Pojišťovna České spořitelny: Pojištění pohřbu


			Pojišťovna České spořitelny: Pojištění pohřbu
28.2.2012 Pro občany

Žijeme v tisíciletí věčného mládí. Nikdo z mladých lidí si nechce přiznat, že jednou stáří musí přijít. Je to jediná spravedlnost, které se nelze vyhnout, utéct před ní nebo ji zkorumpovat. I současní mladí manažeři budou jednou staří. Mnohému z nich možná už blesklo hlavou, zda by neměl udělat něco pro to, aby mu vlastní děti zařídily slušný pohřeb. Není výjimkou, že děti, které splácejí hypotéky, nebo raději investují do zahraničních cest, nehodlají uspořádat rodičům nebo příbuzným poslední rozloučení. Možná ho skutečně nepovažují za důležité.

Začínají se proto objevovat první vlaštovky, jak tuto záležitost finančně i jinak zvládnout. Jediným „problémem“ je tabu, které se na toto téma dosud vztahuje. Život ale takové tabu nezná. To je dobrý důvod pro to přečíst si, jak funguje nový produkt Pojišťovny České spořitelny s názvem Pojištění pohřbu.

„Jde o produkt, který by měl doplnit naši současnou nabídku. Nastřádané finanční prostředky budou účelově určeny na jedinou věc, a tou je poslední rozloučení. Ale jde nejen o pohřeb, ale o všechny záležitosti s pohřbem spojené. Předpokládám, že produkt může a bude zajímat všechny, kteří o těchto věcech a záležitostech s tím spojených přemýšlejí,“ uvedl Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. Na pobočkách Poisťovne Slovenskej sporiteľne mají s tímto produktem po necelém roce fungování velmi dobré zkušenosti. „Český trh je velmi podobný, proto by o tento typ zajištění mohl být zájem i v Čechách,“ dodal Procházka.

Pojištění lze uzavřít bez kontroly zdravotního stavu

Produkt je koncipován jako maximálně jednoduchý, přístupný pro kohokoliv. Klient se nemusí obávat svého zdravotního stavu, není to jako běžné životní pojištění, kde si pojišťovna vybírá a ne vždy každého zájemce o pojištění akceptuje. V případě pojištění pohřbu končí smluvní vztah až úmrtím klienta. Dojde-li k úmrtí po uplynutí dvou let trvání pojištění, vyplatí pojišťovna celé sjednané garantované plnění, v prvních dvou letech (s výjimkou úrazových příčin) vrátí pozůstalým zaplacené pojistné.

Jednou z možností je platit pojištění pravidelně, v běžných měsíčních splátkách, jinou možností, vyhledávanou především u klientů nad 60 let věku, je jednorázový vklad. Vložené finanční prostředky jsou průběžně zhodnocovány a pojišťovna se navíc postará o to, aby byla výplata plnění použita cíleně k úhradě nákladů spojených s pohřbem.

„Nabízíme možnost platit pravidelné pojistné ve splátkách po dobu deseti let. Pro pravidelné platby je 60 let horní věkovou hranicí pro vstup do pojištění, ta spodní je osmnáct let,“ vysvětluje Petr Procházka. Jednorázovým vkladem lze pro tento účel investovat až do věku 80 let. Minimum je 20 000 korun.

Peníze obdrží důvěryhodná osoba

Při sjednávání smlouvy si klient sám zvolí důvěryhodnou osobu (dceru, syna, vnuka, přítele…), která obdrží finanční prostředky na zajištění posledního rozloučení a zároveň se k jeho zajištění zaváže. Na Slovensku projevují zájem dokonce i právnické subjekty, a to především soukromé – ať už jde o domovy důchodců, ústavy sociální péče nebo léčebny dlouhodobě nemocných. Pohřby u zcela osamělých osob musí obvykle zajistit tyto instituce a finanční zaopatření zůstává zcela na nich „Z našeho pohledu může být takové směřování nabídky možné i v Česku, řekl bych, že v mnoha případech může být i velmi zajímavé, ale přeci jen se chceme zatím věnovat především individuálním zájemcům,“ uzavřel Procházka.


Vybranou osobu lze v průběhu trvání pojištění kdykoliv změnit. A další výhoda? Vybraná osoba má peníze k dispozici ihned – nezávisle na dědickém řízení (výplata jde tedy mimo dědické řízení). Plnění je velmi rychlé – po dodání dokladů by nemělo přesáhnout tři pracovní dny. Příjemce podepisuje čestné prohlášení, že peníze použije na uspořádání pohřbu. Pokud něco zbývá, nekomplikuje se situace požadavkem na pozdější předložení konečného vyúčtování.

Pojistné plnění je navíc osvobozeno od daně z příjmů.


A na kolik takové pojištění přijde?

V případě pojistné částky ve výši 50 000 korun platí 50letá žena měsíčně 408 korun, žena o deset let starší platí 464 korun.

U padesátiletého muže je to 446 korun. O deset let starší klient už musí měsíčně platit 517 korun.

 

Pojistná částka

20 000 Kč

50 000 Kč

Výše čtvrtletní platby Ž 50 let

480

1 200

Výše čtvrtletní platby Ž 60 let

546

1 365

Výše čtvrtletní platby M 50 let

525

1 312

Výše čtvrtletní platby M 60 let

609

1 522
Zdroj: DŠ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články