Nepojištěným agenturám práce hrozí pokuta


			Nepojištěným agenturám práce hrozí pokuta
29.3.2011 Produkty

Agentura práce, která vykonává tzv. agenturní zaměstnávání, má podle novely zákona o zaměstnanosti účinné od ledna letošního roku povinnost mít do konce března 2011 sjednané pojištění proti úpadku. Agentury, které získaly povolení po 1. lednu 2011, musí tuto povinnost splnit do dvou měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Tady jsou odpovědi na některé dotazy, související s pojištěním agentur práce.

Agentura práce je povinna toto pojištění sjednat ve výši trojnásobku průměrného měsíčního (hrubého) výdělku všech svých dočasně přidělených zaměstnanců.

Počet všech dočasně přidělených zaměstnanců se stanovuje ke dni uzavření pojistné smlouvy.

V případě, že agentura práce nemá dočasně přiděleného žádného zaměstnance, nemusí mít uzavřené pojištění. V okamžiku, kdy však by začala tuto činnost vykonávat, tzn. začala by své zaměstnance dočasně přidělovat k výkonu práce u uživatele, podmínka pojištění již splněna být musí.


Do kdy je nutné doložit doklad o pojištění

Agentura práce, které bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání do 31.12.2010, je povinna do 3 měsíců (tzn. do 31.3.2011) doložit MPSV doklad o sjednaném pojištění. V ostatních případech je povinnost doložit doklad o sjednaném pojištění 2 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Povinnost agentur práce doložit doklad o sjednaném pojištění je splněna doložením kopie pojistné smlouvy nebo příslibem pojistného plnění.

Doklad o pojištění je možné doručit datovými schránkami, písemně, e-mailem nebo osobně na MPSV.


Co čeká nepojištěné agentury

V případě, že pojištění nebude uzavřeno, může agentuře práce povolení ke zprostředkování zaměstnání pro formu podle § 14 odst. 1 písm.b) (dočasné přidělování zaměstnanců k uživateli) s výjimkou případů uvedených v bodě 6 ze zákona o zaměstnanosti zaniknout nebo může být odejmuto. Současně může být agentura práce v případě, že uvedenou činnost i nadále vykonává, za toto své jednání v rámci správního řízení postihnuta pokutou.

V případě zániku nebo odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání však nedochází k ukončení činnosti celé agentury práce.

Agentura pouze nesmí vykonávat činnost v oblasti dočasného přidělování zaměstnanců k uživateli, tzn. dle formy zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm.b) zákona o zaměstnanosti. V případě, že agentura práce má vydané povolení ke zprostředkování zaměstnání i pro poradenskou a informační činnost nebo pro vyhledávání zaměstnanců zaměstnavateli (resp. vyhledávání zaměstnání pro fyzické osoby), může tyto činnosti i nadále vykonávat.


Pojišťovny, které pojištění agentur práce nabízejí

Pojištěna musí být agentura práce, která provádí zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti. Tzn. dočasně přiděluje své zaměstnance za účelem výkonu práce u uživatele.

V současné době nabízí pojištění pojišťovna Slavia a.s. a UNIQA pojišťovna.

Pojistné podmínky uvedených pojišťoven byly konzultovány s daným útvarem MPSV. Zároveň již na počátku února tohoto roku bylo vydáno výkladové stanovisko MPSV k problematice pojištění agentur práce. Z uvedeného stanoviska vyplývá, že v případě, kdy agentura práce sjedná pojištění záruky proti svému úpadku, splňuje tím současně podmínku pojištění proti úpadku uživatele.

MPSV, red

Zdroj: MPSV, red

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články