Začíná nová éra odstraňování následků dopravních nehod?


			Začíná nová éra odstraňování následků dopravních nehod?
29.9.2013 Pojištění aut

Česká asociace pojišťoven přichází s myšlenkou jednotné Linky pomoci řidičům. Jejím cílem je nabídnout účastníkům dopravní nehody účinný komunikační nástroj, který jim pomůže rychle a efektivně odstranit havarovaný vůz a zajistit jeho odtah asistenční službou vlastní pojišťovny. Výkonného ředitele ČAP Tomáše Síkory jsme se zeptali, v jaké fázi se celý projekt nachází.

Mohl byste stručně popsat, co má jednotná Linka pomoci řidičům zá cíl?

Základním cílem Linky pomoci řidičům je urychlení odtahu havarovaných vozidel z tuzemských silnic a dálnic. Tím se výrazně přispěje k plynulejší a bezpečnější dopravě. Systém by měl dále výrazně napomoci řidičům k zajištění procesu likvidace od odtahu vozidla přes jeho opravu až po zapůjčení náhradního vozu, a to v případech, kdy účastník dopravní nehody nezná přímý kontakt na asistenční službu svojí pojišťovny. ¨

Nebude tak docházet k velmi častým a nepříjemným situacím na místě dopravní nehody a k následnému krácení pojistného plnění, kdy odtah a opravu vozidla zajišťuje nesmluvní asistenční či odtahová společnost, jejíž služby se však výrazně prodraží. To bohužel klient zjistí až po likvidaci těchto služeb pojišťovnou, jež nestandardní a předražené úkony pak logicky odmítá proplácet. Tuto situaci by měl nový systém omezit. V neposlední řadě pak také jednotná linka dopomůže výrazně snížit úroveň korupce, která je s touto oblastí spojena.

Jakým způsobem bude linka v praxi fungovat?

Pro fungování systému v praxi navrhujeme využít spolupráci se státem a tísňovou linkou 112, pomocí které dochází ke kontaktu záchranářů ve všech členských zemích EU. Činnost linky však musí být k tomuto účelu legislativně rozšířena, stejně jako kapacita jejího call centra. Technicky by se nemělo jednat o žádný významný problém.

Už dnes totiž linka 112 pracuje na technologickém vylepšení stávajícího systému, protože se připravuje na aplikaci celoevropského systému eCall. A pokud jde o praktickou podobu spolupráce – účastník dopravní nehody zavolá na linku 112, následně bude vyzván, aby sdělil SPZ svého vozidla a několik málo dalších údajů, call centrum linky si poté v databázi ČKP vyhledá, u jaké pojišťovny je dopravní prostředek pojištěn, a ihned přepojí hovor na asistenční službu dané pojišťovny, která se s klientem domluví na konkrétních detailech odstranění havárie. Dále bude proces probíhat úplně stejně, jako by klient pojišťovny volal svoji asistenční službu přímo.

V jaké fázi realizace je projekt v současné době?

V této chvíli domlouváme procesní technickou spolupráci s provozovatelem linky 112, což se jeví jako minimální problém. Chybí nám však legislativní prostředí a politická vůle posunout řešení dopředu. O tématu odstraňování překážek na silnicích a dálnicích probíhá již několik let diskuze jak na úrovni politické, tak exekutivní.

Konkrétně se jedná o Ministerstva dopravy a vnitra, úzce komunikujeme také s policií, hasiči a s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Snažíme se zjistit, jaké jsou mantinely a podpora pro námi navrhovaný systém. Můžu říci, že například jednání s policií a hasiči jsou velmi vstřícná a obě instituce záměr podporují. Co nejrychlejší zprovoznění komunikace a vyřešení nehody je totiž naším společným zájmem. Co se týče přesnějšího časového odhadu zprovoznění systému, tak obzvláště v kontextu politického vývoje je to těžce předvídatelné. Myslím si však, že v horizontu jednoho roku by projekt mohl mít legislativní, a hlavně politické zázemí, a my se budeme moci posunout do stadia realizace našich plánů.

V legislativě nastanou tedy jaké změny…

V první řádě se musí upravit zákon, který lince 112 umožní rozšířit svoji činnost tak, aby ji mohli řidiči využívat pro zajišťování potřeb odtahů vozů po dopravní nehodě nebo při nepojízdnosti vozidla a aby se jejich poptávka dostala k jednotlivým asistenčním společnostem pojišťoven, potažmo k jejich smluvním odtahovým partnerům co nejrychleji. Dnes tato možnost neexistuje, protože linka 112 zatím zajišťuje pouze činnost integrovaného záchranného systému. Legislativně se pak také musí upravit některá ustanovení, která budou určovat práva a povinnosti příslušící všem účastníkům havárie.

Kdo bude linku financovat?

Služba bude přirozeně financovaná pojišťovnami, které vydají jednorázový prostředek za rozšíření kapacity call centra, IT systémů a lidských zdrojů. Následně pak budou hradit pravidelný poplatek za využívání služeb linky 112. Tuto činnost z logiky věci nemůže financovat stát, který ovšem linku bude zabezpečovat a spravovat.

Jaká je souvislost mezi Nehodovým centrem pojišťoven a Linkou pomoci řidičům?

Nehodové centrum pojišťoven bylo jakýmsi pilotním projektem v rámci našich úvah o zavedení veřejné Linky pomoci řidičům. Až bude linka spuštěna, tak bude Nehodové centrum pojišťoven tímto novým systém v podstatě pohlceno. Jen pro upřesnění, rozdíl mezi nehodovým centrem a projektem jednotné linky spočívá v tom, že nehodové centrum je neveřejné a využívají ho hlavně policisté nebo hasiči, kteří přes něj poptávají asistenční služby při potřebě odtahu nepojízdného vozidla, a to s výjimkou dálniční sítě. Linka pomoci řidičům by měla být naopak veřejná, pomoc si tak budou moci zavolat i sami řidiči.

Existuji obavy, že asistenční služby kontaktované přes tuto linku nebudou schopny dostát specifickým požadavkům na rychlou likvidaci nehod…

To je mýtus, který se snaží veřejnosti i politikům vnutit odpůrci myšlenky systémového a efektivního řešení odstraňování překážek v podobě dopravních prostředků. Obdobné názory jsme zaznamenali i při zřizovaní nehodového centra a nyní tato argumentace stále pokračuje.

Je to samozřejmě účelová manipulace. Ve chvíli, kdy se účastník dopravní nehody dovolá na linku 112, tak trvá pouze jednotky minut, aby byl identifikován asistenční službou pojišťovny, která následně odstranění překážky zajistí. Žádný významný mezičlánek prodlení v systému tedy není.

Existuji nějaké podmínky pro asistenční službu pro vykonávání praxe na dálnicích?

ŘSD má svá vlastní pravidla pro firmy zasahující na dálnicích. Tyto předpisy by však měly projít revizí, neboť nejsou zcela otevřené volné hospodářské soutěži. Musí být jasně stanoveno, jak má byt odtahová služba vybavena pro konkrétní typ nehody.

Je totiž zbytečně, aby musela disponovat např. vybavením, které není nutné při zásahu u převráceného osobního vozu, což je dnes povinnost pro všechny odtahové služby na dálnicích. Se všemi zainteresovanými stranami však na toto téma ještě budou probíhat diskuze, jejichž cílem bude stanovit zákonné požadavky na vybavení odtahových služeb tak, aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže a aby nebyly kladeny zbytečné překážky pro rychlost zásahu u nehody. Když to zjednoduším, tak chceme dosáhnout stavu, kdy při nehodě pěti autobusů bude využita odtahová společnost s potřebnou kvalitou a druhem vybavení. Jiný požadavek na vybavení pak bude u střetu dvou osobních vozidel. Dále také uvažujeme o vytvoření jednotné metodiky, která by určovala, jak vlastně mají „odtahovky“ při nehodě přesně postupovat. To vše se však také ještě bude konkretizovat během budoucích jednání.

Crashunteři vyhrávají rychlostí, se kterou se vyskytují u nehod, aniž by je kdokoliv kontaktoval. Bude to nějak ošetřeno?

To je jeden z klíčových úkolů pro Ministerstvo dopravy a policii! Musí být nastavena pravidla, která zaručí, že k dopravní nehodě skutečně dorazí ta odtahová služba, která má oprávnění svoje služby poskytovat. Rovněž by se měla vyřešit problematika zneužívání žlutých majáčku. Málokdo z účastníků provozu ví, že žlutému majáčku nemusí dávat vůbec žádnou přednost, čehož crashunteři samozřejmě významně zneužívají. Součástí debaty bude také zpřísnění podmínek pohybu na dálnici. Při jejich nedodržení budou mít policisté pravomoc vykázat subjekt od dopravní nehody, potažmo od krajnice v místech, kde se havárie nejčastěji stávají a kde se stát nesmí. Jde o to nastavit normy tak, aby se

u dopravní nehody pohyboval pouze ten, kdo tam byl opravdu pozván za účelem oprávněné a efektivní pomoci. Policisté samozřejmě i dnes mají určitě pravomoci jak některé subjekty od nehody vykázat, ale například pokuty jsou tak směšně nízké, že je crashunteři klidně zaplatí a odjedou. Za chvíli jsou však zpět a dál číhají na svou kořist.

Jaký by tedy podle vás měl být v blízké budoucnosti ideální stav?

Zaprvé kdo bude chtít provozovat odtahovou službu, tak bude mít například vázanou živnost. To znamená, že bude podnikat v rámci stanovených pravidel. Zadruhé bude určeno, jaký druh vybavení bude přesně odtahová služba používat pro daný typ havárie.

A zatřetí bude určena správná metodika při řešení dopravní nehody. Klíčové však především je, aby existoval jednoduchý a rychlý nástroj pro zajištění potřeb odtahu pro všechny řidiče a policisty, pro rychlé odstranění překážky, zabránění dalším škodám, a hlavně poctivou opravu havarovaného vozu s adekvátními náklady, které pojišťovna plně uhradí ke spokojenosti svého klienta. Jsem přesvědčen, že jednotná Linka pomoci řidičům opravdu splní tento účel a že motoristé konečně dostanou do rukou účinný nástroj, který jim v těžkých situacích dokáže pomoci.

 

Děkuji vám za rozhovor.

Mgr. Jan Cigánik
šéfredaktor, Pojistný Obzor

 

Plné znění naleznete v časopise Pojistný obzor, který si můžete objednat na www.pojistnyobzor.cz. Přehled článků vycházejících v aktuálním čísle najdete ZDE

 Pojistný obzor 


Zdroj: Pojistný Obzor, ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články