INSIA prichádza s revolučním produktom: Samostatné poistenie čelného skla


			INSIA prichádza s revolučním produktom: Samostatné poistenie čelného skla
5.9.2011 Produkty

INSIA sprostredkuje na Slovensku unikátne poistenie, vďaka ktorému si môžu majitelia starších áut samostatne poistiť čelné sklo a zabezpečiť tak primerané pokrytie nákladov spojených s výmenou alebo opravou rozbitého čelného skla svojho vozidla.

 

Doteraz neexistovala na slovenskom poistnom trhu ani jedna poisťovňa, ktorá by bola ochotná pristúpiť a zrealizovať produkt samostatné poistenie čelného skla auta. V súčasnosti poisťovne škody na čelnom skle kryjú v základnom havarijnom poistení (so základnou spoluúčasťou) a vo vybraných poisťovniach sa dá  pripoistiť škoda na čelnom skle so zníženou alebo nulovou spoluúčasťou.

 

Mnoho majiteľov áut už bohužiaľ zažilo nepríjemnú situáciu, kedy napr. od protiidúceho vozidla odletel väčší kamienok, ktorý rozbil alebo poškodil predné sklo vozidla. Ak sa nepodarí chytiť skutočného vinníka alebo ak tento vinník neprizná svoju vinu, tak nemá kto škodu zaplatiť. Takúto škodu potom musí každý majiteľ auta zaplatiť zo svojho. Pri rozbitom čelnom skle sa bohužiaľ jedná o okamžitú prekážku v jazde a s opravou nemožno otáľať. Preto ho musí majiteľ auta nechať opraviť a čiastku za opravu zaplatiť okamžite.


Odborníci už dávnejšie tvrdili, že ideálny stav by nastal vtedy, ak by existovala možnosť poistiť čelné sklo samostatne. Dnes je to už možné. INSIA spolu s Wüstenrot poisťovňou ako prví na Slovensku ponúkajú možnosť ochrániť svoje čelné sklo bez nutnosti poistiť aj ďalšie riziká na vozidle.


Až doposiaľ bolo totiž možné pripoistiť si čelné sklo len v rámci havarijného, prípadne povinného zmluvného poistenia. Vzhľadom k tomu, že je na trhu havarijne poistených len cca 25 % vozidiel, samostatné pripoistenie čelného skla je preto vítaným variantom pre tých, ktorí sa ešte „nerozhodli uzatvoriť havarijné poistenie“. Zámerne to píšeme v úvodzovkách, nakoľko veľa klientov si mylne myslí, že auto staršie ako 10 rokov sa nedá poistiť. Špecialisti v INSIA vám dokážu havarijne poistiť vašu 12 ročnú Felíciu už od 100 eur ročne.


Poistné krytie produktu Samostatné poistenie čelného skla je široké a zahŕňa riziko nárazu na akúkoľvek prekážku, stret s iným účastníkom cestnej premávky, pád akýchkoľvek predmetov, ktoré nie sú súčasťou vozidla (ako napríklad stromy, stožiare, skaly, zeminy a podobne), výbuch, krupobitie, víchrica či stret so zverou počas prevádzky vozidla. Tento produkt nie je určený len pre vozidlá do 3,5 t (osobné, dodávky), ale aj pre sklá ostatných vozidiel a strojov (ťahače, autobusy, traktory, atď.). Ide pritom samozrejme o poistné udalosti, ktoré nastanú na celom území Európy.


Pri samostatnom poistení čelného skla, s ktorým prichádzajú INSIA a Wüstenrot, je možné zvoliť jeden z dvoch variantov poistných súm a vybrať si vhodné poistenie na mieru svojho vozidla.


Poistné sumy samostatného poistenia čelného skla


Poistná suma

Ročné poistné

Spoluúčasť

200 EUR

40 EUR

0 %-oprava
10 %-výmena

500 EUR

60 EUR

0 %-oprava
10 %-výmena

* poistná suma = max. plnenie poisťovne pri výmene čelného skla


V čom teda spočívajú hlavné výhody nového, samostatného poistenia čelného skla? Poisťovňa predovšetkým nediskriminuje nikoho, ani majiteľov starších áut, na ktoré sa už často nedá dojednať klasické havarijné poistenie. Vďaka tomu môžu mať pod poistnou ochranou svoje čelné sklá všetci motoristi. Taktiež nikoho nenúti uzatvárať si kombináciu produktov, poistenie čelného skla môže byť dojednané samostatne, alebo v kombinácii s ďalšími produktmi autopoistenia.

Insia

Zdroj: Insia

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS