Pojišťovna CHARTIS představila unikátní webové stránky věnované pojištění enviromentálních rizik


			Pojišťovna CHARTIS představila unikátní webové stránky věnované pojištění enviromentálních rizik
17.10.2012 Pro firmy

Společnost Chartis Europe S.A., pobočka pro Českou republiku, která se do konce roku vrátí ke značce AIG, pro vás připravila unikátní webové stránky EnviroPro, které jsou věnovány problematice spojené s pojištěním enviromentálních rizik s ohledem na legislativní změny s účinností k 1. lednu 2013.


Společnost Chartis Europe připravila pro makléře a klienty speciální webové stránky EnviroPro, jejichž prostřednictvím naleznete odpovědi na řadu  otázek týkajících se enviromentálního pojištění.

Svým zaměřením jsou tyto informace určeny zejména pojišťovacím makléřům, ale i korporátním klientům. EnviroPro je registrovaný obchodní název komplexního pojistného produktu, který poskytuje ucelené řešení situací spojených s negativními ekonomickými dopady podnikatelské činnosti korporací na životním prostředí v Evropě.  Jeho koncept je vytvořen na základě více než 25-ti let zkušeností společnosti Chartis Europe v oblasti pojišťování uvedeného rizika. Nové webové stránky jsou dalším z nástrojů pro efektivní komunikaci a umožní lepší pochopení dosahu potenciálních rizik spojených s poškozením životního prostředí jak pro zákazníky, tak pro makléře a přehledným způsobem shrnuje nejdůležitější vlastnosti a výhody řešení - pojistného produktu EnviroPro.


V této souvislosti jde zejména o možnost transferu finančních nákladů spojených s dlouhodobým či postupným znečištěním a jeho následky  (viz. implementace Směrnice č. 2004/35/WE), které mohou ohrozit podnikatelskou činnost rozsáhlé skupiny podniků. Zejména v případě způsobení škody na životním prostředí je včasné a adekvátní řízení vzniklé krizové situace klíčové a její zvládnutí ze strany  odpovědného subjektu má vliv  nejen na omezení nákladů na likvidaci škody, ale také finanční stabilitu podniku a minimalizaci negativních vlivů na obchodní pověst a dobré jméno podnikatele. Účinnost zákona č. 14 167/2008 Sb., který stanoví mimo jiné povinnost finančního zajištění proti škodě na životním prostředí, nastává 1. ledna roku 2013.„Chartis Europe vždy dává přednost modernímu a inovativnímu řešení, které odpovídá stále se měnícím požadavkům našich zákazníků. Výměna znalostí a zkušeností se ukazuje jako klíčová pro budování vzájemně výhodných obchodních vztahů s našimi zákazníky a zůstává i do budoucna našim základním cílem. Stávající role a rostoucí význam  enviromentálního pojištění na českém trhu k tomu poskytuje další příležitost, zejména v době, kdy se zvyšuje důraz na tzv. sociální odpovědnost korporací. Řízení enviromentálních rizik a jejich efektivní transfer ve spolupráci se spolehlivými pojišťovacími partnery zůstávají zejména v tomto období důležitou výzvou pro obchodní management společností“ řekla Renata Menšíková, upisovatelka společnosti Chartis Europe A.S., pobočka pro Českou republiku.


Více informací naleznete zde:

www.chartisinsurance.com/cz/enviropro/

Zdroj: CHARTIS EUROPE S.A.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články