Novinka: Pojištění pro léčbu závažných onemocnění v zahraničí


			Novinka: Pojištění pro léčbu závažných onemocnění v zahraničí
16.10.2013 Produkty

ČSOB Pojišťovna přináší na český trh novinku, pojištění, které díky celosvětovému systému rychle zajistí léčbu závažných onemocnění – pod názvem „ČSOB Pojišťovna Best Doctors“. V případě, že pojištěný onemocní některým z vybraných závažných onemocnění, pojištění kryje posudek světového specialisty, návrh různých možností postupu léčby a vybranou léčbu ve specializovaných léčebných zařízeních v zahraničí až do výše 50 miliónů Kč. Pojištění je v prodeji od letošního října.


Pojištěné diagnózy (lékařské zákroky)

Jde o pět nejzávažnějších diagnóz:

  • léčba nejzávažnějších typů rakoviny - léčba zhoubného nádoru, jenž je charakterizován nekontrolovatelným růstem a invazivním šířením nádorových buněk do okolních tkání a orgánů. Léčba zahrnuje léčbu leukémie, sarkomu a lymfomu (vyjma kožního lymfomu).

  • by-pass koronárních artérií

  • náhrady srdečních chlopní

  • transplantace orgánů tkání nebo kostní dřeně - chirurgickátransplantace, při které pojištěný přijme ledvinu, část jater, plicní lalok, část slinivky břišní nebo kostní dřeň (autologní nebo alogenní) od živého kompatibilního dárce

  • neurochirurgie – jakýkoli chirurgický zákrok na mozku nebo jiných nitrolebních strukturách, včetně operace benigního nádoru v míše.

„Nové pojištění zajišťuje nejlepší možnou léčbu nebo operaci v zahraničí, bez ohledu na finanční nebo zeměpisné bariéry, a řeší rovněž případnou nedostupnost specializované léčby v ČR,“ uvedl Marek Nezveda, ředitel Divize životního pojištění ČSOB Pojišťovny. „Pojistné je stupňované podle věku, dospělí od 19 do 64 let zaplatí za pojištění ročně 4 288 Kč a dítě do 18 let 1 760 Kč,“ dodává Marek Nezveda. Senioři ve věku 65 až 74 let ovšem zaplatí 9 120 Kč.

Celkové maximální plnění za pojistnou dobu nesmí překročit 50 miliónů Kč. Maximální roční plnění je omezeno částkou 25 miliónů Kč. Maximální vstupní věk je omezen věkem 60 let. Limity jsou podle Marka Nezvedy nastaveny s velkou rezervou.

Produkt budou mít možnost nabízet klientům i makléři, výši provize jsme se zatím nedozvěděli.

Odborný posudek a výběr vhodného zařízení zajistí mezinárodní společnost Best Doctors. „Posouzení dostupných zdravotních informací a návrh postupu léčby klientovi trvá průměrně okolo 10–15 dní. Díky databázi cca 50 000 světově uznávaných odborníků je možné ihned zajistit vybranou léčbu, což podstatně zkracuje případné čekání na špičkovou péči,“ sdělil Marek Nezveda.


Druhý lékařský názor

Pojištění „ČSOB Pojišťovna Best Doctors“ zprostředkovává tzv. druhý lékařský názor a zajišťuje léčbu u světového specialisty v daném oboru včetně úhrady všech nákladů za léčbu a souvisejících nákladů (doprava a ubytování pro pojištěného a 1 doprovod, překlad dokumentů, komunikace se specialisty). „Pojištění také přináší našim klientům jistotu, že diagnóza a způsob léčby stanovené ošetřujícím lékařem jsou správné a optimální,“ říká Vladimír Dvořák, ředitel Odboru řízení produktů a podpory životního pojištění. „Klienti se v době náročné životní situace nemusí o nic starat – veškeré zařizování, administrativu a úhradu nákladů přebírá společnost Best Doctors,“ dodal Vladimír Dvořák.

Při uzavírání pojistné smlouvy musí klient odpovědět pravdivě na dotazy, týkající se jeho zdravotního stavu. Lékařská kontrola v tomto případě není nutná.

Na dotaz, zda v této souvislosti nehrozí pojistné podvody, odpověděl Marek Nezveda: „Věříme, že nám lidé nebudou lhát. Navíc je ČSOB Pojišťovna v tomto případě jen prostředníkem. Je velmi pravděpodobné, že Best Doctors by na podvod přišli a odmítli by klienta přijmout.“ Navíc by byl vyloučen z pojištění.


Kdo jsou Best Doctors

Společnost byla založena v roce 1989 v Bostonu, USA. Na mezinárodní úrovni využívá databázi cca 50 000 zdravotních specialistů z více než 400 různých oborů a 30 zemí světa (USA, Kanada, Velká Británie, Irsko, Holandsko, Španělsko, Slovinsko, Austrálie, Japonsko atd.). Za svoji činnost po dobu 20 let získala řadu ocenění. Přístup ke službám Best Doctors má již přes 40 milionů lidí.Zdroj: DŠ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články