Pojištění trvalých následky úrazu zaznamenala nejvíce i ČPP


			Pojištění trvalých následky úrazu zaznamenala nejvíce i ČPP
14.12.2015 Produkty

Česká podnikatelská pojišťovna zveřejnila výsledky interního průzkumu, kde se zaměřila na nejčastěji sjednávaná rizika v životním pojištění. V rámci investičního životního pojištění EVOLUCE si klienti v tomto roce nejčastěji sjednávali riziko trvalých následků úrazu.  

Podle interního průzkumu si klienti ČPP nejčastěji sjednávají riziko trvalých následků úrazu (90 %). Průměrná výše pojistné částky je 600 000 Kč. Druhým nejoblíbenějším sjednávaným rizikem je pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu, a to již od 10. dne zpětně (80 %). Průměrná výše pojistné částky je 260 Kč denně. Na třetím místě pomyslného žebříčku je pojištění pro případ hospitalizace (65 %), průměrná výše pojistné částky za den pobytu v nemocnici je 250 Kč.

Ve srovnání s těmito nejčastěji sjednávanými riziky jsou taková, která klienti mnohdy opomíjejí. Mezi ty, které mohou výrazně zasáhnout do finančního rozpočtu rodiny, patří invalidita. Ta může znamenat nejen velký zásah do života rodiny, ale především přinést nárůst výdajů, např. na pečovatelskou službu nebo na přestavbu bydlení. Vyplacené pojistné plnění tak může usnadnit řešení obtížné životní situace. Ze stejných důvodů doporučujeme sjednání rizika závažných onemocnění a poranění,“ uvedl ředitel úseku životního pojištění Marek Woitsch.

U ČPP může klient v rámci produktu EVOLUCE sloučit často sjednávaná rizika do balíčku „životní standard“, který zahrnuje rizika pro případ smrti, invalidity a závažných onemocnění a poranění za zvýhodněnou cenu. U rizika závažných onemocnění a poranění lze pojistit 27 diagnóz a plnění lze rozšířit i na počáteční stádia u civilizačních nemocí dnešní doby, jako je rakovina, infarkt nebo mozková mrtvice. U dítěte pojištění zahrnuje také nemoci, jako jsou např. dětská mozková obrna, myopathie nebo epilepsie se záchvaty typu grand mall.

Začátkem prosince uvedla ČPP do prodeje novinku s názvem RIZIKOVKA, která dále rozšiřuje závažná onemocnění a poranění na vybrané vrozené vady ještě nenarozených dětí. V rámci produktu si klient může pojistit lokalizované formy rakoviny, závislost na péči od II. stupně nebo příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky. Nabídka připojištění zahrnuje také plnění při ošetřování dítěte v případě nemoci nebo úrazu či nutné hospitalizaci. ČPP v rámci tohoto produktu poskytne plnění i za úrazy, které se klientovi stanou při teroristickém útoku.

Zdroj: ČPP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články