Novela zákona o pojištění cestovek: Limit pojistného plnění musí být minimálně 1 mil. Kč


			Novela zákona o pojištění cestovek: Limit pojistného plnění musí být minimálně 1 mil. Kč
2.5.2013 Produkty

Dobrá zpráva: Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelu zákona o pojištění cestovních kanceláří. Ta špatná zpráva: novela totiž ani zázrakem nebude schválena do letošního léta, tedy do období dovolených.

Pojištění cestovních kanceláří je předmětem sporu mezi pojišťovnami, cestovními kancelářemi a ministerstvem. Konkrétně pojišťovna Generali již mnohokrát upozorňovala na to, že pojišťovny nemají možnost získat skutečně věrohodné údaje o hospodaření pojišťoven, což cestovkám umožňuje uzavírat smlouvy na nižší pojistné částky a díky tomu ušetřit. Pojistná částka potom nestačí na odškodnění klientů cestovní kanceláře a … spory jsou na světě.

“Od roku 2000 připravila nedokonalá legislativa české turisty o desítky miliónů korun. Tak dlouho je v platnosti zákon upravující podnikání v cestovním ruchu, který od samého počátku v rozporu s požadavkem evropské směrnice stoprocentně nechrání klienty cestovních kanceláří, které se ocitly v úpadku,” tvrdí ústy svého tiskového mluvčího Jiřího Cívky pojišťovna Generali.

Podle Cívky garant zákona - Ministerstvo pro místní rozvoj -  namísto přijetí odpovědnosti svaluje vinu na pojišťovny. MMR údajně svými výroky opakovaně poškozovalo dobré jméno pojišťovny Generali, která na nedostatky v zákoně 159/1999 Sb. dlouhodobě poukazuje. Situace došla tak daleko, že Generali se rozhodla bránit jednání ministerstva a jeho představitelů, kteří reprezentují český stát, soudní cestou. Požaduje omluvu a finanční kompenzaci ve výši nejméně 18,5 milionů korun.

Jiné pojišťovny sice opatrně souhlasí, ale nedostaly se do tak dramatického sporu s MMR jako je to v případě pojišťovny Generali.

“Výroky představitelů MMR jsou založeny zejména na nepravdivém tvrzení o povinnosti pojišťoven hradit bez ohledu na limit pojistného plnění. Jeho výši jako horní hranici plnění navrhuje cestovní kancelář, jejíž odpovědnost opakovaně potvrdila ČNB.,” shrnul Cívka.

 

Novela zákona je na cestě

Zeptali jsme se proto Katrin Nguyenové z MMR, zda ministerstvo považuje zákon 159/1999 Sb. O pojištění cestovních kanceláří za vyhovující, nebo připravuje jeho změnu a zda by se měly lépe a jednoznačněji definovat povinnosti smluvních stran.

„Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen novela zákona č. 159/1999 Sb.) v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2012," uvedla Nguyenová a dodala, že jedním z cílů předkládané novely zákona je upřesnění některých ustanovení týkajících se pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře a snaha eliminovat postupy některých pojišťoven v případě úpadku cestovní kanceláře vůči zákazníkům cestovních kanceláří. Ministerstvo se zaměřilo na provedení zejména takových úprav v zákoně, které budou mít preventivní účinek.

 

Limity pojistného plnění

Předkládaná novela ponechává platnou zákonnou úpravu, kdy nesmí být limit pojistného plnění zásadně nižší než 30 % plánovaných tržeb z prodeje zájezdů.

„Novelou se navrhuje, že limit pojistného plnění musí být minimálně 4 000 000,- Kč v případě, že cestovní kancelář organizuje, nabízí a prodává zájezdy, jejichž součástí je letecká nebo námořní lodní doprava, a 1 000 000,- Kč v případě, že cestovní kancelář organizuje, nabízí a prodává pouze zájezdy, jejichž součástí je jiná než letecká nebo námořní lodní doprava. Cestovní kancelář a pojišťovna jsou povinny zvýšit dohodnutý limit pojistného plnění, pokud okolnosti nasvědčují tomu, že dohodnutý limit pojistného plnění by vedl k omezení rozsahu práva na pojistné plnění,“ vysvětlila Nguyenová.

 

A předkládají CK pojišťovnám pravdivé údaje o svém hospodaření či nikoliv, zajímalo nás.

„Tento dotaz by měl být adresován pojišťovnám, nicméně na základě obdržených (nepodložených) informací v některých případech dochází k poskytování nepravdivých či neúplných informací ze strany CK vůči pojišťovnám,“  otevřeně konstatovala Katrin Nguyenová.

Pokud jde o poslední rozhodnutí soudu, podle něhož musí pojišťovna uhradit klientům CK veškeré náklady bez ohledu na limit pojistného plnění, ministerstvo rozhodnutí soudu respektuje a považuje ho za spravedlivé.

 

Jak funguje pojištění CK v jiných zemích EU

V členských státech EU je úprava pojištění/zajištění organizátorů zájezdů různá. Kromě pojištění u pojišťoven existuje také např. bankovní záruka nebo garanční fond.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články