Škoda, že se o penězích ve společnosti téměř vůbec nemluví


			Škoda, že se o penězích ve společnosti téměř vůbec nemluví
26.1.2011 Pro občany

Tolik oslavované kurzy finanční gramotnosti nás, jak se ukazuje, hospodařit s penězi nenaučily. Většina Čechů obvykle vyslechne rady na toto téma a za hodinu zase neví nic. Všimli jste si, že když se sejdou přátelé nebo přítelkyně, o investování a o hospodaření s penězi se vůbec nemluví? Přitom by stačilo začít o těchto věcech hovořit nejprve v rodině - a vytrvat. Pak by možná tak dramaticky nenarůstal počet dlužníků, kteří nejsou schopni své dluhy splácet nebo těch, kterým voda odnesla nepojištěný dům.

Tolik špatné zprávy. Ale ta lepší: dobří hospodáři se z nás v budoucnosti mohou stát.

Na pár dobrých rad, jak začít, jsme se zeptali učitele financí Daniela Kotuly.


*Co by se podle Vás měli Češi především naučit (nebo lépe řečeno doučit), pokud jde o finance?


V prvé řadě bychom se měli zamyslet, zda jsme skutečně dobrými hospodáři, nebo zda doposud jen tak „přežíváme“ od výplaty k výplatě, aniž bychom měli plány na budoucí finanční zabezpečení.

Bohužel o penězích v české společnosti moc nemluvíme, nesdělujeme si postupy, jak dosáhnout úspor, jak investovat a nebo jak se zajistit na stáří. Zasadní je moment uvědomění si, že nehospodaříme dobře, že návyky získané od rodičů nebo během života nejsou správné. V tomto případě jsme připraveni na pozitivní změnu. Finanční situace je odrazem pouze lidského myšlení a jednání, proto máme naši budoucnost plně v moci.

Měli bychom se začít zajímat o literaturu nebo kurzy na téma správného hospodaření, hledat ve svém okolí pozitivní příklady pro inspiraci, nebo začít mluvit v rodině o tom, co je správné hospodaření a jak ho dosáhnout.

Stačí někde začít, při troše vytrvalosti za pár měsíců nebo let se z nás pak mohou stát opravdoví hospodáři, kumulující úspory a investiční majetek.


*Je součástí takových obecných znalostí také pojištění? Mám na mysli nejen životní, ale i neživotní pojištění.


Zcela jistě. Život je plný událostí, které díky pojištění jednodušeji přetrváme. Výhodou je relativně nízká cena pojištění vzhledem k možnostem, které pojistka poskytuje. Každý člověk by měl mít své základní pojištění pro krytí těch největších životních ztrát. Také pojištění majetku vyšší hodnoty se dlouhodobě vyplatí.


*A jak uplatnit získané znalosti v praxi ? Lze se ubránit nákupu pojištění, které někteří lidé vůbec nepotřebují - tedy jak my novináři rádi říkáme, lze se ubránit "bouchačům"?


Na kurzu si říkáme o základních typech pojištění. Mluvíme o tom, jaký druh pojištění se vyplatí vzhledem k ceně, jak si stanovit optimální pojistné částky, nebo jak získat slevy od pojišťoven. Lidé z našich kurzů by měli záměry „bouchače“ poznat po jeho první větě, pak už je jen na nich, jak se s ním vyrovnají.


Kurzy Učitelfinancí.cz naučí rodiny a jednotlivce hospodařit s penězi, investovat a zabezpečit se na stáří, prostě stát se finančně svobodnými. Vše najdete na www.ucitelfinanci.cz

red

Zdroj: red.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články