Pojištění majetku občanů od Maxima pojišťovny s přidanou hodnotou


			Pojištění majetku občanů od Maxima pojišťovny s přidanou hodnotou
28.8.2012 Produkty

Léto přináší kromě prázdnin, dovolených a horkých slunečných dní také silné bouřky, které mohou způsobit škody přímým úderem blesku, výpadky dodávky elektrické energie, či kolísání napětí. Jenom za poslední měsíc způsobily nebezpečné živly škody za více než 800 milionů korun. Podle České asociace pojišťoven bylo během prvních dvou týdnů v červenci zaevidováno téměř 17 tisíc pojistných událostí.  Mezi nejčastější pojistné události patří škody na střechách, které byly poškozeny krupobitím, pádem větví nebo stromů. Další škody představují rozbité okenní výplně, vytopené sklepy, přízemí domů, garáže a zaplavené zahrady. V pojištění vozidel se nejčastěji objevovalykrupobitím poničené kapoty a poškozená střešní okna.

S těmito situacemi bohužel přicházíme čím dál častěji do styku. Ovšem i s běžným provozem domácnosti je spojena celá řada rizik. Proto je vhodné uzavřít odpovídající pojištění. Pojištění domácnosti sice neochrání Váš majetek před vznikem škod v důsledku živelné události či vloupání, ale pomůže Vám eliminovat Vaše finanční ztráty, které z takové situace plynou.

 

Položili jsme několik zajímavých dotazů panu Ing. Petru Müllerovi, MBA, obchodnímu řediteli MAXIMA pojišťovny, a.s., aby nám přiblížil rozsah a výhody pojištění domácnosti a nemovitosti MAXDOMOV.

 

Jaké výhody nabízí pojištění domácnosti a nemovitosti MAXDOMOV vůči ostatním pojištěním?

Jsme schopni pojistit Váš dům a vybavení snadno, rychle, bez složitých dotazníků a podrobností. Nebojíme se ocenit i riziko, které se na první pohled jeví jako nevýhodné. Další výhodou je možnost stanovit si výši pojistné částky sám, aby se cítil klient patřičně ochráněn a zároveň pořídil pojištění za výhodnou cenu. Nabízíme rovněž i široký systém slev. Další výhodou pojištění od Maximy je možnost sjednání online. Klient si tak může uzavřít pojištění z pohodlí domova, aniž by musel čekat na posouzení hodnoty majetku od znalce a ještě navíc za velmi výhodných podmínek. Nyní nabízíme pojištění online s 30% slevou.

Pokud si ale někdo neví rady, jaký rozsah pojištění by mu vyhovoval tzv. „na míru“, může navštívit jednoho z našich pojišťovacích poradců, kteří mu veškeré nejasnosti vysvětlí a poradí.

V neposlední řadě je pak nespornou výhodou využití nonstop asistenčních služeb, které Vám zdarma v případě pojistné události zajistí potřebnou pomoc.

Na co by si měli klienti dávat pozor před uzavřením pojištění majetku?

Nejčastější chybu dělají klienti v tom, že špatně odhadnou hodnotu svého majetku, zejména u domácnosti, následkem čehož jsou tzv. podpojištění. Dojde-li pak v důsledku pojistné události ke zničení, odcizení nebo ke ztrátě pojištěného majetku, poskytne pojistitel pojistné plnění pouze do výše ceny pojištěného majetku, což se nemusí zdaleka rovnat skutečné hodnotě. Proto je také potřeba průběžně pojištění aktualizovat.

Další problém, se kterým se často setkáváme, je, že si klienti důkladně nepřečtou všeobecné a doplňkové pojistné podmínky, v důsledku čehož si nevšimnou tzv. výluk z pojištění, tedy situací, za kterých z pojištění nevzniká právo na plnění za škodu. Do toho jsou zahrnuty škody způsobené úmyslně, po požití alkoholu či jiných omamných látek nebo například způsobené plísněmi a sporami.

Proto je třeba být při čtení pojistných podmínek opravdu důsledný a zeptat se na všechny nejasnosti, aby se předešlo případným neshodám.


Jaká různá připojištění si já jako klient mohu sjednat k produktu MAXDOMOV

Kromě klasického pojištění domácnosti si můžete sjednat i pojištění nemovitosti, tedy rodinného domu, bytu, chaty nebo například garáže. V takovém případě máte ochráněn nejen celý dům, ale i veškeré jeho vybavení, a to jak před živelnými pohromami, tak i před vandaly a zloději. Klienti využívají i možnost připojištění poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci. Na popularitě stoupá v současnosti také pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě. Toto připojištění volí hlavně rodiny s malými dětmi pro případ, že by například rozbili drahé předměty v obchodě či sousedům okno. Dále pak využívá čím dál více lidí pojištění domácích mazlíčků či pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka nemovitosti.

 

Pokud by chtěl váš klient v budoucnu ukončit pojistnou smlouvu, hradí nějaký poplatek? Respektive, jak snadné je ukončení pojistné smlouvy.

Pojistné smlouvy se sjednávají na dobu neurčitou, pojistné období je vždy jeden rok. Pojištěný i pojistitel mohou vypovědět pojištění ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Pojištění se může také vypovědět do dvouměsíců od uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní a jejím uplynutím pojištění též zaniká. Na druhou stranu Vám může pojistitel vypovědět pojistnou smlouvu například po pojistné události, a to do tří měsíců od jejího oznámení. Poslední možností, jak zrušit smlouvu, je změna v osobě vlastníka pojištěné věci.  

 

MAXIMA pojišťovna, a. s.

Zdroj: Maxima pojišťovna, a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS