ČSOB Pojišťovna: Přichází čas na zabezpečení chat a chalup


			ČSOB Pojišťovna: Přichází čas na zabezpečení chat a chalup
2.10.2012 Pro občany

S končícími prázdninami a nastávajícím podzimem, kdy čeští chataři a chalupáři houfně opouštějí své rekreační nemovitosti, se prudce zvyšuje riziko, že se tyto objekty stanou terčem zlodějů. Je proto dobré myslet na opatření, která pomohou riziko takové nevítané návštěvy snížit, a zároveň udělat vše pro to, aby nemovitost byla co nejlépe chráněna před nepřízní počasí.


Riziko, že nechtěná návštěva zavítá do rekreačního objektu je v podzimních a především zimních měsících až dvakrát vyšší než během léta, kdy jsou chaty a chalupy trvale nebo v pravidelných intervalech obývány. Často se přitom stává, že škody zjistí majitelé rekreačních nemovitostí až s několikaměsíčním zpožděním, když se po ‚zimním spánku‘ opět vypraví na svou oblíbenou chatu nebo chalupu,“ uvedl Jan Šepek, ředitel odboru pojištění majetku ČSOB Pojišťovny.


Své o tom vědí zvláště majitelé chat ve středních Čechách, které jsou vykrádány zdaleka nejčastěji, ale jisti si nemohou být ani chataři z jiných částí země. Ze 4846 krádeží vloupáním do chat, které se staly během loňského roku, jich na Středočeský kraj připadala téměř čtvrtina (1304). Nejméně se vykrádaly chaty v Karlovarském kraji.


Krádeže vloupáním do rekreačních objektů (rok 2011)

Středočeský kraj

1304

Plzeňský kraj

428

Jihočeský kraj

379

Moravskoslezský kraj

376

Jihomoravský kraj

363

Liberecký kraj

352

Ústecký kraj

321

Královéhradecký kraj

248

Kraj Vysočina

219

Olomoucký kraj

205

Praha hl. město

174

Zlínský kraj

172

Pardubický kraj

163

Karlovarský kraj

142

Celkem

4846


Pramen: ČSOB Pojišťovna na základě statistik Policie ČR

 
Desatero rad, jak předcházet škodám v chatě či chalupě
  1. vypustit vodu z bojleru, kotle, čerpadla, potrubí, neboť by mohla zamrznout a tato zařízení poničit (roztrhnout)

  2. vypnout přívody vody, elektřiny, plynu

  3. zkontrolovat stav hromosvodu

  4. zkontrolovat střechu, není-li poškozena, aby nedošlo k zatečení, a střešní latě, trámy, zdali jsou v pořádku a vydrží případný nápor sněhu, zkontrolovat těsnost oken a dveří

  5. chemikálie (benzin, olej...) odvézt, zlikvidovat nebo ponechat v jiném prostoru (například v kůlně)

  6. odstranit zbytečné zásoby potravin, které by mohly přilákat hlodavce

  7. očistit střechu od spadaného listí, vyčistit okapy

  8. pečlivě zamknout všechny dveře nemovitosti a zavřít okna, popřípadě je zajistit okenicemi, prověřit funkčnost petlic, zamykacích systémů, okenic

  9. cenné věci (například elektroniku, jízdní kola, nářadí...) po sezoně odvézt

  10. pokud to situace umožňuje, zajistit pravidelnou kontrolu objektu alespoň jednou za měsíc, raději však častěji, například po domluvě se sousedem

Nezapomínejme na pojištění

K preventivním opatřením patří i pojištění rekreační nemovitosti. To sice nezabrání vzniku škody, ale pomůže alespoň finančně s odstraňováním jejích následků, popřípadě umožní pořídit si věci nové bez citelného dopadu na rodinný rozpočet.

Pojištění rekreačních chat a chalup lze obvykle sjednat proti stejným rizikům jako pojištění rodinných domů. Každá chata nebo chalupa by určitě měla mít pojištění pro případ požáru a výbuchu, zejména pak pokud jsou konstrukční prvky budovy ze dřeva nebo pokud se k vytápění či vaření používá stlačený plyn (například propan-butan).

Dalším pojištěním, na něž by správný chatař nebo chalupář neměl zapomenout, je pojištění pro případ krupobití, vichřice a nadměrné tíhy sněhu nebo námrazy. Nejčastější přírodní škody, které u chat a chalup pojišťovny registrují, jsou právě škody způsobené těmito pojistnými nebezpečími, a jak ukazují statistiky posledních let, četnost těchto škod kvůli nevyzpytatelnému počasí narůstá.

Pokud se chata nebo chalupa nachází v blízkosti lesa nebo u ní stojí vzrostlé stromy, mělo by se sjednávané pojištění vztahovat i na škody způsobené pádem stromů. A protože hodně chat v minulosti vyrostlo na březích řek, potoků a rybníků, rozhodně by zodpovědný chatař neměl zapomenout ani na pojištění povodně a záplavy.

ČSOB Pojišťovna nabízí i speciální pojištění zahradní architektury (okrasných stromů, keřů, živých plotů, trávníku, jezírek, květinových záhonů či skalek).

Kromě toho je nutné pamatovat i na „lidský faktor“ a pojistit nemovitost také proti krádeži a vandalismu. Důležité je například, aby se pojištění vztahovalo i na škody, které pachatel způsobí při vloupání třeba rozbitím oken, poškozením okenic nebo dveří.

Pojištění chaty nebo chalupy se obvykle vztahuje pouze na hlavní nemovitost. Pokud k ní patří i nějaké vedlejší stavby, jako například oplocení, studna, samostatná garáž, bazén nebo čistička odpadních vod, je nutné je připojistit, což se dá ale zpravidla snadno udělat v rámci jedné pojistné smlouvy.

Výše uvedená pojištění chrání vlastní objekt (stavbu), nutné je však myslet i na jeho vnitřní vybavení, pro jehož pojištění proti krádežím i živelním škodám platí víceméně stejná pravidla jako pro pojištění stavby.

ČSOB Pojišťovna

Zdroj: ČSOB pojišťovna, a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články