Pokus o generální úklid v Centrálním registru vozidel


			Pokus o generální úklid v Centrálním registru vozidel
24.3.2015 Pojištění aut

Kdo je vlastníkem vozidla v takzvaném polopřevodu? Takovou otázku si až donedávna kladly nejen správní orgány při řešení přestupků, ale také Česká kancelář pojistitelů při svém boji proti neplatičům povinného ručení. Spolehlivě na ni odpovědět bylo často téměř nemožné a „hledání“ vlastníka vozidla v registru vozidel nezapsaného byl leckdy náročný proces. Novela zákona 56/2001 Sb. však vystavila polopřevodům „stopku“ a nový postup při změně vlastníka vozidla již polopřevody neumožňuje. Změna vlastníka musí být provedena v jednom kroku, což znamená, že prodávající a kupující provedou oznámení změny majitele vozidla na registru vozidel současně.

 

 

Ještě před účinností novely se však do polopřevodu dostaly stovky tisíc vozidel, pro jejichž další provoz bude nyní nezbytné dohlásit na registru vozidel jejich nové majitele. Pomyslnou tečku za zcela nesystémovým mezikrokem v podobě polopřevodů (prodávající vozidlo odhlásil do polopřevodu a nový majitel ho měl s časovým odstupem přihlásit na sebe) udělá zmíněná novela zákona 56/2001 Sb. po 30. 6. 2015, kdy nechá administrativně zaniknout všechna vozidla, která nebudou mít ve „velkém technickém průkazu“ jasně zapsaného vlastníka. Tato vozidla se pak již na české silnice legálně nepodívají.

 

„Zlo jménem polopřevod“

Ačkoliv se původní myšlenka polopřevodů mohla zdát ušlechtilá, tak bychom to nebyli právě my Češi, abychom nehledali v systému skulinky pro jeho zneužití. O tom, že každé vozidlo má svého vlastníka, nemůže být pochyb. Přesto však existovaly subjekty, které se domnívaly, že pro ně bude výhodnější, pokud se k vlastnictví vozu v registru vozidel nepřihlásí. Povinnost dokončit proces změny vlastníka v registru vozidel do 10 dnů existovala i před zmíněnou novelou zákona 56/2001 Sb., nicméně řada motoristů ji často záměrně ignorovala. Vozidlem jezdili a bylo jim jedno, že automobil nemá v registru vozidel zapsaného vlastníka. V některých případech dokonce vozidlo změnilo vlastníka opakovaně a v registru vozidel o tom nebyla ani zmínka. V praxi jim tento postup pomáhal například obcházet povinnost hradit ekologickou daň, poplatky spojené s převodem vozidla, pokuty za dopravní přestupky apod. Problém nastával u vozidel v polopřevodech, která navíc nebyla pojištěná. Dopátrat se vlastníka, jenž za takové vozidlo odpovídá, bylo velmi obtížné. Od letošního roku již počet vozidel v polopřevodech nepřibývá, přesto lze předpokládat, že z celkového počtu více než 7 milionů provozovaných vozidel nebude mít v technickém průkazu několik procent z nich zapsaného vlastníka. Dle Ministerstva dopravy je v polopřevodech až několik stovek tisíc vozidel, a problém by se tak mohl dotýkat minimálně několika desítek tisíc motoristů, kteří vozidlem bez zapsaného vlastníka jezdí, ale díky administrativnímu zániku vozidla mohou natrvalo přijít o možnost ho nadále legálně provozovat.

 

Zaniknou statisíce vozidel?

Cílem novely nepochybně bylo „vyčistit“ Centrální registr vozidel od těch „položek“, ke kterým se nikdo nehlásí (a možná již existují pouze administrativně). Do poloviny letošního roku tak dostali motoristé možnost si své provozované vozidlo „zlegalizovat“, a to zapsáním jeho vlastníka na registru vozidel. Po 30. 6. 2015 všechna vozidla, která nebudou mít ve velkém technickém průkazu zapsaného vlastníka, budou ze zákona považována za zaniklá, a to bez možnosti nového přihlášení. Se zánikem vozidla je spojen i zánik pojištění. „Pokud vozidlo nebude pojištěno, tak ve správním řízení dostane za jeho provozování pokutu 5 000–40 000 Kč. Při nehodě nepojištěným vozidlem navíc bude muset viník hradit celou způsobenou škodu, a zde může jít až o miliony korun,“ varuje výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jakub Hradec. O tom, že je vozidlo v polopřevodu, se motorista dozví z „velkého technického průkazu“. Zde musí být majitel uvedený v kolonce „Vlastníků“ (ve starších verzích technických průkazů to může být kolonka „Držitel“). Pokud je zapsaný pouze v kolonce „Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)“, tak jde s největší pravděpodobností o vůz v polopřevodu, a je třeba nejpozději do konce června zajít na místně příslušný registr vozidel a proces změny vlastníka řádně dokončit. Motoristé by neměli zapomenout tyto změny oznámit i své pojišťovně a aktualizovat údaje v pojistné smlouvě.

 

Zdroj: Pojistný obzor

Autor: Aleš Povr

 

Líbil se vám článek? Předplatné magazínu Pojistný obzor si můžete zakoupit ZDE.

Zdroj: Pojistný obzor

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články