Tomáš Horák: vše co byste měli vědět o pojištění TruckGAP


			Tomáš Horák: vše co byste měli vědět o pojištění TruckGAP
5.12.2013 Pojištění aut

Často jsme svědky těžkých havárií nákladních vozidel a autobusů. I přesto, že je vůz havarijně pojištěn, dostane poškozený pouze zlomek původní pořizovací ceny. Při krádeži a totální škodě se z havarijního pojištění, případně pojištění odpovědnosti proplácí obecná, nikoliv pořizovací cena. V praxi to znamená, že například tahač v pořizovací ceně kolem 2 milionů korun může v pojistném plnění po dvou letech „spadnout“ na částku kolem 1,2 miliónu.

Pojišťovna QBE jako jediná v České republice nabízí zákazníkům plnou finanční náhradu v případě totální škody vozidla. Po zavedení úspěšného produktu EuroGAP pro osobní vozy je novinkou pojištění nákladních vozidel a autobusů s názvem TruckGAP. O něm jsme si povídali s Tomášem Horákem, Motor Portfolio Managerem QBE pro region střední a východní Evropy.

V čem tedy spočívá hlavní výhoda pojištění TruckGAP a na jaká vozidla se vztahuje?

Pojištění zákazníkovi zajišťuje až stoprocentní návratnost prostředků vložených do koupě vozidla v případě krádeže či totální škody způsobené havárií či živelní událostí. Zákazníkovi tak zajistí, že bude mít na pořízení nového vozu dostatek prostředků.

Další výhodou je, že pojištění je uzavíráno nezávisle na primárním pojištění. Pokud tedy bude majitel tahače chtít změnit pojišťovnu a získat výhodnější sazbu havarijního pojištění, není to problém, TruckGAP platí bez ohledu na tuto změnu.

Co se týče vozidel, lze toto pojištění využít na všechny kategorie nákladních vozidel s celkovou hmotností až do 32 tun a autobusů všech kategorií, tedy i dálkových, spadajicích do kategorie M3. Pojistitelná je tak drtivá většiná užitkových vozidel a autobusů prodávaných na území České republiky.

Otázka především pro potenciální klienty, kolik TruckGAP stojí a pro koho je zajímavý?

Sazby TruckGAP jsou rozděleny do segmentů dle pořizovací ceny. Výšku sazby také ovlivňuje, zda-li zákazník upřednostňuje základní produkt bez krytí spoluúčasti z primárního pojištění, nebo chce mít naopak spoluúčast krytou.

Jako příklad uvedu variantu pojištění na 3 roky, kde se u tahače v pořizovací ceně 1,8 mil. Kč bez DPH roční pojistné pohybuje přibližně na úrovni poloviny sazeb obvyklého havarijního pojištění. Což je velmi příznivá cena. Výhodou je, že pojištění si lze koupit u našich partnerů přímo s vozem a není potřeba čekat na jednání prodejce s makléřem a pojišťovnou.

Co se týče okruhu zákazníků, o pojištění mají zájem menší dopravci například s jedním vozem, a samozřejmě i velké dopravní firmy s řádově vyšší flotilou.

Je toto pojištění platné i v jiných státech než na území České republiky?

Zjednodušeně lze říct, že územní platnost pojištění vychází z územní platnosti havarijního pojištění. Znamená to, že pokud zákazník například zajišťuje pravidelnou dopravu osob do Německa a havarijní pojištění mu kryje i škody na celém území Spolkové republiky, pak je autobus v rámci TruckGAP pojištěn proti škodám i v této zemi.

Jaké další pojistné produkty pro majitele nákladní vozidel a autobusů QBE nabízí?

Pro klienty, kteří pořizují vozidlo prostřednictvím finanční služby, a to včetně operativního leasingu, nabízíme pojištění LeaseGAP, které kryje rozdíl mezi zůstatkem finančního závazku vůči leasingové společnosti či bance a tržní (obecnou) hodnotou vozidla v době vzniku pojistné události (krádeže či totální škody).

Jako další novinku v souvislosti s pojištěním motorových vozidel nabízíme od listopadu úrazové pojištění přepravovaných osob neboli pojištění sedadel. Toto pojištění je primárně určeno nejen provozovatelům firemních flotil osobních automobilů, které bývají často využívány zaměstnanci i k soukromým cestám, ale i vlastníkům nákladních vozů a autobusů.

Pojištění lze sjednat pro pro smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu a zároveň lze pojistit i výplatu denního odškodného za pobyt v nemocnici následkem úrazu. Pojištění sedadel je vztaženo k vozidlu, tedy pojištěny jsou všechny přepravované osoby v daném vozidle na území České republiky i v zahraničí.

QBE

Zdroj: QBE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články