Je v zájmu pojistitelů využívat databázi škodních průběhů


			Je v zájmu pojistitelů využívat databázi škodních průběhů
21.2.2011 Pojištění aut

Náš rozhovor s Ing. Václavem Čápem, vedoucím oddělení pojištění motorových vozidel pojišťovny Wüstenrot, je příspěvkem k únorové akci České asociace pojišťoven s názvem Pojisti auto.

Dozvíte se, jak funguje nehodová služba, kdy začnou pojišťovny uplatňovat tzv. malusy. A přečtete si, co nabízí pojišťovna Wüstenrot, pokud jde o povinné ručení.


*Co je pravdy na tom, že pojišťovny neúměrně vydělávají na povinném ručení?


Informaci šíří jistá společnost, která záměrně napadá pojistitele s tím, že jde o velký byznys, na němž pojišťovny hodně vydělávají. To lze lehce zpochybnit, stačí se podívat na stále se snižující ceny pojistného nabízené jednotlivými pojistiteli a na situaci na našich silnicích, kde neustále roste počet nehod a zejména jejich následky. Zvyšují se nejen materiální náklady, ale zejména náklady související se škodami na zdraví. Ostatně i výsledky za celý trh, které máme k dispozici, napovídají, že pojistitelé na povinném ručení nijak dramaticky nevydělávají.

Pominout nelze ani skutečnost, že část vozidel provozují jejich majitelé bez platného pojištění a škody způsobené těmito vozidly jsou hrazené z garančního fondu, tvořeného převážně z povinných příspěvků pojistitelů provozujících povinné ručení. Jsem rád, že Česká kancelář pojistitelů má již dva roky pravomoc vymáhat od neplatičů „příspěvek za dobu nepojištění“. Nejsem zastáncem toho, aby pojištění majitelé vozů na tyto lidi dopláceli.


*Vybírají si lidé povinné ručení skutečně jen podle jeho ceny?


I když se pojistitelé snaží nabízet k povinnému ručení i další služby, je stále pro většinu lidí rozhodující cena.

Velkou roli hraje i to, že si lidé myslí: proč mám platit něco navíc, když je to vlastně plnění někomu třetímu? Pokud takhle uvažují, pak si vybírají povinné ručení jen a jen podle ceny.

Ale začíná se objevovat stále početnější skupina lidí, kteří se zamýšlí nad tím, co všechno je za povinným ručením - zajímají je asistenční a další služby, které jim pomohou v případě problémů.


*Co má v nabídce, pokud jde o povinné ručení, pojišťovna Wüstenrot?


Z pohledu nabídky pojištění motorových vozidel je Wüstenrot poměrně mladá pojišťovna. V roce 2006 začala na českém trhu působit pobočka slovenské pojišťovny Wüstenrot. Česká Wüstenrot nabízí pojištění motorových vozidel od 1. října 2008. Náš produkt je zajímavý nejen cenou, ale i obsahem. Asi nejmarkantnější, čím se lišíme od většiny konkurence, je stanovení pojistného pro osobní a užitková vozidla podle výkonu motoru, což ocení zejména majitelé vozidel s dieselovými motory.

Dobré řidiče jistě zaujme 60% bonus za bezeškodní průběh. Od roku 2000, kdy se začalo provozovat povinné ručení novým způsobem, mají mnozí řidiči plný počet bezeškodných měsíců, k 1. lednu 2011 je to 132 měsíců. K tomu lze jen dodat, že když někdo jezdí tak dlouho bez nehod, jistě si zaslouží ocenění, a tím je u pojišťovny Wüstenrot výrazná, 60% sleva za bezeškodní průběh. Tuto slevu lze převést až na další tři osobní vozidla v rodině.

Od 1. 1. 2011 jsme atraktivním způsobem pozměnili i nabídku asistenčních služeb, které nově nabízíme pro osobní i nákladní vozidla.

Tyto nové asistenční služby jsme záměrně cílili na povinné ručení, protože jsme si vědomi toho, jak stará auta jezdí na našich silnicích. Při sestavování asistenčních služeb jsme vzali v úvahu, že průměrné stáří osobních vozidel v ČR není optimální (okolo 13 až 15 let), a s tím je spojena i možnost poruch. Naše asistenční služby proto nově kryjí i poruchy, stejně jako pochybení řidiče - například když přijede k pumpě a natankuje benzin, přestože jeho auto je na naftu ..., nebo má vybitou baterii... atd. atd.

Tyto služby lze získat pro osobní vozidla už za 300 korun ročně a nejsou omezeny stářím vozidla. Nabízíme je jako doplněk k základním asistenčním službám, které klient získá zdarma k povinnému ručení i k havarijnímu pojištění.


*Kteří klienti si většinou platí havarijní pojištění?


Jde o podstatně menší část lidí než v povinném ručení, o majitele novějších vozidel - jsou to ti, kteří musí mít auto pojištěno (leasing, úvěr), nebo ti, kteří parkují na ulici ve velkých městech a bojí se zejména krádeže auta nebo vandalismu.

Jakmile žije majitel vozu na menší vesnici a má auto garážované, o havarijní pojištění většinou nemá zájem. Mnoho řidičů si totiž věří, že jezdí dobře a pokud se jim něco stane, bude to kryté z povinného ručení viníka.

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že případné poškození vozidla s následnou opravou není levná záležitost, hodinové ceny práce a ceny náhradních dílů v opravnách jsou vysoké. Pominout nelze ani krádež vozidla, neboť majitelům přináší spoustu komplikací v každodenním životě.

Havarijní pojištění tak může ochránit rodinu před dalšími problémy, do nichž se rodina může dostat z důvodu finančních.


*Jak se vám daří oslovit klienty?


Společnost Wüstenrot je u nás známá a prostřednictvím svých finančních poradců i externích partnerů nabízí širokou škálu produktů. Klienti tak mají k dispozici širokou síť poboček společnosti i externích partnerů, kde získají informace i k pojištění motorových vozidel, o kterém jsme spolu hovořili. Věřím, že se naše nabídka dostane do povědomí lidí a stane se jedním z kritérií, podle něhož se budou rozhodovat pro pojišťovnu Wüstenrot.


*Jaké jsou vaše zkušenosti s přivoláním asistenční služby?


Každý klient obdrží při sjednání pojištění od pojistitele kontakt na smluvní asistenční společnost, kterou by měl žádat o pomoc v nouzi. Z praxe mohu říci, že v dnešní době není problém kamkoliv a kdykoliv přivolat asistenční službu a pomoc z její strany je profesionální a rychlá.

V této souvislosti bych rád zdůraznil, že ve spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů vytvořili pojistitelé tzv. Nehodové centrum. To má za úkol spolupracovat s policií a asistenčními službami pojistitelů a právě přes nehodové centrum je také možné volat asistenční službu. Policie nemusí znát, u koho je klient pojištěný, ale zná kontakt na Nehodové centrum. Pracovníci nehodového centra podle databáze zjistí, že jde o klienta pojišťovny Wüstenrot, kontaktují její smluvní asistenční službu a ta zabezpečí pomoc.

Je to novinka, která funguje zhruba dva roky. Pro řidiče je velmi užitečná a cílem je nejen zlepšit služby v případě nehody, ale i zabezpečit rychlou a efektivní pomoc na místě nehody.


*Závěrem bych ještě zmínila malusy. Kdy je začnou pojišťovny uplatňovat?


V rámci České kanceláře pojistitelů funguje databáze pojistných a škodných průběhů. Do databáze mají přístup všichni pojistitelé a je v jejich zájmu, aby tuto databázi začali využívat.

I v pojišťovně Wüstenrot jsme proto vytvořili nadstavbu k této databázi, která je uživatelsky příjemná a umožní našim finančním poradcům jednoduchým způsobem ocenit klienta a poskytnout mu takové sazby, které odpovídají dosaženému škodnému průběhu. Jsem přesvědčen o tom, že většina pojistitelů tuto databázi využívat bude. Pokud některé pojišťovny nezačnou databázi využívat, hrozí jim, že se k nim začnou stahovat "malusoví" klienti. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že každý by měl mít takové sazby, jaké si zaslouží. Ti, kteří nebourají, by neměli nést následky toho, že někdo jiný způsobuje škody.


Děkuji Vám za rozhovor.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články