UNIQA Pojišťovna zajišťuje likvidaci škod pro klienty DIRECT Pojišťovny


			UNIQA Pojišťovna zajišťuje likvidaci škod pro klienty DIRECT Pojišťovny
14.11.2012 Pojištění aut

Už od srpna přebírá UNIQA pojišťovna klienty, kterým DIRECT Pojišťovna ukončí pojistnou smlouvu a kteří projeví zájem získat u ní obratem a ve zjednodušeném procesu další krytí svých rizik do dalších let. Za dva měsíce přešly se svým pojištěním do UNIQA už tisíce zákazníků DIRECT.

UNIQA pojišťovna s platností od listopadu vyřizuje škody klientů DIRECT Pojišťovny. Ta oznámila 25. června 2012 ukončení prodeje nových pojistných smluv. Nyní tak došlo i na další krok ve spolupráci obou společností, která byla zahájena v srpnu. Pojistné události stávajících klientů DIRECT po ohlášení převezme UNIQA pojišťovna a zajistí jejich likvidaci.

UNIQA bude nyní zabezpečovat rovněž kompletní vyřizování škod dosavadních klientů DIRECT. Zákazník DIRECT, kterému vznikne škoda, ji bude hlásit i nadále na stávajících kontaktech. UNIQA pojišťovna poté z pověření DIRECT Pojišťovny provede všechny úkony spojené s pojistnou událostí a vyplatí pojistné plnění.

Tato další část spolupráce se realizuje pro zajištění bezproblémového ukončení aktivit DIRECT Pojišťovny na českém trhu, a hlavně v zájmu kontinuity péče o klienty.

„Přestože probíhá utlumování našich aktivit, stále nám velmi záleží na našich klientech. Jsem přesvědčen, že díky nově dojednané spolupráci v oblasti škod poskytne UNIQA našim stávajícím zákazníkům, kteří utrpí nějakou škodu, nejlepší možný servis. S tímto cílem byla vedena i úspěšná jednání s UNIQA,“ komentuje tento krok Roman Fink, generální ředitel a člen představenstva DIRECT Pojišťovny. „UNIQA má na českém trhu renomé silného a stabilního pojistitele s vynikajícím klientským servisem, a to zejména v oblasti péče při škodách,“ dodává Roman Fink.

„UNIQA pojišťovna má k dispozici velmi zkušený a kvalifikovaný tým pro likvidaci pojistných událostí našich zákazníků. Každoročně vyřídíme desetitisíce nejrůznějších škod. Přes devadesát procent z nich je zlikvidováno výplatou náhradního plnění na účet klienta do tří pracovních dnů. Jsme připraveni poskytnout tento servis i všem zákazníkům DIRECT pojišťovny, dokud se nerozhodnou pro nového pojistitele,“ říká Martin Žáček, předseda představenstva a generální ředitel UNIQA pojišťovny.

Stávající klienti DIRECT Pojišťovny jsou nyní před výročím jejich pojistné smlouvy postupně kontaktováni z call centra s novou srovnatelnou nabídkou pojištění u UNIQA pojišťovny. Škody bude UNIQA likvidovat všem stávajícím zákazníkům DIRECT bez ohledu na to, jakého pojistitele si nakonec pro ochranu před riziky zvolí.

UNIQA

Zdroj: UNIQA pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS