Česká pojišťovna upravuje klientům staré pojistky


			Česká pojišťovna upravuje klientům staré pojistky
22.9.2011 Pro občany

Tisíce klientů České pojišťovny obdrželo dopis s oznámením, že dojde ke zdražení jejich pojištění staveb. Česká pojišťovna tak činí u klientů, kteří si sami už dříve smlouvy neaktualizovali, tedy nezvedalo se jim ani pojistné, ani limity plnění.

“V současné době skutečně probíhá úprava pojistných smluv pojištění staveb sjednaných v devadesátých letech minulého století nebo ještě dříve. Reagujeme tak na situaci na trhu, kde dochází k celé řadě změn - jako např. rapidní nárůst počtu a rozsahu živelních kalamit v posledních letech, které mají zásadní vliv na výši škod a tím i očekávané pojistné plnění. To je nutno promítnout do úpravy výše pojistného, kdy samozřejmě zohledňujeme dosavadní škodní průběh klienta, vysvětlil tiskový mluvčí České pojišťovny Tomáš Zavoral.

Návrh úpravy pojistné smlouvy probíhá plně v souladu s všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP). Pokud klient s navrženou úpravou smlouvy nesouhlasí, může ji samozřejmě odmítnout, smlouvu vypovědět a ta tímto zanikne.

“Za velmi důležité považuji upozornit, že se jedná o smlouvy sjednané v době, kdy ke sjednání smlouvy nebylo třeba definovat pojistnou částku či pojistný limit. U těchto smluv se tedy aktualizace pojistné částky neřeší, neboť žádná nebyla stanovena, vysvětlil Zavoral.

U dnes sjednávaných smluv je naopak vždy nutné stanovit pojistnou částku či limit plnění, které je zapotřebí pravidelně aktualizovat (např. po rekonstrukci nemovitosti, která zvýšila její hodnotu), aby nedošlo k možnému krácení pojistného plnění v důsledku tzv. podpojištění.

I po zvýšení pojistného u těchto smluv uzavřených před 15 či 20 lety platí klienti za pojištění svého majetku nesrovnatelně méně, než kdyby se nyní rozhodli sjednat novou smlouvu u jiné pojišťovny na českém trhu, vysvětlil Zavoral a dodal: “Zdůrazňuji, že klientům samozřejmě zůstává zachován v platnosti původní rozsah pojistné ochrany a všechny další výhody jejich stávající pojistné smlouvy, jako například nulová spoluúčast, což je na českém trhu rovněž výjimečné.”

Dagmar Šístková

 

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články