Rumunsko má nový zákon k POV. Jaké jsou zásadní změny?


			Rumunsko má nový zákon k POV. Jaké jsou zásadní změny?

Rumunský portál XPRIMM.COM představil hlavní změny, které přináší nový rumunský zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Některé změny prý byly předmětem zevrubné diskuze, takže je vhodné je ve stručné formě prezentovat i našim čtenářům.

Poslanecká sněmovna rumunského parlamentu schválila nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 16. května 2017. Změny oproti předchozímu zákonu jsou pokládány za důležité.  Podívejme se na ty nejdůležitější z nich.

  • referenční tarif (pojistného) – tento tarif byl kalkulován rumunským orgánem finančního dohledu (Financial Supervisory Authority) a není povinný. Má prý fungovat jako vodítko. Při jeho kalkulaci se vycházelo z údajů týkajících se pojistných smluv pojištění odpovědnosti z provozu vozidla za období 2012 – 2016 a pojistných plnění za stejné období. Hodnota ročního referenčního tarifu je mezi 500 RON a 7300 RON (1 RON = 5,808 Kč; ČNB 22. 5. 2017). Právní předpis týkající se referenčních tarifů nabyl účinnosti dne 19. května 2017;
  • přímá likvidace – pojistitelé musejí nabídnout tuto doplňkovou službu, která je ale pro klienty dobrovolná;
  • správní náklady včetně nákladů na sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zahrnuté do tarifu pojistného, nemohou překročit 25 % celkového tarifu;
  • byl zaveden pojem „pojištěný s vysokým rizikem“. Takový pojištěný bude přidělen určité pojišťovně rumunskou kanceláří pojistitelů provozujících pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
  • pojistné může být uhrazeno jednorázově nebo může být placeno ve splátkách;
  • pojistná smlouva pojištění odpovědnosti z provozu vozidla může být uzavřena na období od jednoho do dvanácti měsíců, a to podle volby pojistníka;
  • pojištění odpovědnosti z provozu vozidla může být na žádost pojistníka přerušeno. Pak je nutné odevzdat úřadům tabulku registrační značky vozidla;
  • u vozidel s povinností registrace musí být sjednáno pojištění předem, aby bylo možno obdržet tabulku registrační značky;
  • za jízdní kola a povozy se pojistné neplatí, tj. nejsou předmětem pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
  • použití nepravých a/nebo zfalšovaných součástí vozidla při jeho opravě bude sankcionováno.

Tento přehled potvrzuje, že nový zákon přináší opravdu podstatné změny. Jistě zaujme především využívání referenčního tarifu či limitace proporce správních nákladů v tarifu pojistného. Některé úpravy zmíněného pojištění by však vyžadovaly detailní znalost příslušných ustanovení rumunského zákona.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Kybernetická laxnost a neposypaný chodník


Hrubé předepsané pojistné v segmentu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dosáhlo v Rumunsku v roce 2015 výše cca 3,3 mld. RON a oproti roku 2014 se zvýšilo o 17,5 %.  Na pojistném neživotního pojištění se podílelo 47, 4 %.

Zdroj: XPRIMM.COM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články