Pojištění právní ochrany potřebují i myslivci


			Pojištění právní ochrany potřebují i myslivci
29.8.2011 Produkty

D.A.S. nabízí pojištění právní ochrany pro myslivce. Myslivci si tak díky tomuto pojištění mohou zajistit právní pomoc v nečekaných a nepříjemných situacích, se kterými se mohou v rámci své práce setkat.

Kdy myslivcům pojištění právní ochrany může pomoci?

Může se stát, že myslivec při honu nedopatřením a chybnou manipulací střelnou zbraní vystřelí a těžce zraní jiného myslivce nebo např. návštěvníka lesa.

Nebo si myslivec zakoupí střelnou zbraň, kterou hodlá používat při lovu. Střelná zbraň však vykazuje takové vady, že je nutné ji reklamovat.

D.A.S. je připravena pomoci myslivcům i v případě pojistných sporů, kdy při honu může dojít k zastřelení hospodářského nebo domácího zvířete myslivcem. V tomto případě by za myslivce měla zaplatit odpovědnostní pojišťovna, praxe však často poukazuje na případy, kdy tato pojišťovna dobrovolně uhradit škodu nechce. D.A.S. je připravena v rámci pojištění právní ochrany pomoci myslivci a získat pro něj pojistné plnění.

Právníka může myslivec potřebovat i v případě, kdy je proti němu zahájeno řízení o odebrání zbrojního pasu.

Ve všech těchto případech přebírá iniciativu právník hrazený D.A.S., který vymůže právo a pojištěnému myslivci pomůže po právní stránce.

Co mohou myslivci díky pojištění právní ochrany získat?

Myslivci mohou díky tomuto pojištění získat komplexní právní servis (např. právní porady, úhradu nákladů advokáta, soudních poplatků, znaleckých posudků atd.).

Díky tomuto pojištění zajistí D.A.S. myslivcům:

  • specializovanou a odbornou právní pomoc v ČR i v zahraničí

  • právní poradenství na tísňové lince 24 hodin denně 365 dní v roce

  • zastupování prověřeným odborníkem v konkrétní právní problematice

  • úhradu nákladů až do výše 500 000 Kč za jeden pojistný případ

V rámci tohoto pojištění uhradí D.A.S. pojišťovna právní ochrany i náklady na zpracování soudně nařízených znaleckých posudků, které se často vyšplhají až do několika desítek tisíc korun a dále uhradí náklady za poradenství, za mimosoudní prosazování oprávněných zájmů pojištěné osoby a rovněž i za soudní řízení.

Kolik stojí roční pojistné za pojištění právní ochrany myslivce?

Roční pojistné za pojištění právní ochrany myslivce činí 900 Kč za jednu osobu. Pojistit je možné i sdružení myslivců, ve kterém je minimálně 5 osob a získat tak slevu pro každého myslivce. V případě, že se tedy pojistí minimálně 5 osob, cena ročního pojistného za pojištění právní ochrany myslivce činí 600 Kč za jednu osobu.

D.A.S.

Zdroj: D.A.S.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články