Megakoncert Stinga a Simona odložen. Jak pojistit akci pro 17 tisíc lidí?


			Megakoncert Stinga a Simona odložen. Jak pojistit akci pro 17 tisíc lidí?
9.3.2015 Produkty

Médii dnes proletěla zpráva o zrušení chystaného koncertu s názvem Paul Simon & Sting - on stage together. Akce, která vyprodala O2 arénu a lístky šly od 2 do 5 tisíc, byla zrušena kvůli Stingově nemoci. Jak se mohou organizátoři proti něčemu takovému pojistit?

 

Pojistný produkt pokrývající tato rizika se jmenuje Pojištění finančních ztrát v důsledku nekonání akce. Společnost Live Nation, která je pořadatelskou agenturou pro největší koncertní šňůry, největších světových hvězd, je proti takovýmto událostem dozajista kryta. Zda je pojištění české pobočky Live Nation uzavřeno s některou pojišťovnou působící na území ČR, se nám do vydání článku zjistit nepodařilo. Ale pro společnost působící celkem ve 22 zemích, je tento produkt jistě nepostradatelný.

 

Organizace koncertů takovýchto rozměrů je náročná nejen na financování event manažerů, projekt manažerů, bedňáků, dopravy aparatury, pronájem hal a stovky dalších věcí. Marketing, spojený s propagací akce, jde často do astronomických částek. Celá organizace směřuje mnoho měsíců ke dni D. Pak se však může stát, že rozmar osudu a nemoc interpreta znemožní uskutečnění v řádném termínu a vše přijde vniveč.

 

Právě v této chvíli nastupuje pojištění finančních ztrát v důsledku nekonání akce. Tento produkt v České republice poskytuje například Česká pojišťovna nebo Česká podnikatelská pojišťovna. QBE tento produkt má, ale v ČR jej zatím nevyužívá.

Pojistka nejčastěji kryje:

 • Neúčast účinkujícího pro náhlé vážné onemocnění
 • Zpoždění letadla, zrušení leteckého spoje
 • Živelní událost, v jejímž důsledku dojde k poškození nebo zničení koncertní haly
 • V důsledku závady na televizní technice se neuskuteční televizní přenos koncertu, a akce proto bude odložena
 • Závada na zvukotechnice, technickém zařízení koncertní haly
 • Zrušení akce kvůli vyhlášení státního smutku, evakuaci obyvatel

 

Pojištění proti zrušení, odložení nebo přerušení akce je velmi specifickým produktem, který se vždy sjednává přesně na míru každého klienta a každé události. „O přijetí do pojištění rozhoduje pravděpodobnost, s jakou událost může nastat a možnost vyčíslit skutečnou škodu, která vznikne. U pojištění nekonání z důvodu špatného počasí musí být vlivy, jež znemožní konání přesně a jednoznačně měřitelné" uvedla Renata Čapková tisková mluvčí ČPPSoučástí smlouvy pak musí mít přesný časový plán akce, zahrnující vše od dopravy aparatury, její stavby, příjezd protagonistů, předpovědi počasí a dalších atributů spojených s konkrétní akcí.

 

V případě neuskutečnění události v důsledku jednoho, či více rizik, je organizátorům vypláceno pojistné krytí vynaložených nákladů, které jsme již zmínili a samozřejmě i proplacení vrácených lístků.

Celkové krytí se různí vzhledem k různorodosti akcí. Zahraniční pojišťovny však nabízejí krytí v těchto řádech:

 • $3,000,000 – Souhrnné krytí v průběhu celého procesu pořádání akce
 • $2,000,000 – Krytí jednotlivých produktů a úspěšného ukončení akce
 • $1,000,000 – Zranění osob a neúspěšná reklamní kampaň
 • $1,000,000 – Jednotlivě se vyskytující problémy
 • $250,000 – Krytí škod v důsledku požárů a poškození zařízení nebo nájemných prostor.

 

A jaká je výše pojistného?

„Ta se stanovuje zejména s ohledem na sjednaná rizika, buď všechna výše zmíněná, nebo jen vybraná. Dále na sjednané výši limitu plnění, také v závislosti na pojistné době a rovněž závisí na tom, jaké má akce parametry. Tím je myšleno, zejména zda jde o jednorázovou akci nebo sérii vystoupení (např. turné) apod. Obecně se dá říci, že pojistné se pohybuje v řádech procent ze sjednaného limitu plnění. Pokud jde o akci mimořádného rozsahu/významu a adekvátně tomu je stanovena i pojistná částka, připadá v úvahu spolupráce se zajistiteli.“ Uvedl Jan Marek, manažer externí komunikace a mluvčí České pojišťovny.

 

Autor: Viktor Kořínek

 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články