Konečně služba, která urychlí likvidaci požáru „Vyšetřování požárů“


			Konečně služba, která urychlí likvidaci požáru „Vyšetřování požárů“
16.2.2015 Produkty

Začátkem listopadu 2014 začala v Čechách fungovat nová služba, kterou jste dosud mohli znát pouze z doslechu od evropských kolegů. Pomáhá makléřům, pojišťovnám a především likvidátorům s likvidací požárů.

 

Požár, při kterém vznikají škody velkého rozsahu, bývá většinou výsledkem vrstvení různých pochybeních, náhod a porušení předpisů požární ochrany.

Pro všechny zúčastněné subjekty bývá značným problémem délka celého procesu likvidace pojistné události. Tuto dobu ve značné míře ovlivňuje délka šetření Hasičského záchranného sboru a Policie ČR, která je u škod, přesahujících 10 milionů Kč, necelých 9 měsíců. Na konci šetření vypracuje Hasičský záchranný sbor Odborné vyjádření a Policie ČR Usnesení Policie ČR. Tyto dokumenty objasňují vznik a příčinu požáru, ale pro potřeby pojišťovnictví nejsou vždy zcela dostačující. Nad těmito zprávami často vyvstávají otázky, na které bohužel tyto dokumenty nedokáží odpovědět.

Pojišťovna poté musí kvalifikovaně rozhodnout o nároku pojištěného, ale nemusí mít vždy dostatek kvalifikovaných či kompletních informací. Nedostatek informací může vést k špatnému chápání vzniku, příčiny a průběhu požáru, nebo k nejistotě při rozhodování o oprávněnosti nároků pojištěných.

Jak lze předcházet těmto situacím? Stejně tak, jak to dělají naši kolegové v západní Evropě, kde je standardem, že pojišťovna nečeká na vyjádření HZS a Police, ale zahajuje vlastní šetření svými specialisty.

Na to, aby byl velký požár kvalitně a komplexně vyřešen, včetně všech zavinění a pochybení zúčastněných subjektů, je třeba přistupovat k problematice požární ochrany multidisciplinárně a hlavně včas tj. nejlépe ihned po požáru. Služba, kterou společnost Claims Adjusters nabízí, se jmenuje „Vyšetřování požárů“. Společnost Claims Adjusters jsou specialisté na likvidaci velkých požárů. Jak říká její jednatel Tomáš Kratochvíl: „Během naší 10 leté praxe vznikla potřeba řešit tyto velké pojistné události rychleji a efektivněji, neboť tato skutečnost je rozhodující pro všechny zúčastněné, a to jak pro pojištěné, tak i pro pojišťovny. Doba vypracování Odborného vyjádření je u velkých požárů pro naše klienty nepřiměřeně dlouhá, proto jsme si během naší existence vytvořili tým odborníků, znaleckých ústavů a kvalifikovaných vyšetřovatelů. Cílem tohoto týmu je zajistit na požářišti všechny důkazy, tyto důkazy vyhodnotit a v případě potřeby zpracovat znalecký posudek, který má za úkol objektivně vyhodnotit všechny skutečnosti“. Nyní se společnost Claims Adjusters rozhodla nabízet toto rodinné stříbro i pro širší veřejnost v oboru pojišťovnictví.

„Službu jsem viděl poprvé u německých pojišťoven, které si najímají externí firmy na vyšetřování požáru. Vybudování správného týmu zabralo několik let, ale výsledek stojí za to! Jsme schopni začít vyšetřovat již za 72 hodin od zadání požadavku“. Konstatuje Tomáš Kratochvíl .

Služba Vyšetřování požárů je velmi komplexní a zahrnuje odborníky například na požární bezpečnost staveb, požárně technické charakteristiky hořlavých látek a materiálů, požární taktiky, kontroly dokumentace PO a BOZP, EPS, prevenci havárií, analýzy nebezpečí požáru a výbuchu, analýzy, dynamiky šíření požáru atd..  

Pro koho je služba Vyšetřování požárů určena? Služba vyšetřování požáru je určena zejména pro makléře a jejich klienty, kterým přinese odpovědi na důležité otázky, na kterých někdy závisí výše pojistného plnění. Současně tuto službu mohou využít i pojišťovny, kterým pomůže tato služba zkrátit dobu likvidace pojistné události.

Likvidátor tedy již nemusí čekat na Odborné vyjádření, ale má všechny informace, které potřebuje, na dosah daleko dříve, což mu umožní zkrátit celý proces likvidace pojistné události. Pojišťovně tato služba buď pomůže urychlit celý proces likvidace, či alespoň odpovědět na důležité otázky, které by z Odborného vyjádření či Usnesení policie ČR nezjistila.

 

Autor: Claims Adjusterts

Zdroj: Claims Adjusters

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS