Proděkan se zranil při sportu. Soud potvrdil pracovní úraz


			Proděkan se zranil při sportu. Soud potvrdil pracovní úraz
5.5.2014 Pro firmy

Nejvyšší soud již několikrát řešil případy odpovědnosti za úraz při sportovních aktivitách během teambuildingové akce. Dle Nejvyššího soudu lze tuto činnost považovat jako součást pracovních úkolů, pokud je stanovená pevná organizovaná náplň a zvýšují se schopnosti zaměstnanců a kvalita týmové spolupráce.

Pokud je účast na teambuildingu prakticky povinná, je pak odpovědný zaměstnavatel podle předpisů o zákonném pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu.

Nejnovější verdikt se týká zranění, které v lednu 2005 utrpěl tehdejší proděkan Vysokého učení technického v Brně při turnaji ve víceboji, který se konal v pracovní době a pod záštitou děkana Podnikatelské fakulty VUT.

Zaměstnavatel byl proti škodě povinně pojištěn na základě předpisů o úrazovém pojištění zaměstnanců. Pojišťovna mu však částku za úraz odmítla zaplatit, protože se podle ní nejednalo o pracovní úraz. Podle právních zástupců pojišťovny se zaměstnanec účastnil sportovní činnosti dobrovolně a mohl takový příkaz odmítnout. Pojišťovna by prý škodu proplatila, pokud by proděkan utrpěl úraz například pro slavnostním zahájení turnaje. Pojišťovna také poukazovala na svědecké výpovědi, podle nichž se ostatní zaměstnanci nemuseli turnaje zúčastnit jako aktivní sportovnci – mohli být jen diváky nebo zůstat na svém pracovišti.

Ve prospěch proděkana, respektive jeho zaměstnavatele, rozhodly v roce 2011 Obvodní soud pro Prahu 1 i Městský soud v Praze. Soudci označili úraz jako pracovní – sportovní akci organizovala univerzita a účast proděkana byla součástí jeho pracovních povinností.

Verdikt teď definitivně potvrdil i Nejvyšší soud. „Proděkan měl – jako jeden z vedoucích představitelů fakulty – na příkaz děkana povinnost účastnit se pořádaného turnaje, který se konal k prohloubení interpersonálních vazeb zaměstnanců, k prohloubení vzájemné komunikace, a to formou společné sportovní aktivity, probíhající v rámci pracovní doby. V daném případě se tedy jednalo o úraz pracovní, utrpěl-li zaměstnanec úraz v souvislosti s plnění zadaného pracovního úkolu,“ uvedl senát vedený soudkyní Kateřinou Hornochovou. Za takto vzniklou škodu odpovídá zaměstnavatel. Proděkanovi tak náleží pojistné plnění od pojišťovny, s níž měla univerzita smlouvu o úrazovém pojištění zaměstnanců.

aktuálně, iDNES.cz

Zdroj: aktuálně.cz, iDNES.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články