Dnešním dnem startuje důchodová reforma


			Dnešním dnem startuje důchodová reforma
2.1.2013 Pro občany

K poslednímu dni roku 2012 skončil v České republice průběžný důchodový systém. Dosud musel každý ekonomicky aktivní jedinec posílat celý svůj odvod na důchodové pojištění na současné penzisty. Od 1. ledna 2013 je však možné odklonit část z těchto odvodů do soukromých fondů. Současní třicátníci by vstupem do II. pilíře mohli ve stáří získat 2 126 Kč měsíčně navíc. Vyplývá to z analýzy výsledků komplexní důchodové kalkulačky nezávislého portálu DůchodováReforma.cz.

S blížícím se startem důchodové reformy rostl podle statistik nezávislého portálu DůchodováReforma.cz počet lidí ve věku kolem 30 let, kteří se začali zajímat o svůj důchod. Ještě v říjnu si přitom na komplexní důchodové kalkulačce počítali svůj důchod převážně lidé ve věku kolem 55 let. Právě kvůli věkovému složení uživatelů vycházelo v říjnu při vstupu do II. pilíře nejčastější měsíční zvýšení příjmů v důchodu o 1 371 Kč. Specifickým rysem spoření ve II. pilíři je však fakt, že jeho výhodnost roste s délkou spoření a výší výdělku.

Výstupy kalkulačky ukazují, že lidé v současném věku kolem 30 let by si účastí ve II. pilíři obecně polepšili podstatně více než padesátníci. Ke svému starobnímu důchodu z I. pilíře mohou získat navíc částku 2 126 Kč. Statistiky plynou z výpočtů více než 6 000 uživatelů, kteří si svůj důchod spočítali za prvních 6 týdnů fungování kalkulačky. „Nárůst počtu mladších uživatelů kalkulačky zvedl podstatně medián částky, o kterou by lidé po vstupu do II. pilíře mohli mít vyšší důchod. Zatímco v říjnu užívali kalkulačku především lidé ve věku 55 let a starší, ke konci listopadu už byly výrazně zastoupené i ročníky 1978 až 1985,“ uvádí Lenka Bízová, analytička portálu DůchodováReforma.cz. „Výnosy z fondů II. pilíře budou však závislé především na úspěšnosti hospodaření fondů. Uživatel naší kalkulačky si v tomto ohledu může pouze přát, aby bylo konečné zhodnocení třeba 4 %,“ doplnila Bízová.

Penzijní společnosti nabídnou lidem volbu více výplatních schémat. Možná bude výplata důchodu na dobu 20 let, doživotní důchod nebo doživotní důchod s pozůstalostní penzí na 3 roky. Naspořené prostředky bude vyplácet životní pojišťovna, kterou si občan vybere sám před dosažením věku odchodu do důchodu. U doživotních variant výplat budou pojišťovny kalkulovat s určitým věkem dožití – vyplácená měsíční částka bude pravděpodobně vyšší než při variantě výplaty na dobu 20 let. Na kalkulačce nezávislého portálu DůchodováReforma.cz si lze nově zvolit právě simulaci výplaty podle dvou výplatních schémat – na dobu 20 let nebo doživotní výplatu. Další novinkou ve výsledcích kalkulačky je zohlednění inflace. Uživatelé tak přehledně vidí, jak inflace může ovlivnit konečný výnos.

DůchodováReforma.cz

Zdroj: Důchodováreforma.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

2.část

Vít Suchý,  8. 1. 2013

A jelikož je již leden 2013, upozornil bych také všechny výrobce a zveřejňovatele důchodových kalkulaček na kolizi s §87 a 88 zák.426/2011Sb. se sazbou dle §100 až do výše 10.000.000,-Kč...

důchodové kalkulačky ?

Vít Suchý,  8. 1. 2013

Autorka promine, problematiku důchodových kalkulaček jsme již řešili jindy a jinde a mně nezbývá než opětovně konstatovat, že všechny možné kalkulačky, ať z MPSV nebo od finančně-poradenských firem jsou jen vítr v kapse, nic víc... A proč ?

Pokud budou důchody ze II. a potažmo i ze III. pilíře vyplácet životní pojiš´tovny, tak snad i dítě ze ZŠ pochopí, že jedině pojišťovny mohou zveřejnit nějaké konkrétní kalkulačky s konkrétními čísly...

Samozřejmě že nikdo jiný než tvůrci penzijní pseudoreformy mají máslo na hlavě, že pro veřejnost připravili takový typ nepřehledné reformy, kde pak každý subjekt, který se byť jen o téma reformy lehce otře si může na veřejnosti s vážnou tváří prosazovat své ego v různých super kalkulačkách a úvahách typu vstoupit - nevstoupit - sežrat - nesežrat...

A jelikož je již leden 2013, upozornil bych také všechny výrobce a zveřejňovatele důchodových kal

RSS