Podoba penzijního systému ČR od 1. ledna 2013 (2. díl)


			Podoba penzijního systému ČR od 1. ledna 2013 (2. díl)
19.4.2012 Produkty

V dnešním díle se soustředíme na transformaci penzijních fondů. Časový harmonogram penzijní reformy je rozprostřen až do roku 2013, nicméně již nyní probíhá její první část - transformace existujících penzijních fondů do penzijních společností a přeměna majetku účastníků penzijního připojištění se státním příspěvkem na tzv. transformovaný fond. A co vůbec transformace penzijního fondu a přeměna majetku účastníků na transformovaný fond znamená?

Penzijní fondy, založené a existující podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem musely nejpozději do 28. února 2012 podat žádost o povolení působit jako penzijní společnost a provozovat penzijní připojištění prostřednictvím transformovaného fondu (požádaly všechny fondy – pozn. red.).

Do 1. ledna 2013 pak musí penzijní fondy tato povolení získat. Česká národní banka jako orgán dohledu nad penzijním připojištěním a posléze doplňkovým penzijním spořením rozhodne o těchto žádostech do 6 měsíců od jejich doručení, avšak účinnost těchto rozhodnutí nastane až k 1. lednu 2013.

Stručně řečeno, pokud v procesu transformace nenastanou zásadní komplikace, dne 1. ledna 2013 se každý penzijní fond změní na penzijní společnost, která bude spravovat transformovaný fond, a kromě toho bude moci poskytovat doplňkové penzijní spoření prostřednictvím tzv. účastnických fondů.


Praktické dopady transformace

  • Po 28. únoru 2012 již nemůže nikdo požádat o přechod k jiném penzijnímu fondu;
  • Do 28. března 2012 musely penzijní fondy informovat své klienty o své transformaci, zejména o změnách vyplývajících z transformace pro společnost a ostatní účastníky;
  • Aby penzijní fond mohl vyhovět požadavkům zákona, může provést nutné změny penzijního plánu vynucené zákonem i bez souhlasu klientů;
  • K 1. lednu 2013 dojde k oddělení majetku účastníků penzijního připojištění od majetku penzijního fondu (od 1. ledna 2013 vlastně již penzijní společnosti), tedy k oddělení majetku, který patří penzijnímu fondu jako právnické osobě.
  • Z majetku účastníků pak bude vytvořen takzvaný transformovaný fond. V případě úpadku penzijní společnosti je tak majetek účastníků, uložený v cenných papírech, na bankovních účtech, v nemovitostech a jiných zákonem povolených aktivech chráněn proti nárokům věřitelů penzijní společnosti. Nestačil-li by majetek, vyčleněný penzijní společností do transformovaného fondu k úhradě nároků účastníků, bude muset penzijní společnost tyto nároky uspokojit ze svého majetku.


Klienti se stanou účastníky transformovaného fondu

  • Klienti se k 1. lednu 2013 automaticky stanou účastníky tzv. transformovaného fondu, obhospodařovaného penzijní společností;
  • Potenciální klienti, kteří by měli zájem o uzavření smlouvy o penzijním připojištění s penzijním fondem, budou tak moci učinit pouze do 30. listopadu 2012.
  • Kromě změn penzijního plánu, vyžadovaných zákonem a vzniku transformovaného fondu (který však na klienty nebude mít žádný dopad) se podmínky penzijního připojištění nemění a práva a povinnosti klientů (zejména druhy penzijních dávek a podmínky jejich výplaty) zůstávají nezměněny.

Příště se budeme podrobně zabývat podobou 3. pilíře (doplňkového penzijního spoření) po transformaci.

Petr Panský, Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář

 

Zdroj: Petr Panský, Norton Rose

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články