Pojištění domácnosti pod lupou


			Pojištění domácnosti pod lupou
7.3.2014 Produkty

Škoda na  domácnosti je u majetkového pojištění druhou nejčastěji hlášenou pojistnou událostí hned po škodě na vozidle. Poměrně časté jsou však případy, kdy pojistné plnění od pojišťovny plně nepokryje vyčíslenou škodu, a někdy pojišťovna nezaplatí pojištěnému vůbec nic. Proberme si nejtypičtější případy, kdy pojišťovna pojistné plnění krátí a jaké mohou být důvody, že škodu neuhradí.

Chybějící pojištění domácnosti

Nejčastější příčinou absence pojištění domácnosti – s výjimkou u těch lidí, kteří jej považují za zbytečné – je neznalost rozdílu mezi pojištěním stavby a pojištěním domácnosti. Pojišťovny se s tím setkávají dosti často v případech, kdy klienti financují své bydlení pomocí hypotečního úvěru nebo úvěru od stavební spořitelny a pojištění zastavované nemovitosti je jednou z podmínek poskytnutí úvěru. Pojištění domu nebo bytu je tak jaksi automatickou záležitostí, ovšem klient si neuvědomí, že se týká pouze stavby a nevztahuje na věci movité, tedy zařízení a vybavení domácnosti.

Obrazně řečeno, pokud by šlo vzít domek nebo byt do ruky, obrátit jej vzhůru nohama a pořádně s ním zatřást, na vše, co s něj vypadne, se už vztahuje pojištění domácnosti.

Dojde-li například k požáru a klient nemá sjednáno pojištění domácnosti, uhradí mu pojišťovna pouze škody vzniklé na stavbě, jako shořelé dveře či zničená okna. Na zničený nábytek, koberce, elektrické spotřebiče, oděvy se pojistné plnění nevztahuje.

Podpojištění

Případy, kdy pojišťovna při pojistné události nevyplatí klientovi náhradu v plné výši z důvodu tzv. podpojištění, nejsou žádnou výjimkou. Příčiny jsou různé, mezi ty hlavní ale patří buď snaha ušetřit, nebo neznalost metodiky výpočtu pojistného plnění, které se při částečném poškození vždy vypočítává v poměru celkové pojistné částce.

Nejlépe je dokumentovat podpojištění na praktickém příkladu. Jestliže si klient sjedná pojištění domácnosti na 600 000 korun, ale skutečná hodnota zařízení a vybavení domácnosti činí 1 200 000 korun, dojde-li ke škodě či jiné majetkové újmě v hodnotě 300 000 (např. při vloupání a krádeži), pojistné plnění se snižuje v poměru sjednané pojistné částky a skutečné hodnoty, tedy na polovinu.

Pojištění má být sjednáno vždy na novou hodnotu tak, aby si pojištěný klient mohl z pojistného plnění pořídit za zničené či poškozené věci nové věci ve stejné kvalitě.

Mnozí klienti si neuvědomují, že s tím, jak se rozrůstá rodina, přibývá v domácnosti i vybavení – počítače, tablety, sportovní potřeby, ošacení, ale i cennosti. Proto pojišťovny doporučují čas od času udělat domácí inventuru a spočítat cenu všeho zařízení domácnosti.

Fígle na pojišťovny neplatí

Pojistný detektivuž není jen role z amerického filmu. Také české pojišťovny zdokonalují metody odhalování pojistných podvodů, pečlivě ověřují informace z hlášení škod, spolupracují s detektivy či instalují zařízení, které již po hlase pozná, že klient nemluví pravdu.

Pojištění odpovědnosti

Většina pojišťoven nabízí jako součást pojištění domácnosti pojištění odpovědnosti za škody či jiné újmy v běžném občanském životě. To kryje škody, které způsobí pojištěný, resp. jiný člen jeho domácnosti svou neopatrností či nepozorností třetí osobě. Pojištění odpovědnosti chrání pojištěného, když například „vytopí“ sousedy, zraní někoho na lyžích nebo při nehodě na kole.

Pojištění ProDomov s až 30% slevou

V rámci pojištění ProDomov nabízí Wüstenrot komplexní pojištění bydlení a odpovědnosti. Wüstenrot pojistí i rozestavěnou budovu, takže po jejím dokončení není třeba měnit smlouvu. Samozřejmostí je připojištění povodně a záplavy. U pojištění domácnosti má klient na výběr ze dvou variant. Varianta PLUS je kvalitní pojištění za výhodnou cenu, SUPERPLUS pokrývá potřeby i velmi náročných klientů. K základnímu pojištění lze sjednat připojištění garáže v jiném místě pojištění a věcí v ní uložených. Připojistit lze dále riziko rozbití skla (průvanem, nešikovností člena rodiny, úmyslně neznámým pachatelem), které se vztahuje na skleněné tabule (okna, dveřní výplně, zrcadla) a sklokeramickou varnou desku, i povodně a záplavy. Sjednat lze také zvýšení limitu stavebních součástí v domácnosti.

Pro ty, kteří chtějí opravdu ušetřit, má Wüstenrot do 30. dubna pojištění ProDomov s  30% slevou na pojistném.

Pojištění ProDomov si zájemce může propočítat na www.wuestenrot.cz/pojisteni/bydleni/ a také přes internet nebo na bezplatné telefonní lince 80 22 55 55 přímo sjednat.

Informace uváděné  v tomto článku jsou určeny výhradně k marketingovým a propagačním účelům, a i proto nepředstavují návrh na uzavření smlouvy (nabídku).

 

Wüstenrot

Zdroj: Wüstenrot

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články