujících studentů, učitelů, studentů, návštěvníků univerzitních areálů či zaměstnanců škol

  • Akce: akce pořádané na stadionech, podnikové akce, zábavní parky, festivaly, veletrhy, svatby, charitativní akce, včetně jejich: hostů, diváků, účinkujících, provozovatelů, organizátorů, dobrovolníků

  • Samospráva: pro samosprávní úřady a organizace zřízené v rámci samosprávy, pro provozovatele veřejné dopravy, včetně: jejich členů obecních a městských zastupitelstev, zaměstnanců, dětí nebo návštěvníků

  • Organizace s vysokou mírou rizika: pro policejní sbory, příslušníky ozbrojených sil, hasičské a záchranné sbory a bezpečnostní organizace, včetně jejich: pracovníků, dobrovolníků, školitelů

  • Společnosti s velkým počtem zákazníků či návštěvníků: pro hotely, obchodní centra, samoobsluhy, zábavní parky, včetně jejich: návštěvníků, zaměstnanců, dodavatelů

"Tyto organizace nespadají do standardní kategorie zaměstnavatel/ zaměstnanec, přesto mají zájem o pojistné krytí, které bude vyhovovat potřebám jejich členů či zákazníků," uvedl Erik Macalík, ředitel úseku pojištění úrazu a nemoci společnosti Chartis Europe S.A., pobočka pro Českou republiku.


"Při tvorbě pojistného programuSPECIALTYsolutions jsme těmto subjektům pozorně naslouchali a snažili se zjistit, jakým směrem se vyvíjejí jejich potřeby. Naším cílem je zajistit komplexnost a dostatečnou flexibilitu řešení, díky níž si členové i zákazníci budou jisti, že jsou proti hrozícím rizikům pojištěni dostatečně."


"Klíčem ke splnění specifických potřeb zákazníka je řešení na míru. Proto jsme zavedli tzv. "stavebnici", s jejíž pomocí bude možné sestavit optimální produkt. Základní krytí v pojistné smlouvě lze doplnit o 30 různých doložek - klienti proto mohou snadněji a efektivněji vybírat pojistná krytí, s jejichž pomocí vytvoří pojistnou smlouvu nejlépe odpovídající jejich potřebám. Takové řešení je velmi odlišné od tradičního přístupu k pojištění" dodala Martina Tománková, ředitelka úrazového a cestovního pojištění společnosti Chartis Europe.

 

Více informací a podmínky spolupráce jsou k dispozici na vyžádání.

CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku

V Celnici 1031/4

110 00 Praha 1

www.chartispojisteni.com

 

Zdroj: Chartis

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články