Podoba penzijního systému ČR od 1. ledna 2013 (1. díl)


			Podoba penzijního systému ČR od 1. ledna 2013 (1. díl)
17.4.2012 Produkty

Dnes přinášíme první díl seriálu na téma penzijní reforma. Důležité informace by měly být přehledné a srozumitelné.

Jak tedy bude vypadat penzijní systém České republiky od 1. ledna 2013, kdy začne fungovat nově založený 2. pilíř penzijního systému a přerodí se existující 3. pilíř penzijního systému České republiky?


1. pilíř

Základem penzijního systému České republiky zůstane i po 1. lednu 2013 první (státní) pilíř provozovaný Českou správou sociálního zabezpečení, a pro určité skupiny zaměstnanců a osob ve služebním poměru také Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti. Účast v prvním pilíře je povinná. První (státní) pilíř je průběžně financovaný ze státního rozpočtu, což znamená, že co stát vybere na pojistném, vzápětí rozdělí mezi příjemce (především) starobních důchodů; pokud je souhrn důchodových dávek vyplacený příjemcům vyšší než vybrané pojistné, je první (státní) pilíř v deficitu a stát si musí na pokrytí tohoto schodku půjčit na finančním trhu. Od 1. října 2011 je v rámci prvního (státního) pilíře mírně (ale opravdu jen mírně) zvýrazněn princip zásluhovosti, tedy že vyšší příjem účastníka prvního (státního) pilíře (a z toho vyplývající odvody do prvního pilíře) by měl být zohledněn alespoň nepatrně vyšším starobním důchodem ve srovnání s účastníkem, který do prvního pilíře přispíval pouze průměrnými odvody.


2. pilíř

K 1. lednu 2013 se nově zavádí druhý pilíř penzijního systému, takzvané důchodové spoření. Druhý pilíř byl nakonec vládní koalicí koncipován jako dobrovolný (tedy nepovinný) s použitím opt-in principu (účastnit druhého pilíře se bude pouze ten, kdo se k této účasti výslovně přihlásí uzavřením smlouvy o důchodovém spoření). Důležitým znakem druhého pilíře je skutečnost, že doba účasti v něm je rozdělena do dvou fázi: 1. akumulační fáze a 2. výplatní fáze. Během akumulační fáze shromažďuje účastník své prostředky u penzijní společnosti se zvláštní licencí České národní banky, která má za povinnost tyto prostředky obhospodařovat, spravovat a zhodnocovat. Prostředky účastníka druhého pilíře budou shromažďovány v takzvaných důchodových fondech.

Výplatní fázi budou mít na starosti životní pojišťovny, které budou z částky uspořené účastníkem v akumulační fázi vyplácet zvolený typ dávky. Jak akumulační, tak i výplatní fáze budou pod dohledem České národní banky.


3. pilíř

Tak jako druhý pilíř, i třetí pilíř je nepovinný (tedy naprosto dobrovolný). Transformaci existujících penzijních fondů nařizuje zákon a jejím smyslem je zvýšení transparentnosti správy majetku účastníků ze strany penzijní fondů a dále ochrana majetku účastníků pro případ úpadku penzijní společnosti. Po transformaci penzijních fondů a vzniku penzijních společností (bude vysvětleno později) bude systém penzijního připojištění se státním příspěvkem ve fázi akumulace prostředků provozován penzijními společnostmi a ve fázi výplaty bude provozován penzijními společnostmi a pro dva typy důchodů rovněž životními pojišťovnami.

Třetí pilíř bude v budoucnu u každé penzijní společnosti fungovat v režimu dvou paralelních subsystémů, a to 1) subsystému tzv. transformovaného fondu, který vznikne z majetku účastníků penzijního připojištění transformací existujícího penzijního fondu, a 2) subsystému tzv. účastnických fondů, které mohou podle zákona nově vznikat.

Zásadní je, že zůstává zachován koncept státního příspěvku (tak, jak byl poskytován podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem). Rovněž bude nadále existovat daňové zvýhodnění pro účastníky třetího pilíře a jeho majetek bude lépe chráněn pro případ krachu penzijní společnosti.

Pokračování příště

Petr Panský, Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář

Zdroj: Petr Panský, Norton Rose

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články