Pojistný Obzor: příspěvek Hasičskému záchrannému sboru


			Pojistný Obzor: příspěvek Hasičskému záchrannému sboru
1.7.2013 Pojištění aut

Krátké zhodnocení týkající se příspěvku hasičskému záchrannému sboru z povinného ručení, které pro Pojistný obzor vypracoval RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.


O problematice příspěvku jednotkám hasičského záchranného sboru procentem z povinného ručení již bylo napsáno tolik, že opakovat jednotlivé argumenty na tomto místě není zřejmě nutné. Navíc, pomineme-li celkovou nesystémovost návrhu, pak z pohledu pojistné matematiky a řízení rizik není návrh technicky správný ani z toho hlediska, že pojistitel s obezřetně stanovenými sazbami pojistného odvádí do fondu výrazně více než pojistitel, který stanovuje pojistné výrazně agresivněji.

Ze stejného důvodu nelze považovat za vhodnou metodu příspěvků do Garančního fondu České kanceláře pojistitelů dle podílu předepsaného pojistného, ale používá se technika pevné částky za vozidlo vycházející z rizikových dat.

Ve světle toho, že již nyní vychází combined ratio povinného ručení jako celku přes 100 % a na novém obchodu odhaduji jeho celotržní úroveň ve výši nejméně 105 %, dojde logicky při dodatečném 3% nákladu z pojistného ke zhoršení combined ratia na celém kmeni na úroveň 104 % a v rámci nového obchodu dokonce na úroveň 108 %. Tím se technické výsledky POV dále výrazně zhorší a technická ztráta prohloubí.

Nemyslím si, že jsou pojistitelé schopni tento negativní technický výsledek dlouhodobě dotovat a předpokládám, že k dalšímu navýšení pojistného bude muset dojít. Vzhledem k výše uvedeným specifikům technických výsledků jednotlivých pojistitelů nelze však jednoduše kvantifikovat, jakým způsobem budou vycházet individuální dopady aplikace příspěvku 3 % z pojistného do fondu zábrany škod u jednotlivých pojistitelů.

Odhadované roční náklady spojené s příspěvkem 3 % pojistného do Fondu zábrany škod vycházejí od desetikoruny ročně pro nejmenší motocykly, přes 80 Kč pro osobní automobily s objemem do 1850 ccm a 140 Kč pro osobní automobily s vyšším objemem až po částky v řádech stokorun pro nákladní automobily a autobusy (např. pro tarifní skupinu tahačů se jedná o 550 Kč).

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.
Vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz , Supin, s.r.o.

Plné znění naleznete v časopise Pojistný obzor, který si můžete objednat na www.pojistnyobzor.cz. Přehled článků vycházejících v aktuálním čísle najdete ZDE

 Pojistný obzor 

Zdroj: Pojistný obzor

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články