Jak vnímají enviromentální rizika evropské společnosti


			Jak vnímají enviromentální rizika evropské společnosti
10.10.2013 Produkty

StrategicRISK, nejvýznamnější evropské odborné periodikum a webový portál  specializující se na risk management, uspořádalo průzkum jehož cílem bylo zjistit jak risk manažeři a osoby zodpovědné za vedení firem vnímají environmentální rizika. Zastoupeno bylo 37 společností z celé Evropy, 12 z nich svým ročním obratem převyšuje 800 mil liber. Informace, které průzkum přinesl, komentuje Stephen Ward z AIG UK. Jak vyplývá z následujícího souhrnu, výsledky představují opravdu zajímavé čtení:

  • Nejvyšší pozornost je věnována riziku poškození dobrého jména společnosti.
  • Pouze malá pozornost je věnována rozdílnostem v odpovídající legislativě jednotlivých zemí.
  • Jen málo organizací má odpovídající krizový plán pro případ ekologické havárie.

Ochrana dobrého jména společnosti

Více než 75% respondentů odpovědělo, že kladné vnímání a dobré jméno společností je z pohledu environmentálního rizika nejdůležitější. Další část průzkumu však ukázala velký nesoulad mezi vnímáním rizika a tím, jak je na ně společnost připravena.

Dvě třetiny respondentů odpovědělo, že nemají připraven žádný krizový plán pro případ ekologické havárie.

Míra rizika poškození dobrého jména se přitom přímo odvíjí od toho, jak společnost na vzniklou situaci reaguje a jakým způsobem ji řeší. V případě ekologických havárií se informace rychle dostávají do médií. Tým specialistů, kteří mají ty správné zkušenosti, znají řešení a ví, jak efektivně komunikovat, je pro úspěšné zvládnutí krizové situace zásadní. Jakékoliv zaváhání může situaci jen zhoršit a zvýšit tak riziko poškození pověsti společnosti.

Rozdílné vnímání ochrany životního prostředí v různých zemích

Je až zarážející, že 74% účastníků průzkumu odpovědělo, že nebere v potaz rozdíly v zákonech a regulacích v různých zemích. Na první pohled to možná vypadá, že environmentální rizika jsou po celém světě stejná. Jenže mezi různými zeměmi existují výrazné rozdíly v jejich vnímání a s těmi je nuté počítat.

Většina risk manažerů také uvádí obavy z neustále se měnící legislativy, a to zcela oprávněně. Legislativa se opravdu neustále vyvíjí, nejenom v Evropě, ale také v celém světě. Porozumění tomu, co se děje v legislativě dané země je velmi důležité při posuzování environmentálních rizik, kterým zde společnost může čelit. Tyto poznatky je pak potřeba zohlednit při posuzování každodenních činností a jejich možného dopadu na životní prostředí.

Šok z nového

Celkově výzkum podtrhl klíčové otázky řízení rizik v tomto relativně novém segmentu pojistného trhu. Odpovědí na ně je využití v zásadě stejných principů, které jsou dobře známé z řízení tradičních rizik.

Je třeba posuzovat každé riziko individuálně, ale s přihlédnutím k patřičnému kontextu a s pochopením veškerých souvislostí. Snížení míry rizika znamená správně pochopit, co vše může riziko způsobit. Nedílnou součástí je pak dobré plánování a nutnost předvídat.

Stephen Ward AIG UK, vedoucí týmu konzultantů AIG, kteří se specializují na environmetálnní rizika

 

Výsledky průzkumu:

 

Jaké jsou podle Vás hlavní ekologické hrozby pro Vaše podnikání?

změna klimatu
extrémní nenadálé události
přírodní katastrofy
zdraví a bezpečnost
dodržování legislativy
znečištění
uhlíková daň
poškození pověsti

 

Je dodržování environmentální legislativy více znepokojující než dopad skutečného ekologické havárie?

ano 61%
ne 39%

Je poškození pověsti ve středu Vašeho zájmu z pohledu environmentálních rizik ?

ano 75%
ne 25%

 

Pokud jde o potencionální ohrožení životního prostředí, které by Vaše společnost mohla způsobit, jak velkou část z tohoto rizika lze pojistit?

100% ........................5%

90% ..........................19%

80% ..........................8%

70% ..........................35%

60% ..........................5%

50% ..........................5%

40% ..........................5%

30% ..........................4%

20%

10%

0%

 

Máte krizový plán pro případ ekologické havárie?

ano 33%,

ne 67%

 

Vyčíslujete environmentální rizika rozdílně v různých geografických oblastech?

ano 26%

ne 74%

 

StrategicRisk
leading European risk management publication


kompletní znění průzkumu naleznete na www.strategic-risk-global.com

Zdroj: AIG Europe Limited

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články