Experti: Na penzi spořit, ale nepovinně


			Experti: Na penzi spořit, ale nepovinně
15.2.2011 Pro občany

Stát by měl vedle veřejného důchodového pilíře občany spíše jen motivovat k dobrovolnému spoření v soukromých fondech, než je nutit k povinnému spoření. Takové jsou názory většiny respondentů aktuálního průzkumu ohledně důchodové reformy. Průzkum provedly v druhé polovině ledna agentury Donath Business & Media a Factum Invenio. Týkal se nejen důchodové reformy, ale i další existence eurozóny.

"Výzkum jsme provedli formou on line rozhvorů. Osloveni byli odborníci, mezi nimiž byli podnikatelé stejně jako členové parlamentu," uvedl Jan Herzmann ze společnosti Factum Invenio.

Výzkum ukázal shodu v názoru, že penzijní reforma nejde udělat bez účasti státu. Stát má lidi motivovat ke spoření na důchod, ale spoření by mělo být nepovinné.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 1 838 respondenrů z 8 033 oslovených.


Výsledky průzkumu

Respondenti považují za nejvhodnější princip státního penzijního systému model, v němž vedle existence průběžného státního pilíře stát motivuje lidi i k nepovinnému spoření v pilíři soukromém.

Mezi možnými variantami penzijní reformy, jejichž přijetí respondenti reálně očekávají, ale nepanuje jednoznačná shoda. Nejčastěji si dotázaní myslí, že budou schváleny buď nesnížené odvody do veřejného pilíře s dobrovolnými odvody z příjmů se státní podporou do soukromého pilíře, nebo snížené odvody do veřejného pilíře a povinné odvody do soukromého pilíře.

Dotázaní se shodli na tom, že dnešní třicátníci by se měli na stáří zajistit jak pomocí penzijního připojištění a životního pojištění, tak i investicemi do nemovitostí a lidského kapitálu (vzdělání, kvalifikace apod.).

Pro volbu penzijního připojištění a životního pojištění se vyslovilo přes 70 % dotázaných.

S odstupem následovaly další návrhy, jak se zajistit na důchod. Mladší lidé, kteří se pohybují ve finančním sektoru, doporučují investovat do cenných papírů (takových je okolo 25 %), zatímco ti, kterým je 45 let a víc, sází naopak na investice do vzdělání (takový názor mělo přes 45 % oslovených).


Spořit na důchod v eurech?

Na otázku, zda by si lidé v České republice měli podle svých možností spořit na důchod i v eurech, nepadla jednoznačná odpověď.

"42 % dotázaných je proti, pro je jen třetina respondentů," konstatoval Jan Herzmann. S názorem, že spořit na důchod v eurech by mohlo být výhodné, souhlasí většinou lidé nad 45 let a ti, kteří pracují ve finančním sektoru.

"Poznatky výzkumu se vyhýbají jakýmkoliv panickým závěrům, a to mně těší. Jsem rád, že odborná veřejnost vnímá výhled na další léta pozitivně," uzavřel Jan Herzmann.


Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS