Pojištění D&O a příklady řešení pojistných událostí v ČR


			Pojištění D&O a příklady řešení pojistných událostí v ČR
18.12.2015 Produkty

S manažerským křeslem přichází i zodpovědnost za rozhodování v klíčových situacích. Volba strategií, uzavírání dohod, rozhodování o investicích a další činnosti spojené s vedoucí funkcí. Zde je několik příkladů, kdy AIG v situacích vyžadujících odbornou pomoc chrání své klienty s uzavřeným D&O.

 

Zpronevěra

Podniková účetní zpronevěřila částku necelých 12.000.000 Kč. Policejní vyšetřovatelé vztáhli obvinění i na jednatele společnost (pojištěná osoba), který měl vznik škody spoluzavinit tím, že nedostatečně prováděl kontrolu účetních operací podniku. Následně byl jednatel trestně stíhán a souzen. AIG hradila náklady na právní zastoupení pojištěné osoby. Po vleklém soudním řízení soud pojištěnou osobu zprostil obžaloby v plném rozsahu. Společnost následně zažalovala o náhradu škody jednatele v občansko-právním řízení. Tento soud v prvním kole nijak nepřihlédl k rozsudku předešlého soudu a pojištěnou osobu uznal vinou. V současné době je případ u odvolacího soudu. AIG průběžně hradí náklady právního zastoupení pojištěné osoby v řádech statisíců.

Výpověď

Člen představenstva nemocnice jím byl pověřen ukončit pracovní poměr primáře pro hrubé porušení pracovních povinností. Primář s výpovědí nesouhlasil a podal na nemocnici žalobu pro neplatnost výpovědi. Soud primáři vyhověl a nemocnice byla nucena vyplatit náhradu škody ve výši téměř 10.000.000 Kč. Následně představenstvo nemocnice uplatnilo nárok vůči pojištěné osobě. Pojištěná osoba nárok odmítla a pro další jednání se nechala zastupovat svým právním zástupcem. AIG pověřila šetřením případu renomovanou právní kancelář. Šetřením bylo prokázáno, že pojištěná osoba v souladu s pověřením představenstva nechala výpověď vypracovat právním odborem zřizovatele nemocnice a následně výpověď nechala posoudit externí právní kanceláří. Výpověď byla shledána bez závad. Tím bylo prokázáno, že pojištěná osoba ve své pozici nijak nepochybila a nárok společnosti není oprávněný. AIG uhradila nemalé právní náklady pojištěné osoby a nárok byl odmítnut.

Finanční ředitel

Finanční ředitel společnosti odpovídal za vypracování finančních podkladů pro kalkulaci vodného a stočného. Samotné výkazy nevytvářel sám ředitel ale jeho podřízení. Po stanovení vodného a stočného pro daný rok následovala kontrola finančního úřadu. FU shledal chyby ve finančních podkladech a jako chybnou vyhodnotil i celou kalkulaci vodného a stočného. Podniku byla uložena pokuta ve výši 900.000 Kč. Podnik následně škodu uplatnil vůči řediteli. Ředitel, který v mezidobí odešel do důchodu, nárok odmítl jako neoprávněný. Společnost vymáhala škodu soudně. Soud rozhodl, že pojištěná osoba odpovídá za škodu v míře 40 %. Současně s ohledem na fakt, že žalovaný je již důchodce, soud uložil pojištěné osobě uhradit škodu ve výši 250.000 Kč, Tuto škodu a veškeré náklady na právní zastoupení pojištěné osoby uhradila AIG. Právní výlohy byly hrazeny průběžně formou záloh.

Akcionář

Menšinový akcionář podal žalobu na členy představenstva společnosti, neboť je přesvědčen, že v důsledku jejich konání došlo ke snížení hodnoty společnosti. Manažeři obvinění odmítají a brání se žalobě prostřednictvím svých právních zástupců. AIG hradí pojištěným osobám náklady na právní ochranu. 

Společnost vs. manažeři

Manažeři organizace vlastněné městem, se zaměřením na správu bytového fondu, měli pochybit při výběrovém řízení. ÚHOZ organizaci udělil za zjištěná pochybení pokutu převyšující částku 1.000.000 Kč. Organizace následně vznesla nárok na náhradu takto vzniklé škody vůči manažerům. Míra odpovědnosti manažerů za škodu je stále předmětem šetření. V případě prokázání jejich neúmyslného pochybení bude AIG na základě pojištění D&O škodu hradit.

Aktuální trendy v D&O pojištění v Evropě

  • Kvůli mezinárodní expanzi přichází stále více nároků ze zahraničních jurisdikcí
  • Větší množství bankrotů způsobených špatným řízením společnosti
  • Roste aktivita akcionářů a zainteresovaných osob a počet jimi podaných nároků
  • Růst počtu nároků ze strany zaměstnanců – neoprávněná výpověď
  • Bezprecedentní regulační kontrola
  • Růst odvětví s větší mírou rizika: výroba, léčiva, stavebnictví, energie, technologie

 

AIG_graf_D&O2

AIG_graf_D&O3

Zdroj: AIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články