D.A.S. radí, co dělat v případě pádu na chodníku z důvodu námrazy


			D.A.S. radí, co dělat v případě pádu na chodníku z důvodu námrazy
19.1.2012 Pro občany

D.A.S., pojišťovna právní ochrany Vám může pomoci při získávání odškodnění v případě pádu na zmrzlém chodníku. Právník D.A.S. odpovídá na základní otázky, týkající se právní úpravy o pozemních komunikacích.


Nová úprava odpovědnosti za škodu vzniklou na chodnících v zákoně o pozemních komunikacích byla přijata již téměř před třemi roky. Přesto si dovolíme v tomto zimním období opětovně připomenout změny oproti původnímu stavu. Jaké jsou?


Po účinnosti tzv. chodníkové novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích leží odpovědnost za škodu vzniklou na chodnících na majitelích těchto chodníků. Nejčastěji jsou jimi obce.


Původně za tuto škodu odpovídal majitel přilehlé nemovitosti. Vzhledem k opakovaným diskuzím o spravedlnosti této úpravy, kdy odpovědnost ležela na někom, kdo nebyl vlastníkem chodníku, došlo ke změně úpravy.


A jak je to v současné době?

V případě, že dojde k úrazu na chodníku z důvodu zmrzlého sněhu, je vše především otázkou důkazní. Pro další prosazování nároků je nutné zajistit dostatek důkazů k prokázání toho, co, kde a kdy se stalo. Především je důležité vyfotit místo pádu, a to nejen v detailu, ale i z celkového pohledu. Velmi pomůže i to, pokud celou nešťastnou událost viděl nějaký svědek. Pak je dobré napsat si na něj kontakt, nebo s ním přímo sepsat jeho svědectví písemně.Jaké nároky v případě úrazu poškozeným vznikají?

V případě, že je poškozený zraněn a je nutné, aby zůstal v domácím léčení (na nemocenské), má poškozený nárok na dorovnání mzdy a to po dobu pracovní neschopnosti nebo i po skončení této neschopnosti či invaliditě. Dalším nárokem je bolestné za bolest způsobenou úrazem. V případě, že by došlo k trvalým následkům, má nárok poškozený na odškodnění ztíženého společenského uplatnění.

Mezi další nároky patří samozřejmě i úhrada nákladů spojených s léčením a úhrada poškozených věcí, především oděvu, brýlí či mobilního telefonu.

 

Za jaké druhy škod tyto obce odpovídají?

Často se lidé mylně domnívají, že se jedná pouze o závadu ve schůdnosti způsobenou na nezameteném nebo zledovatělém chodníku. Jedná se však i o další druhy znečištění či díry.


Vlastník odpovídá za vše?

To rozhodně ne, odpovědnost není neomezená. Vlastník chodníku se může odpovědnosti zprostit, pokud prokáže, že nebylo v mezích jeho možností závadu odstranit, ani na ni náležitě upozornit. Zároveň odpovídá jen za ty závady, které nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném okolnostem.


Odpovídá obec za všechny chodníky?

Ani toto neplatí, zákon dává obcím možnost vydat nařízení, které stanoví úseky chodníků, na kterých se schůdnost neudržuje. Na místě pak visí cedule typu: Při sněhu a náledí se chodník neudržuje. Obce však nemohou tyto cedule vyvěsit všude, ale jen u těch cest, které mají malý dopravní význam.


Znamená odpovědnost za závady ve schůdnosti vlastně povinnost uklízet chodníky?

Tak to je největší omyl, který někdy zaznívá. Povinnost zametat chodníky rozhodně stanovena není a některé obce dokonce zcela otevřeně v mediích sdělili, že uklízet nebudou, neboť odškodnění vyjde levněji, než uklízení. Rovněž často hřeší, že na to mají pojištění. I přes tato prohlášení věříme, že vedení většiny obcí a měst v zájmu bezpečnosti svých občanů k úklidu přistupují a i v budoucnu přistupovat budou.

D.A.S.

Zdroj: D.A.S.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články