Dobrý nápad: Poptávat finančního poradce na webových stránkách


			Dobrý nápad: Poptávat finančního poradce na webových stránkách
14.2.2011 Pro občany

Pro všechny, kteří chtějí poradit s financemi, jsou určeny webové stránky www.vasiporadci.cz. Stačí na stránkách vyhledat finančního poradce, který podniká v místě, kde zájemce bydlí, a teoreticky je cesta ke zprostředkování finanční služby otevřená.

Na praktickou stránku jsme se podívali společně s jednatelem společnosti Markem Menclem.

Iniciativa k založení těchto stránek přišla ze strany Marka Mencla a jeho kolegů, s nimiž založili společnost Treviva s.r.o., jež portál provozuje. Portál byl spuštěn na přelomu listopadu a prosince roku 2010.

 

*Kdo se může přihlásit mezi tzv. Top poradce?


Finančním poradcem na portálu www.vasiporadci.cz se může stát každý finanční poradce v České republice, který splní podmínky portálu. Tedy se zaregistruje, zaplatí registrační poplatek na tzv. předplatné období v délce 3, 6 nebo 12 měsíců. Dlouhodobá spolupráce a serióznost je to, co u finančních poradců očekáváme, jen spokojený zákazník se v budoucnu vrátí.

 

*Poradci se mohou hlásit sami a sami si také napsat doporučení? Není nutné doporuční druhé osoby?


Ano, poradci se hlásí sami, doporučení pro zahájení spolupráce není nutné. Nekvalitní poradci jsou částečně filtrováni nutností předplatit si „funkční období“ na portálu www.vasiporadci.cz a jakékoliv případné nekvalitní služby z jejich strany by byly velmi rychle odhaleny zákazníky – poptávajícími, kteří mají možnost se o své zkušenosti na portálu podělit.

 

*Co je zárukou toho, že konstatování "Elita českých poradců" je alespoň zčásti pravdivá?

 

Primárním ukazatelem je pro nás spokojenost návštěvníků. Portál www.vasiporadci.cz do ledna zprostředkoval přibližně 200 poptávek a za poslední měsíc toto číslo o dalších téměř 200 poptávek narostlo. Právě na zvyšujícím se zájmu o služby finančních poradců na našem portálu je vidět, že zprostředkovávané služby a poradci jsou kvalitní.

 

*Jak to funguje - potenciální klient zadá poptávku a pak si vybere poradce. To chápu. Ale musí služby poradce zaplatit? Jde o placené poradentví, nebo je poradce jako obvykle placen provizí od pojišťovny?


V podstatě je to tak, jak říkáte. Klient zadá poptávku, poradci, které tato poptávka osloví, mu zpracují nabídku, z níž si klient vybere tu, jež mu nejvíc „sedí“. Podle charakteru poptávané služby se buď sejdou, nebo obchod vyřeší na dálku. Každý seriózní finanční poradce poskytuje své služby klientům zdarma, honorován je provizemi od peněžních ústavů. Ani náš portál si za poskytované služby klientům nic neúčtuje, pro klienty je veškerý servis zdarma.

 

*Proč není způsob placení uveden hned na úvodní stránce webu? Nebo jsem to přehlédla?


Máte-li na mysli informaci o tom, že veškeré služby jsou pro klienty zdarma, tato informace je uvedena hned na úvodní stránce portálu. Informace o poplatcích, které hradí při registraci finanční poradci, jsou zařazeny v sekci pro finanční poradce.

 

*Jak je zaručeno, že poradce osamělému klientovi neprodá tři životní pojistky? Kdo kontroluje alespoň jakési dodržování etického kodexu poradce?


Obchody uzavřené mezi finančním poradcem a jeho klientem jsou zcela v režii těchto dvou stran. Jako prostředník nemůžeme zasahovat do toho, jaké služby zákazník od finančního poradce koupí. Nicméně vycházejme z toho, že si klient může u každého poradce ověřit, jak jej hodnotili ostatní zákazníci, vyhodnotit konkrétní nabídku zaslanou mailem a v neposlední řadě je každý finanční poradce vázán smlouvou o spolupráci s portálem www.vasiporadci.cz, kde se zavazuje k férovému jednání a je si vědom toho, že by s ním při jakékoliv neserióznosti byla rozvázána smlouva.

 

*Kdo zodpovídá a řeší spory mezi klientem a poradcem?


Portál www.vasiporadci.cz funguje jako zprostředkovatel. Z podstaty této věci nemůžeme zasahovat do poptávek ani do případných sporů, které mezi poradcem a klientem vzniknou.

 

*A co to znamená, že karta finančního poradce není aktivní? Proč tedy je na vašich stránkách? Nemate to klienty?


Neaktivní karta finančnímu poradci vznikne ve chvíli, kdy se zaregistruje, nezaplatil však ještě svůj registrační poplatek. V tu chvíli klient ví, že v jeho regionu je určitý počet poradců a může s podáním poptávky vyčkat, než bude karta poradce aktivní.

 

*Proč by si měli klienti vybrat zrovna portál www.vasiporadci.cz ? Není lepší oslovit konkrétního finančního poradce, kterého si vyhledají nebo přímo nějakou finanční skupinu?


Výhodu portálu www.vasiporadci.cz spatřujeme především v komplexnosti. Klient velmi jednoduše a hlavně anonymně zformuluje svou poptávku do formuláře, který odešle registrovaným finančním poradcům a každý z nich mu zpracuje svou nabídku. Klient pak v klidu domova jednotlivé nabídky zhodnotí, může je zkonzultovat s rodinnými příslušníky a až pak si vybere, se kterým z poradců bude spolupracovat. Tento přístup není u finančních poradců jednotlivců nebo konkrétních finančních skupin možný.


Děkuji Vám za informace.

Dagmar Šístková
Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS